Home > Överraskande rörelse för USD

Överraskande rörelse för USD

Under veckan som gick fortsatte USD tillbaka in i sin konsolidering och träffade botten av denna under fredagen. Istället för att titta på valutaparet USD/SEK presenterar jag idag ett diagram över US Dollar Index vilket är ett index som jämför USD mot en korg av världens valutor.

USD Dollar Index

Det är svårt att sätta någon direkt vågräkning på indexet men fortsatt råder en stor negativitet mot USD vilket gör att jag fortsatt är positivt inställd till USD.

Gent emot SEK har vågräkningen förändrats vilket inte ger någon klar bild i dagsläget. Jag räknar med att valutaparet USD/SEK fortsätter att leta efter en botten av våg 2 innan uppgången kan fortsätta.

Swedish krona

Aktiemarknaden har fortsatt klättra uppåt under den gångna veckan och inställningen till aktiemarknaden är fortsatt på extremt positiva nivåer. Diagrammet nedan visar den så kallade Put/Call ration vilket är ration mellan antalet köpta säljoptioner (put) och antalet köpta köpoptioner (call) under en dag. Ration ligger på oerhört låga nivåer vilket tyder på en överreaktion på uppsidan.

Put/Call Volume Ratio

Den aktie som kanske bäst illustrerar den uppgångsfas som startade runt 2003 är Apple.

Apple Inc

Denna aktie har gjort en otrolig resa uppåt vilket kräver att jag använder logaritmisk skala för att kunna urskilja de rörelser som har varit. Aktien bottnade egentligen runt 1998 och har sedan dess skapat 5 klara vågor uppåt där sista vågen som påbörjades 2009 har varit en rak resa uppåt.

Three Screen FX

För er som prenumererar på mina signaler inom Three Screen FX metoden finns följande att notera.

EUR/CHF

EUR/CHF TSFX EURCHF 60 min

EUR/CHF ligger i en konsolidering mellan 1,2850 – 1,2940 så här är det SW Congestion som gäller för tillfället.

EUR/USD

EUR/USD ser ut på samma sätt som EUR/CHF i 60 min diagrammet vilket används för att avgöra vilket verktyg som skall användas och signalen SW Congestion visar just nu att den ligger på köpsidan.

EUR/USD - TSFX EURUSD 10 min

Diagrammet ovan visar hur en blankningssignal genererades vid klockan 16 under fredagen och sedan en köpsignal vid klockan 18 samma dag.

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto