Home > PA Resources i allvarligt läge, risk för konkurs ?

PA Resources i allvarligt läge, risk för konkurs ?

Bakom den svåra situationen ligger att dyrt lånade pengar använts för tunga investeringar i vanskliga oljeprojekt.

Det skriver tidningen Aktiespararen i veckans nummer.

PA Resources oljeproduktion har minskat från 10.700 fat per dag 2010 till 8.200 fat per dag i juli år.

”Denna trend kommer inte att vänta. Enstaka kvartal blir kanske bättre, men över tid pekar det nedåt”, skriver tidningens analytiker Peter Benson och pekar på att fälten Azurite i Kongo och Didon i Tunisien är i en naturlig nedgångsfas.

I Ekvatorialguinea, där PA Resources också är aktivt, styr en regim som är både ”korrupt och bisarr”.

”Efter ett eventuellt maktskifte är det högst troligt att villkoren för värdefulla oljelicenser ifrågasätts”, menar Aktiespararen.

Andra tveksamheter utgörs av bolagets sätt att redovisa såväl lönekostnader som de speciella skatter som betalas, samt värderingen av anläggningstillgångar. Aktiespararen ifrågasätter också bolagets sätt att beräkna återställningskostnader för uttjänta oljefält och val av diskonteringsränta.

”Den dåliga lönsamheten och tillgångarnas osäkra värde är illa nog. Än värre är att PA Resources samtidigt har en på tok för hög skuldsättning”, fortsätter Aktiespararen.

Förmodligen klarar bolaget inte att med eget kassaflöde återbetala de lån som förfaller 2013 och än mindre konvertibellånet som förfaller i januari 2014.

Aktiespararens genomgång sammanfattas i rådet att på inga villkor köpa aktier i PA Resoruces. Även den räntebärande konvertibel ska ses som en extrem högriskinvestering där värdet kan sluta på noll, avslutar tidningen.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto