Home > PMI, USA-jobbrapport och räntebesked från ECB i veckan

PMI, USA-jobbrapport och räntebesked från ECB i veckan

Den första veckan i mars bjuder på inköpschefsindex från industrin och tjänstesektorn från en lång rad länder. Dessutom lämnar ECB räntebesked och på fredagen kommer den amerikanska sysselsättningsrapporten för februari. Efter Rysslands militära intåg i Krim har läget i Ukraina givetvis också seglat upp som en viktig fråga även för finansmarknaderna.

Som första vardag i månaden riktas fokus på måndagen mot inköpschefsindex för industrin. Redan i helgen publicerade Kinas sitt inköpschefsindex, som sjönk till 50,2 i februari från 50,5 i januari. Väntat var en nedgång till 50,1. Inköpschefsindexet från HSBC och Markit, sjönk till definitva 48,5 från 49,5. Däremot steg inköpschefsindex för Kinas tjänstesektor till 55,0 i februari från 53,4 i januari.

Svenska inköpschefsindex från Silf/Swedbank följer klockan 8.30 och väntas enligt SME Direkts enkät ha sjunkit till 54,3 i februari från 56,4 i januari.

Därefter följer 9.58 definitiv industri-PMI från euroorådet, som väntas bekräfta den preliminära nedgången till 53,0 från 54,0.

Storbritannien redovisar PMI klockan 10.28 och 14.58 följer Markits amerikanska industri-PMI. I USA riktas dock fokus främst mot ISM inköpschefsindex, som enligt Bloomberg News prognos spås ha rekylerat upp till 52,0 i februari efter ett kraftigt fall till 51,3 i januari, som till viss del kan tillskrivas det bistra vädret.

Commerzbank noterar i ett marknadsbrev att vädret återigen bör ha varit en dämpande faktor i februari medan andra inköpschefsindex gett lite blandade signaler. De tror därför att ISM bör ha varit ganska oförändrat på 51,5.

Dagen i övrigt bjuder också på statistik över amerikanska inkomster och privatkonsumtion i januari, liksom bygginvesteringar samma månad.

Tisdagen är betydligt lugnare, med räntebesked från Australiens centralbank RBA som tyngsta hållpunkt. Analytikerna räknar samstämmigt med att styrräntan lämnas oförändrad till 2,50 procent.

På onsdagen är det så dags för inköpschefsindex från tjänstesektorn. I Sverige väntas en nedgång till 55,3 i februari från 55,9 i januari, enligt SME Direkts enkät. I euroområdet väntas den preliminära lilla uppgången till 51,7 från 51,6 stå sig i den definitiva statistiken och för amerikanska tjänste-ISM spår analytikerkåren en nedgång till 53,5 från 54,0.

För svensk del riktas intresse också mot statistik över industrins orderingång och produktion i januari. Enligt SME Direkts enkät väntas industriproduktionen ha ökat 0,6 procent från i december och stigit 1,2 procent från januari 2013.

Samtidigt med industristatistiken redovisar SCB också tjänsteproduktionen i januari.

Internationellt på onsdagen kommer preliminär BNP för det fjärde kvartalet från euroområdet och i USA publicerar ADP sin statistik över privat sysselsättning i februari, vilkan kan ge en viss vägledning inför den officiella statistiken på fredagen. Vidare lämnar Bank of Canada räntebesked och Federal Reserve publicerar sin regionala konjunkturrapport Beige Book.

På torsdagen är det fullt fokus på ECB:s räntebesked klockan 13.45 med efterföljande presskonferens med ECB-chefen Mario Draghi klockan 14.30. ECB ska också presentera nya prognoser.

Den tidigare låga inflationen har ökat förväntningarna om att ECB ska agera igen, kanske med en ny räntesänkning eller att sluta med steriliseringarna av tidigare köp inom SMP-programmet.

Snabbestimatet för februari-KPI kom dock in högre än väntat, med KPI-inflationen på 0,8 procent, oförändrat från de två föregående månaderna, medan kärninflationen steg till 1,0 från 0,8 procent.

Nordea skrev i en kommentar att KPI-utfallet var viktigt för ECB men inte avgörande enligt deras mening. Nyckeln vid rådsmötet den 6 mars kommer att vara de nya ECB-prognoserna, och då i synnerhet inflationsutsikterna för 2016.

Inflationen är tillräckligt låg för att vara en oroskälla för ECB, men det finns ingen deflation i euroområdet.

Inflationsförväntningarna är också väl förankrade. Men låg inflation under en lång tid är en risk och ECB kommer därför att noga granska skälen till den låga inflationen.

På senare tid har fallande energipriser och en rebalansering i periferin hållit ned inflationen.

”Detta är inte ett stort orosmoment, men i den utsträckning som efterfrågan försvagas ytterligare så skulle det vara ett orosmoment”, skriver Nordea, som inte spår någon räntesänkning vid detta ECB-möte.

Om något är kanske frågan hur ECB-rådet ser på likviditetsläget, och om det kan bli aktuellt att ta en paus i steriliseringen av de tidigare obligationsköpen i det nu avslutade SMP-programmet. Genom att inte längre veckovis dra in den extra likviditet som skapades genom obligationsköpen kan ECB utöka likviditeten i banksystemet.

Enligt tidigare uppgifter ska ECB-chefen Mario Draghi endast vara redo att föreslå ett stopp alternativt paus i steriliseringen om tyska Bundesbank skulle acceptera det, och det har kommit en rad signaler om att Bundesbankschefen inte är främmande för det.

”Om vi diskuterar hur vi ska injicera likviditet till marknaden, i stället för att skapa ett nytt instrument skulle det rakaste metoden definitivt vara att helt enkelt antingen ta paus i absorberingsoperationerna eller att minska storleken på dem”, sade Jens Weidmann i samband med G20-mötet i Sydney den 23 februari.

Även Bank of England lämnar räntebesked, helt utan förväntningar på någon policyförändring.

Här hemma håller finansutskottet en öppen utfrågning om penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Karolina Ekholm. SCB publicerar vidare statistik över småhuspriserna i februari.

Från Tyskland kommer industriorder i januari och från USA publiceras veckostatistik över antalet nyanmälda arbetslösa liksom industriorder i januari.

På fredagen riktas intresset mot den amerikanska sysselsättningsrapporten för februari. Enligt Bloomberg News prognosenkät väntas sysselsättningen utanför jordbrukssektorn ha ökat med 150.000 personer, en uppväxling från oväntat låga 113.000 personer i januari och 75.000 i december.

Arbetslösheten sjönk oväntat till 6,6 procent i januari, den lägsta nivån sedan oktober 2008. Nu väntas arbetslösheten ha legat kvar på 6,6 procent i februari.

Allmänt väntas det hårda vintervädret i USA ha varit en stark bidragande orsak till den oväntat svaga sysselsättningsutvecklingen i december och januari, liksom även svaghet i annan makrostatistik.

Unicredit räknar med att den amerikanska ekonomin nu kommer att börja lämna det dåliga vintervädret bakom sig och att sysselsättningen ökar med 175.000 personer i februari.

”Vår prognos implicerar att den negativa effekten av vädret var mycket mindre i februari än de föregående två månaderna. Vissa spridda snöstormar som drabbade landet i mitten av månaden under insamlingsveckan har dock troligen fördröjt den fulla återhämtningen av sysselsättningsökningen till i mars”, skriver Unicredit i ett marknadsbrev.

Dessutom kommer handelsbalans för januari från USA, där underskottet väntas ha ökat till 39,0 miljarder dollar från oväntat höga 38,7 miljarder dollar i december.

Tysk industriproduktion i januari kommer också att tilldra sig intresse.

Fredagen bjuder för svensk del på statistik över hushållens konsumtion i januari och näringslivets samlade produktion samma månad (där det bara är byggproduktionen som är någon ny information). Dessutom publicerar SCB årets första investeringsenkät och Riksgälden redovisar statens betalningar i januari.

Av: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto