Home > Oron för den spanska banksektorn ledde till ytterligare nedgångar i EUR

Oron för den spanska banksektorn ledde till ytterligare nedgångar i EUR

EUR deprecierade mot flera av dess viktigaste valutarivaler på fredagen, efter ännu en spansk nedgradering av kreditbetyget och nyheten att landet kommer att behöva en räddningsaktion för att hjälpa en banksektor som går med förlust. Efter att ha fallit med över 130 punkter under den första delen av dagen och nådde så lågt som 1,2434, kunde valutaparet EUR/USD iscensätta en liten korrigering uppåt för att avsluta veckan på 1,2514. Denna vecka har nyheter som kommer ut från Spanien, särskilt när det gäller storleken och omfattningen av räddningspaketet som landet behöver, potential att skapa stor volatilitet på marknaden. Dessutom kan valutahandlare vänta sig betydande rörelser i EUR, där valutahandlare försöker smälta de senaste nyheterna från Grekland, där landets planerade val ska hållas nästa söndag.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up up down up up
Veckotrend up up up down up up
Motstånd 1.2786 1.5674 80.53 0.9608 1.0118 0.8179
1.2723 1.5617 80.14 0.9559 1.0056 0.8151
1.2682 1.5581 79.90 0.9528 1.0018 0.8132
Stöd 1.2619 1.5522 79.52 0.9480 0.9954 0.8116
1.2580 1.5486 79.27 0.9449 0.9916 0.8094
1.2515 1.5429 78.88 0.9400 0.9854 0.8063

Ekonominyheter

USD – USD drog nytta av den spanska nedgraderingen

USD apprecierade på fredagen, då valutahandlare skiftat sina medel till säkrare tillflyktsortsvalutor efter ännu en nedgradering av det spanska kreditbetyget tidigare i veckan. Valutaparet GBP/USD föll med över 100 punkter under den asiatiska handeln för att nå så lågt som 1,5402 under tidig morgonhandel, innan det korrigerade sig med att avsluta veckan på 1,5472. Mot AUD lyckades USD appreciera i början av handelsdagen med närmare 90 punkter. Dock lyckades AUD klättra tillbaka under den europeiska handeln för att så småningom återta alla sina tidigare nedgångar. Valutaparet AUD/USD stängde veckan på 0,9914.

När det gäller den här veckan, kommer valutahandlare i USD vilja uppmärksamma flera potentiellt viktiga ekonomiska indikatorer. På onsdagen kan detaljhandelssiffrorna, den underliggande detaljhandelsrapporten och producentprisindexet leda till att USD deprecierar mot JPY, om siffrorna kommer i under deras förväntade nivåer. Senare i veckan kan arbetslöshetssiffrorna och det underliggande konsumentprisindexet (KPI), följt av det preliminära UOM konsumentförtroendeindexet leda till volatilitet om de inte kommer in som förväntat. Skulle någon av rapporterna komma in under förväntan, kan det leda till ytterligare bekymmer när det gäller den amerikanska ekonomiska återhämtningen och om Federal Reserve planerar att inleda en ny omgång av kvantitativa lättnader.

EUR – Ny räddningsaktion för Spanien kan leda till ytterligare nedgångar i EUR

EUR hade en blandad handel på fredagen, med nyheter om att Spaniens kreditbetyg nedgraderats vilket fick investerare att flytta sina pengar från EUR. Mot JPY föll EUR så lågt som 98,51 under nattens handel innan det iscensatte en liten korrigering för att stänga veckan på 99,46. Mot AUD föll EUR med mer än 100 punkter och nådde så lågt som 1,2582. Valutaparet EUR/AUD avslutade veckan på 1,2617.

Denna vecka kommer valutahandlare i EUR vilja fortsätta att följa all utveckling i Spanien, särskilt då räddningspaketet som landet behöver. Varje indikation på att bankernas bekymmer i landet nu står inför är större än vad man ursprungligen trott, skulle kunna leda till stora nedgångar i EUR. Dessutom med Grekland som är redo att hålla val nästa söndag, kan valutahandlare vänta sig att nyheter från landet kommer att skapa volatilitet på marknaden. Varje tecken på att de politiska partierna med anti-åtstramningar skulle gå segrande ur valet, kan leda till ytterligare nedgångar för EUR.

Guld – Guldpriset slutade veckan under 1600 dollar per uns

Guldpriset såg nedåtgående rörelser under fredagens handel, efter uppgångar i USD på grund av den oron för den spanska skuldproblematiken. Vanligtvis rör sig guldpriset neråt när den amerikanska dollarn blir dyrare, eftersom den åtråvärda metallen blir dyrare för internationella köpare. Guldpriset sjönk till så lågt som 1 544,44 dollar per uns, innan det iscensatte en liten korrigering uppåt för att avsluta veckan på 1 593,13 dollar per uns.

Denna vecka kommer investerare i vilja uppmärksamma ett parti amerikanska indikatorer och hur de påverkar USD. Varje hausseartad rörelse som USD har mot mer riskfyllda valutor såsom EUR och AUD, kan få guldet att utvidga sin nedåtgående trend.

Råolja – Oron för efterfrågan fick råoljan att vända till baisse

Priset på råolja föll på fredagen efter ökade farhågor hos investerare för den globala efterfrågan på råvaran. Dessutom efter förra torsdagens tal från Federal Reserves ordförande Ben Bernanke stärktes USD, vilket gjorde att råoljan dyrare för internationella investerare. Råoljepriset slutade veckan på 84,10 dollar per fat.

När det gäller denna vecka kan händelseutvecklingen i euroområdet påverka riktningen råoljan tar. Fortsätter investerare att föra över sina medel till säkra tillgångar som ett resultat av de ekonomiska och politiska bekymren i Spanien och Grekland, kan råoljan utöka sin baisseartade trend. Skulle det finnas någon indikation som tydde på att de politiska partierna med pro-åtstramningar i Grekland kan gå segrande i det kommande valet, kan risktagandet på marknaden stiga. Råoljepriset skulle i så fall kunna återta en del av sina senaste nedgångar.

Tekniska nyheter

EUR/USD

De flesta långsiktiga tekniska indikatorerna på det veckovisa diagrammet visar på en intervallhandel, vilket innebär att inga betydande långsiktiga rörelser är prognostiserade vid denna tidpunkt. Med detta sagt har Williams Percent Range på det dagliga diagrammet tagit sig in i det överköpta territoriet. Forex valutahandlare kanske vill ta tillfället i akt och öppna korta positioneringar inför en eventuell brytning nedåt.

GBP/USD

Ett hausseartat kors på det veckovisa diagrammets Slow Stokastiska tyder på att detta valutapar kan se rörelser uppåt de kommande dagarna. Dessutom har Bollinger Bands på det dagliga diagrammet börjar smalna, vilket innebär att ett prisskifte kan ske i en nära framtid. Intagande av långa positioneringar kan vara ett klokt val.

USD/JPY

Medan ett hausseartat kors verkar ha bildats på det veckovisa diagrammets Slow Stokastiska, visar de flesta andra långsiktiga indikatorerna att detta par ligger i neutralt territorium. Valutahandlare rekommenderas inta en avvaktande hållning, där en tydligare bild kan komma presentera sig den närmaste tiden.

USD/CHF

De tekniska indikatorerna förser oss med blandade signaler för detta par. Medan Williams Percent Range på det dagliga diagrammet ligger i det är översålda territoriet, har det veckovisa diagrammets Slow Stokastiska bildade ett baisseartat kors. Valutahandlare kommer att vilja inta en vänta och se strategi för detta valutapar.

Wild Card

GBP/AUD

Ett hausseartat kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska tyder på att detta valutapar kan se rörelser uppåt inom den närmaste tiden. Denna tankegång stöds av Williams Percent Range på samma diagram, som svävar just ovanför -90 nivån. Nu kan vara ett bra tillfälle för forex valutahandlare att öppna långa positioneringar inför en möjlig hausseartad korrigering.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto