Home > Osäkert om nya lättnader inför nästa veckas policymöte i Japan.

Osäkert om nya lättnader inför nästa veckas policymöte i Japan.

Förväntningarna inför Bank of Japans (BOJ) policymöten har under årets dragits upp för att sedan mötas av besvikelse av marknaden när väl resultatet kommit.

Frågan är om denna tendens kommer att upprepas vid BOJ:s policymöte den 20-21 september, för övrigt samma datum som Federal Reserve har sitt nästa FOMC-möte.

Wall Street Journal rapporterar att det inom BOJ-direktionen råder skilda uppfattningar om vad som är den rätta vägen framåt, även om många fortsatt är för lättnader. Detta, tillsammans med många externa åsikter om riktningen, gör mötet svårbedömt.

En fortsatt blek tillväxt och en inflation som inte vill ta fart trots det massiva QQE-programmet har hållit uppe förväntningarna om mer BOJ-agerande.

Det har samtidigt funnits en allmän tendens bland de större centralbankerna i spåren av G20-mötet i februari att se mer restriktivt på penningpolitikens möjligheter att stimulera tillväxten, och i stället betona finans- och strukturpolitikens ansvar.

BOJ har endast gjort små förändringar och ECB varit mer inriktat på att implementera redan beslutade åtgärder. BOE har visserligen sänkt räntan och utökat QE, men det har mer varit en förebyggande åtgärd efter Brexit-omröstningen.

I Bloomberg News prognosenkät spretar förväntningarna en hel del inför BOJ-mötet. 26 av de 40 tillfrågade analytikerna räknar med att depositräntan lämnas oförändrad till -0,10 procent medan elva spår en sänkning med 10 punkter till -0,20 procent. Två spår en sänkning till -0,30 procent medan en spår en sänkning till -0,40 procent.

Vad gäller tillgångsköp spår 29 av 40 en oförändrad nivå på 80.000 miljarder yen, medan sex spår en utökning till 90.000 och fem spår en utökning till 100.000 miljarder yen.

Vid policymötet den 29 juli utökade BOJ sitt program för ETF-köp från 3.300 till 6.000 miljarder yen, men behöll övriga delar, inklusive målet för köp av statsobligationer på 80.000 miljarder yen.

BOJ införde i januari överraskande en negativ ränta på -0,10 procent på en del av bankernas deposit hos centralbanken. Åtgärden har varit kontroversiell och en del bedömare har därför antagit att BOJ skulle dra sig för att sänka igen.

I samband med detta BOJ-möte ska de även göra ett ”omtag”, en grundligare genomgång av den penningpolitiska hållningens för- och nackdelar och dess effektivitet.

BOJ-chefen Haruhiko Kuroda har sagt att han inte räknar med att de kommer att minska sina stimulanser i samband med detta ”omtag” vid policymötet. I övrigt har han upprepat hållningen att de är redo att agera vid behov, och att det finns utrymme för att såväl sänkt ränta som utökat QE.

Källor uppger för Reuters att den penningpolitiska analysen kommer att fokusera mer på räntenivåerna än förändringar i den monetära basen. Det väntas landa i en strävan att få till en brantare avkastningskurva.

Commerzbank noterar att översynen kan ses som BOJ:s reaktion på kritiken mot deras (ineffektiva) policy.

Även om det troligen inte blir några större förändringar i den nuvarande hållningen så väntas inriktningen i den framtida kursen bli lite klarare.

De tror inte att BOJ kommer att diskutera begränsningar i de expansiva åtgärderna, eller att ändra sitt nuvarande inflationsmål på 2 procent, vilket skulle ses som ett nederlag. Däremot kan tidsramen för att uppnå det diskuteras.

En utökning av obligationsköpen bör inte väntas då BOJ redan har mer än en tredjedel av de utestående obligationerna. IMF har också varnat för en dysfunktionell marknad från slutet av 2017 om de fortsätter köpa i nuvarande takt.

Den rejält flackare avkastningskurva som skett i år skapar problem för finanssektorn, även om den kurvan brantat något på senare tid.

BOJ kan därför överväga begränsningar av köpen i den mycket långa änden och öka köpen i den korta, även om utrymmet är begränsat på grund av det omfattande köpprogrammet.

Trots den omfattande kritiken väntas BOJ även sänka den negativa depositräntan något, för att visa på att de inte har gett upp och för att i viss mån få till en brantare avkastningskurva. Andra åtgärder, som helikopterpengar eller att köpa utländska obligationer, är inte aktuellt.

BOJ utökade ETF-köpen i juli och det är tveksamt om de kommer att göra mer redan nu.

”Men den penningpolitiska översynen kommer åtminstone lägga grunden för ytterligare åtgärder… Vi ser en ytterligare räntesänkning som det mest sannolika valet”, skriver Commerzbank.

USDJPY (dagsdiagram)

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto