Home > Övervikta aktier, undervikta råvaror, enligt SEB

Övervikta aktier, undervikta råvaror, enligt SEB

Utsikterna för världskonjunkturen är positiva och ett bra andra halvår samt ett bra 2014 kan väntas. I detta scenario kommer aktiemarknaderna att drivas uppåt och riskviljan gradvis att öka, lyfter strategerna fram.

”På kort sikt är en viss försiktighet (till aktiemarknaden) att föredra, dock är värderingen rimlig förutsatt att vinstprognoserna håller”, framkommer vidare.

SEB skriver även att stabila vinster och flöden in i aktiemarknaden ger bra förutsättningar och rekommenderar viss övervikt av aktier som tillgångsslag (rating 5 av 7, där 4 är neutral). Råvaror får samtidigt betyget 2.

”I dag har vi en situation när råvarupriserna inte har följt med aktierna upp. Vi har en tydlig särkoppling i kursutvecklingen mellan råvaror och aktier, även om båda ’borde’ svara positivt på en starkare konjunktur. Förklaringen ligger delvis i hur aktiemarknaden har drivits upp av sökandet efter avkastning i en miljö med låga obligationsräntor, men svaret kanske också ligger i de mer strukturella frågorna”, påpekar strategerna på SEB.

Det inflikas att råvaruprisindexet CRB nådde sin topp för två år sedan och sedan dess har fallit med cirka 20 procent. Uppgången fram till dess var kraftig och det ligger ”nära till hands” att koppla prisuppgångarna till den snabba industrialiseringen av Emerging Markets.

”Det är ingen tvekan om att tunga investeringar ibland annat infrastruktur har drivit upp råvarupriserna. Uppgången är tydligt korrelerad med exempelvis Kinas utveckling”, skriver SEB samtidigt som det framhålls att ”aktuella konjunkturdata från Kina visar att investeringarna utgör en betydligt lägre del av tillväxten medan konsumtionen är på en fortsatt hög nivå”, vilket är i linje med det kinesiska styrets vilja att svänga över till mer inhemskt driven efterfrågan och minskat investerings- och exportberoende.

Kina kommer därmed inte att använda offentliga finanser för att stötta investeringar i samma utsträckning som tidigare, konstaterar SEB och skriver att den drivkraften därmed ”försvinner från råvarumarknaden” och runt om i världen syns liknande mönster med ”stora sparbehov i offentliga finanser”.

”Vart leder då detta? Jo, till att andra sektorer i ekonomin känner av en ökande efterfrågan”, skriver SEB och inflikar att det här även kommer att få betydande direkta implikationer på den nordiska aktiemarknaden.

”De bolag som tidigare varit de stora vinnarna på Kinas explosiva tillväxt kan inte längre räkna med samma draghjälp som tidigare om tillväxten ändrar karaktär. I gengäld kan vi mycket väl få en andra generation vinnare på de nya trenderna inom en rad olika branscher som medicinteknik, säkerhetsutrustning, konsumentförpackningar, hygien och pappersmassa”, skriver SEB också i ”Investment Outlook”.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto