Home > Oro för svenska kreditförluster hos banker överdriven

Oro för svenska kreditförluster hos banker överdriven

Det skriver Credit Suisse i en analys den 21 januari, där investmentbanken samtidigt skriver att den blivit mer positivt inställd till den europeiska banksektorn på senare tid.

”Vi ser större potential på andra håll (än i Norden)”, skriver Credit Suisse och pekar på banker som HSBC, UBS, Société Générale, BNP Paribas och Julius Bär.

För svensk del ligger fokus främst på oron för, och utvecklingen i, kreditförlusterna 2013-2014. Credit Suisse jämför kommande helår med 2001-2003, då kreditförlustnivån i snitt var 9 baspunkter på årsbasis. Nio av investmentbankens tolv kreditkvalitetsindikatorer ser emellertid bättre ut nu, vilket bör leda till lägre kreditförluster och Credit Suisse ligger efter
rapporterna för det tredje kvartalet 7-32 procent lägre än konsensus för kreditförlusterna för 2013-2014. Störst är avvikelse för SEB och Swedbank, enligt analysen.

Inför bokslutsrapporterna fokuserar Credit Suisse annars främst på utdelning och kapitalutskiftning samt påverkan från ett lägre ränteläge på räntenettot.

”Vi är främst positivt inställda till Swedbank. Vi tror att förändringen i räntenettot bör vara positiv, kostnadskontrollen bättre än rådande konsensus och ser utrymme för en positiv överraskning i den föreslagna utdelningen, liksom signaler kring aktieåterköp och/eller en förändrad utdelningspolicy för kommande år”, skriver Credit Suisse.

Swedbank visar därutöver störst potential i Credit Suisses kapitaljusterade lönsamhetsanalys. Credit Suisse tror att den totala avkastningen kan komma att bli högre kommande två-tre år då kapitalpositionen förväntas justeras.

Även för SEB:s del förväntas ett solitt resultat. Räntenettot bedöms hålla uppe, då högre utlåningsmarginaler i stort sett väntas väga upp fallande inlåningsmarginaler.

”Provisionerna bör också öka och kostnaderna komma in minst 300 miljoner kronor under målet på 23 miljarder kronor för 2012. Fokus bör ligga på i vilken utsträckning SEB beslutar att justera sin kapitalisering. Vi förväntar oss en utdelning på 2:50 kronor med möjliga signaler om återköp under 2013 som en möjlig överraskning”, skriver Credit Suisse.

För Nordea väntas en relativt händelsefattig rapport med ett oförändrat ränte- och provisionsnetto, säsongsmässigt högre kostnader och fortsatt förhöjda kreditförlustnivåer. Däremot väntas kärnprimärkapitalet ha stärkts i kvartalet.

”Vi tror också att det finns vissa förväntningar i marknaden att ytterligare omstruktureringsplaner ska aviseras med mer ambitiösa kostnadsmål. Vi tror inte att det är sannolikt”, skriver Credit Suisse.

Även för Handelsbankens del intar Credit Suisse en försiktig hållning inför bokslutsrapporten.

”Vi tror att förändringen i räntenettot bör vara mer negativ än för konkurrenterna, fokuset på kostnadskontroll mindre och ökningen av utdelningen mer moderat än för SEB och Swedbank då vi tror att Handelsbanken siktar på en långsiktigt mjukare ökning av utdelningen”, skriver Credit Suisse.

I analysen höjde Credit Suisse riktursen till 149 kronor för Swedbank, till 65 kronor för SEB, till 255 kronor för Handelsbanken och till 70 kronor för Nordea.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto