Home > Positiva börsreaktioner på delårsrapporter

Positiva börsreaktioner på delårsrapporter

Bland övriga visade Sandvik en uppgång på drygt 5 procent, medan Electrolux var upp knappt 5 procent och Husqvarna drygt 3 procent. Tele2 var upp 3,6 procent. De överträffades dock alla av Trelleborg som var upp drygt 7 procent.

Trelleborg redovisar ett starkt andra kvartal som är bolagets bästa hittills vad det gäller marginal och resultat. I spetsen för framgångarna går affärsområdet Sealing Solutions, med en rörelsemarginal på hela 23,8 procent. Kassaflödet är rejält positivt.

Det totala rörelseresultatet för koncernen, inklusive affärsområdet Automotive, avyttrad verksamhet och engångsposter, uppgick till 1.115 miljoner kronor. SME Direkts sammanställning visade 1.092 miljoner kronor.

Sandvik slog förväntningarna och samtliga divisioners marginal var högre än väntat i SME Direkts analytikerenkät. Vissa av de åtgärder som ingår i Sandviks nya strategi har gått snabbare än planerat att genomföra, framgår i rapporten.

”Detta säkerställde en fortsatt positiv utveckling av lönsamheten under andra kvartalet”, heter det.

Electrolux rörelseresultat var 4 procent bättre än förväntningarna i SME Direkts analytikerenkät, justerat för skillnader i engångsposter. Såväl omsättning som marginal kom in högre än väntat.

Bolaget upprepade bedömningen att efterfrågan på vitvarumarknaden i Nordamerika 2012 kan komma att hamna i den nedre delen av intervallet 0-2 procents tillväxt.

Det tidigare Electroluxägda Husqvarna lyckades inte riktigt infria de nyckeltal som analytikerna riktat in sig på, men utan att det gav större avtryck i aktiekursen.

Resultatet före skatt kom in 4 procent under SME Direkts konsensus. Även högre upp i resultaträkningen var Husqvarnas siffror något sämre än väntat. Att den organiska tillväxten helt avstannade under andra kvartalet var exempelvis oväntat. Konsensus visade +3 procent.

Operatören Tele2 gjorde en del förändringar i den mångafald av prognoser som bolaget ger, där en sänkt tillväxtprognos för Mobilt i Sverige stod ut. Det neutraliserades dock av att det samtidigt går bättre i Ryssland och Kazakstan än vad Tele2 tidigare räknat med.

Tele2:s ledning slog även fast att det inte är aktuellt att sälja den ryska verksamheten, något som det spekulerats en del om på marknaden.

Byggbolaget Skanskas stod för morgonens kallduschar med ett resultat före skatt som kom in 21 procent sämre än väntat. Framför allt redovisades en marginal inom byggverksamheten som var svagare än förväntat, där den svenska byggverksamheten var svagare än normalt.

”Om man tittar på var försämringen sker är det framför allt i Sverige, som kommer in på en acceptabel nivå men lägre än vad vi har vant oss vid, och det är lite förvånande”, sade Pareto Öhmans analytiker David Zaudy, till Nyhetsbyrån Direkt.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.