Home > Oslo börs köper Burgundy

Oslo börs köper Burgundy

Oslo Börs har ingått avtal om att ta över 100 procent av aktierna i Burgundy.

Ökad konkurrens på börsmarknaden har minskat marknadsandelarna och pressat marginalerna för traditionella börser och Oslo Börs vill med övertagandet av Burgundy skapa en plattform för tillväxt och starkare konkurrensposition.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Burgundys administrativa direktör Olof Neiglick fortsätter i samma position efter affären genomförs.

Olso Börs avser att vidareutveckla Burgundys verksamhet i nära samarbete med dagens ägare och ett mål är att utvidga produktportföljen, heter det. För att säkerställa kontinuitet och tillvaratagande av lokal kompetens i Stockholm, kommer man att skapa en ny kundbaserad rådgivande kommitté. Den dagliga driften kommer att ske i nära samarbete med Oslo Börs för att dra fördel av lägre kostnader och med fokus på att öka konkurrenskraften.

Oslo Börs har redan ett samarbete med London Stock Exchange och ska enligt planen börja använda Londonbörsens handelsplattform Millenium Exchange och lägga ned den nuvarande plattformen från Cinnober. Denna plan ska genomföras under 2013.

Oslo Börs övertagande av Burgundy kräver godkännande av myndigheter i Norge och Sverige.

Det kommer att hållas en presskonferens om affären i hos Burgundy i Stockholm klockan 12 i dag, tisdag.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.