Home > Positiv tysk data hjälpte EUR

Positiv tysk data hjälpte EUR

EUR iscensatte en bred återhämtning under gårdagens börshandel, där en kombination av ett positivt tyskt ZEW affärsklimatindex och en smidig spansk skuldauktion genererade ett risktagande på marknaden. Ser vi till dagens aktiviteter kommer valutahandlare vilja uppmärksamma den brittiska arbetslöshetssiffran som släpps 08:30 GMT. Rapporten är den officiella arbetslöshetsiffran för Storbritannien och har varit känt för att skapa volatilitet på marknaden. Om siffran kommer in högre än prognostiserad, kan riskaversion återvända till marknaden.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend
Veckotrend
Motstånd 1.3195 1.6005 82.20 0.9240 1.0480 0.84.15
1.3175 1.5985 82.00 0.9220 1.0460 0.8395
1.3145 1.5955 81.70 0.9190 1.0430 0.8365
Stöd 1.3085 1.5895 81.10 0.9130 1.0370 0.8205
1.3055 1.5865 80.80 0.9100 1.0340 0.8175
1.3035 1.5845 80.60 0.9080 1.0320 0.8155

Ekonominyheter

USD – USD vände till hausse mot mer riskfyllda valutor

Ett parti av positiva internationella pressmeddelanden ledde nedgångar i USD med valutahandlare som sökte sig till mer riskfyllda tillgångar. En bättre än väntat tysk ZEW affärsklimatindex och spansk skuldauktion ledde till uppgångar för valutor såsom EUR och AUD mot USD. Samtidigt fick USD hjälp av ett positivt bygglovindex vilket hjälpte valutan att återta en del av sina senaste nedgångar kontra den JPY. Valutaparet USD/JPY steg med nära 40 punkter under den europeiska handeln för att handlas upp så mycket som 80,76.

En avsaknad av viktiga amerikanska nyheter innebär att varje rörelse i USD kommer att bestämmas av internationella indikatorer. Även om nyheter från euroområdet i går var i stort sett positiva, var analytiker snabba med att säga att det verkliga testet för den spanska skuldkrisen är förmodligen torsdagens auktion av långsiktiga statspapper som inte förväntas fortsätta lika smidigt. Skulle oron för skuldkrisen från euroområdet åter komma upp till ytan i dag, kan investerare börja återgå till lägre avkastningstillgångar vilket kan leda till uppgångar för USD.

EUR – Risktagande ledde till uppgångar i EUR

Euroområdets grundläggande indikatorer hjälpte EUR att inleda en korrigering uppåt under gårdagens börshandel. Det tyska ZEW affärsklimatindexet kom oväntat in på 23,4, långt över den prognostiserade nivån på 19,7 och signalerade att euroområdet största ekonomi fortsätter att växa. Dessutom hjälpte en smidig spansk auktion av obligationer lindra farhågorna för Spaniens pågående skuldproblem. Valutaparet EUR/GBP rörde sig uppåt med 85 punkter innan det iscensatte en liten korrigering nedåt. Valutaparet stabiliserade sig så småningom runt 1,3125 nivån.

Trots den positiva nyheten som släpptes i går, kommer valutahandlare vilja notera att euroområdet fortfarande är i en mycket prekär position och eurons uppgångar kanske är kortsiktiga. Det verkliga testet på hur illa Spaniens skuldsituation är kommer att äga rum i morgon när långfristiga obligationer ska auktioneras ut. Analytiker varnar för att försäljningen av långfristiga obligationer kommer sannolikt bli betydligt svårare än gårdagens auktion och kan resultera i djupa nedgångar för EUR. I dag kommer valutahandlare vilja uppmärksamma eventuella meddelanden ut ur euroområdet, särskilt när det gäller Spanien. Negativa rapporter kan leda till ökad riskaversion, vilket kan komma att tynga EUR.

AUD – AUD såg uppåtgående rörelser

Den australiska dollarn såg friska uppgångar kontra både JPY och USD under handeln i går efter lanseringen av positiva nyheter från euroområdet och USA. Ökat risktagande fick valutaparet AUD/JPY att toppa med nära 100 punkter under den europeiska handeln. Vid kvällshandeln handlades paret till 83,85. Under tiden var valutaparet AUD/USD upp med över 90 punkter för dagen och nådde en topp på 1,0394.

Sett till dagens handel kommer valutahandlare i AUD vilja uppmärksamma eventuella meddelanden som sipprar ut ur euroområdet som skulle kunna påverka riskaptiten. Dessutom kan den brittiska arbetslöshetsrapporten generera en viss volatilitet när den släpps 8:30 GMT. Siffran förväntas komma in på 6600, som om den stämmer skulle signalera en nedgång i arbetslöshetssiffrorna från förra månaden och kan leda till uppgångar för mer riskfyllda tillgångar, såsom AUD. Med detta sagt kan en högre än väntat resultat tvinga AUD kapitulera några av sina senaste uppgångar.

Råolja – Råoljepriset nådde ett tre dagars högsta

Priset på råolja toppade under hela gårdagens börshandel, efter lanseringen av positiva uppgifter från euroområdet som ledde till en ökning i risktagande. Råoljepriset drog också nytta av bättre än väntat amerikanskt bygglovindex, som investerare tog som ett tecken på en ökad efterfrågan i världens största energiförbrukande land. Råvaran nådde en topp på 105,47 dollar per fat under den europeiska handeln och steg väl över 2 dollar per fat för dagen.

I dag kommer handlare i råolja vilja fortsätta att övervaka all utveckling från euroområdet som kan påverka riskaptiten bland investerare. Dessutom väntas den amerikanska inventeringsrapporten för råoljelagren släppas klockan 14:30 GMT. Analytiker prognostiserar att siffran väntas komma in på 1,6 miljoner fat och skulle detta vara korrekt ger det signaler om ökad aktivitet och tillväxt i den amerikanska ekonomin. I sådant fall kan råoljepriset utvidga sin hauseartade resa.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Det dagliga diagrammets Williams Percent Range har tagit sig in i det översålda territoriet vilket indikerar att en korrigering uppåt kan ske inom den närmaste tiden. De flesta tekniska indikatorerna visar att detta valutapar för närvarande handlas i ett intervall. Intagande av en vänta och se strategi kan vara ett klokt val till dess att en tydligare bild framkommer.

GBP/USD

De flesta långsiktiga tekniska indikatorerna på det veckovosa diagrammet visar på en intervallhandel, vilket innebär att inga betydande långsiktiga rörelser är prognostiserade vid denna tidpunkt. Williams Percent Range på det dagliga diagrammet pekar mot en möjlig hausseartad rörelse den närmaste tiden. Valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar i detta valutapar under tiden, men var uppmärksam på plötsliga nedåtgående korrigeringar .

USD/JPY

Ett baisseartat kors verkar ha bildats på det veckovisa diagrammets MACD/Osma, vilket innebär att nedåtriktad rörelse kan uppstå under de kommande dagarna. Kan vara en klok långsiktig strategi att öppna korta positioneringar, men valutahandlare kommer att vilja se upp för några mindre uppåtgående korrigeringar.

USD/CHF

En sammandragning av Bollinger Bands på det veckovisa diagrammet visar att detta valutapar kan se ett prisskifte de kommande dagarna. Valutahandlare kommer vilja också notera att ett baisseartat kors har bildats på samma diagrams MACD/Osma. Om korset fullbordas, kan det vara ett tecken på en förestående korrigering nedåt.

Wild Card

GBP/CAD

Det dagliga diagrammets Williams Percent Range har tagit sig in i det översålda territoriet, vilket indikerar att en korrigering uppåt kan ske inom den närmaste tiden. Slow Stokastiska på samma diagram tycks vara nära att bilda ett hausseartat kors. Valutahandlare kommer vilja uppmärksamma denna indikator. Om ett kors bildas kan detta valutapar få se en hausseartad korrigering.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto