Home > Phillipskurvan förenlig med policynormalisering enligt SEB.

Phillipskurvan förenlig med policynormalisering enligt SEB.

Phillipskurvan, som visar hur inflationen förändras när arbetslösheten förändras, har mötts med skepsis när inflationen i många länder har förblivit anmärkningsvärt låg trots stora svängningar i arbetslösheten.

Trots att Phillipskurvan har planat ut i USA så är den fortsatt förenlig med Federal Reserves pågående penningpolitiska normalisering, enligt Andreas Johnson och Mattias Bruér på SEB.

De noterar i ett kundbrev att världens viktigaste centralbank, Federal Reserve, verkar inom Phillipskurvans paradigm och räknar med att låg arbetslöshet kommer att leda till stigande inflation.

Ekonomerna konstaterar att det inte finns någon samsyn om varför inflationen har blivit mindre känslig för arbetslöshet och nämner tre globala förklaringar (globalisering, framgångar för penningpolitiken och lägre inflationsnivåer) och en som är specifik för USA (den nedåtriktade trenden för hälsovårdskostnader).

I Federal Reserves inflationsmått core PCE ingår administrerade priser för hälsovårdstjänster (Medicare, Medicaid) som bestäms av staten. Andelen för hälsovård har stigit och står nu för nästan 20 procent av core PCE. Nedåttrenden för hälsovårdsinflationen har gjort det svårare för Fed att nå sitt inflationsmål på 2 procent, konstaterar SEB-ekonomerna.

Ett sätt att se på effekterna av den förändrade Phillipskurvan är att jämföra en modell som använde 1980-talets parameterestimat med en som använder de senaste parameterestimaten med hänsyn till faktisk inflationsdynamik.

”Inte så överraskande så förutspår den gamla Phillipsmodellen mer deflation och en långsammare uppgång i inflationen i spåren på den stora recessionen”, skriver de två ekonomerna.

I motsats till detta har Phillipskurvan där 2017 års parameterestimat används ”på ett relativt riktigt sätt fångat den faktiska inflationsdynamiken sedan 2009”.

”Med andra ord, trots mindre mottaglighet för inflationen i förhållande till arbetslösheten så är det korrekt att säga att USA:s Phillipskurva är förenlig med den pågående penningpolitiska normaliseringen”, enligt SEB-ekonomerna.

Det som ekonomerna tyckte var mest överraskande och även intressantast var att under de senaste två kvartalen tyder de två modellerna av Phillipskurvan på identisk inflationsdynamik.

”Om detta visar sig vara ett återkommande mönster och inte en tillfällighet så måste Fed kanske till slut snabba upp sin nuvarande långsamma normaliseringsprocess för räntorna”, skriver de.

Ekonomerna noterar att före krisen, under åren då Fed fundsräntan stegvis höjdes från 1 procent till 5,25 procent, så konvergerade modellerna och vi kan röra oss dit igen.

De konstaterar att protokollet från Feds junimöte visade att flera ledamöter var oroade över att en arbetslöshet under målet skulle kunna leda till en skarp uppgång i inflationen.

”Detta skulle kunna vara ett argument för Fed att gå vidare och höja räntan i september även om svagheten i inflationen fortsätter”, skriver Andreas Johnson och Mattias Bruér.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto