Home > PMI och protokoll från BOE och FED i veckans makrofokus

PMI och protokoll från BOE och FED i veckans makrofokus

Veckans internationella makrofokus riktas framförallt mot preliminära inköpschefsindex från en rad tunga länder samt protokollen från de senaste räntemötena för Bank of England och Federal Reserve. För svensk del väntar KPI-statistik, KI-barometern och en ny låneprognos från Riksgälden.

Under natten till måndagen redovisade Japan sin preliminära BNP-statistik för fjärde kvartalet.

Japans bruttonationalprodukt steg med 0,3 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal, vilket motsvarar 1,0 procent i beräknad årstakt, enligt preliminär statistik.

BNP-statistiken nådde inte upp till förväntningarna om en uppgång med 0,7 respektive 2,8 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät.

På måndagseftermiddagen inleder eurogruppen sitt möte där diskussioner om det ekonomiska läget står på agendan.Euroländernas finansministrar kommer att diskutera i vilken utsträckning turbulensen på tillväxtmarknaderna beror på obalanser i dessa länder och på Federal Reserves neddragningar av stödköp (tapering). Finansministrarna från samtliga EU-länder träffas sedan som vanligt dagen efter.

De amerikanska marknaderna håller stängt på måndagen för firandet av Presidents Day.

Tisdagen bjuder på räntebesked från Bank of Japan, tyska ZEW-index samt amerikanska Empire manufacturing index.

BOJ har hållit sin penningpolitik oförändrad sedan i april i fjol, då de sjösatte kraftfulla kvantitativa lättnader i ett försök att få upp inflationen till målet på 2 procent.

När det gäller ZEW-index blev tyska investerare mindre optimistiska i sin bedömning av de ekonomiska utsikterna i Tyskland i januari. Nu väntar analytiker, enligt Bloomberg News, att index över förväntningarna om framtida tillväxt i Tyskland ska sjunka ytterligare ett snäpp till 61,5 i februari från 61,7 i januari.

Här hemma står inflationssiffror från SCB i blickfånget. Den svenska KPI-inflationen bedöms ligga på 0,1 procent, enligt SME Direkts enkät, oförändrat från december.

KPIF-inflationen, KPI exklusive boräntor, väntas uppgå till 0,7 procent, samma som Riksbankens aktuella prognosbana.

Sedvanliga klädreor, en rekyl nedåt i paketresor och transportjänster och räntekomponenten drar ned KPI i januari, medan högre hyror drar upp. Den årliga omviktningen i KPI gör prognoserna mer osäkra än annars.

TSN Prospera publicerar på onsdagsmorgonen sin undersökning om inflationsförväntningarna, denna gång endast från penningmarknadens aktörer. Nästa stora undersökning väntas den 12 mars.

På onsdagsförmiddagen släpper Riksgälden årets första prognos över statens upplåningsbehov. I sin senaste prognos, i oktober, räknade Riksgälden med ett underskott i statens betalningar på 61 miljarder kronor för 2014 och för 2015 bedömdes underskottet bli 18 miljarder kronor.

Danske Bank tror inte att de blir några större justeringar i Riksgälden nya låneprognos, möjligen en liten upprevidering för 2014, men utan att det påverkar utbudet av nominella obligationer.

”En osäkerhet är naturligtvis utvecklingen av företagens vinster och därmed företagsskatterna. Det intryck man får av de bolagsrapporter som hittills levererats är att vinsterna inte riktigt levt upp till förväntningarna”, skriver Danske Bank i ett kundbrev.

På onsdagens internationella makroagenda står bland annat brittisk arbetslöshet för januari, protokollet från Bank of England senaste räntemöte och amerikanskt bostadsbyggande.

Bloomberg News prognos för arbetslösheten i Storbritannien ligger på 7,1 procent.

I förra veckan publicerade BOE sin inflationsrapport där det framgick att centralbanken tror att arbetslösheten kan komma ned till 7 procent, det tröskelvärde som banken angett för när en räntehöjning kan övervägas, under kvartalet som avslutas i januari. Banken kommer dock att hålla styrräntan låg efter att arbetslösheten har sjunkit under den nivån, enligt BOE-chefen Mark Carney.

I protokollet hoppas investerare bland annat få mer insikt i hur diskussionerna gick kring den nya fasen för den framåtblickande guidningen och om någon medlem hade en avvikande åsikt.

Det blir även USA-statistik i form av bostadsbyggandet i januari, som väntas visa en nedgång med 4,9 procent efter ett fall på 9,8 procent månaden före.

Credit Suisse USA-ekonomer räknar med att januari månads bostadsstatistik kommer att vara svag och pekar på att en nedgång i antalet bygglov i kombination med problematiskt väder tyder på att bostadsbyggandet föll i januari. Dessutom pekar en kraftig nedgång i antalet kontrakterade husköp mot svagare försäljning av befintliga bostäder.

Senare på onsdagskvällen publicerar även amerikanska Federal Reserve sitt protokoll från mötet den 28-29 januari. Vid mötet beslutade Fed, som väntat, att de månatliga obligationsköpen ska sänkas till 65 miljarder dollar per månad, från 75 miljarder tidigare.

Vid mötet, som var det sista med Ben Bernanke vid rodret, skrev ränterådet, FOMC, att förbättringen i den ekonomiska aktiviteten och i arbetsmarknadsförhållandena sedan tillgångsköpsprogrammet startade tyder på en ökande underliggande styrka i den bredare ekonomin.

Centralbankernas framåtblickande guidning har lett till ökad osäkerhet på marknaderna då tidigare trösklar nåtts snabbare än väntat.

Torsdagen viks främst åt preliminära inköpschefsindex för februari från en rad länder – först ut är som vanligt Kina, där en nedgång i januari-PMI fick finansmarknaderna att reagera negativt. I februari väntas HSBC/Markits industri-PMI ha sjunkit marginellt till 49,4, från definitiva 49,5 i januari.

För euroområdets del väntas PMI-utfallet vara en viktig faktor för ECB:s räntebeslut nästa månad, förväntningarna för industri-PMI ligger på 54,0 i februari, oförändrat från i januari.

Enligt Commerzbanks ekonom Christoph Weil kan en uppgång jämfört med förra månaden mycket väl minska chanserna för en räntesänkning.

”Om de (PMI) kommer in högre än förra månaden skulle de absolut lyfta förtroendet att euroområdets ekonomi återhämtar sig snabbare än hittills antagits. En ECB-ledamot tror redan att centralbanken kan revidera upp sina tillväxtprognoser i mars. Eftersom ECB tittar på en kombination av tillväxt och inflation då de styr sin penningpolitik skulle en högre tillväxtprognos åtminstone delvis motverka effekten av en lägre inflationsprognos”, skriver Christoph Weil i ett kundbrev.

För USA:s del väntar på torsdagen även KPI-statistik liksom de sedvanliga veckosiffrorna över nyanmälda arbetslösa, ledande indikatorer samt ”Philly Fed” index.

På fredagen riktas blickarna mot brittisk detaljhandel för januari, där förväntningarna på försäljningen inklusive bensin ligger på -1,0 procent jämfört med månaden före och på +5,0 procent jämfört med ett år tidigare.

I december överträffade försäljningen förväntningarna med råge och ökningen var den starkaste ökningen som noterats under någon decembermånad sedan mätningarna började 1996.

Här hemma är huvudnumret Konjunkturinstitutets februari-barometer.

I januari steg barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, till 107,8 från reviderade 106,3 föregående månad. Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker att barometerindikatorn skulle uppgå till 105,4 i januari.

Januarinoteringen var den högsta sedan juni 2011 och indikatorn har stigit drygt 20 enheter sedan bottennoteringen i november 2012.

Enligt SME Direkt enkät bland analytiker kommer barometerindikatorn att sjunka till 106,7.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin väntas samtidigt ha sjunkit till 107,4, efter en oväntad uppgång månaden före. Konsumenternas samlade förväntningar, CCI, väntas däremot ha stigit till 104,2, efter oväntat ha sjunkit till 103,2 i januari.

Under veckan kommer även USA och EU att återuppta förhandlingarna om ett frihandelsavtal och lördag-söndag träffas G20-länderas finansministrar och centralbankschefer i Sydney, Australien, för att diskutera skattereformer, infrastrukturinvesteringar och sätt att få fart på den ekonomiska tillväxten.

Av: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto