Home > Positiva nyheter från IMF fick EUR att appreciera

Positiva nyheter från IMF fick EUR att appreciera

Euron såg några stadiga uppgångar i handeln i går, efter att IMF meddelat att utöka sina lånefaciliteter för att begränsa effekterna av euroområdets skuldkris. Medan nyheten bidragit till att stödja mer riskfyllda valutor, var analytiker snabba med att varna att det fortfarande finns gott om okända faktorer med avseende på den europeiska krisen som fortfarande kan torpedera den gemensamma valutan.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up up down down up
Veckotrend up up down down up up
Motstånd 1.2955 1.5517 77.23 0.9539 1.0443 0.8369
1.2897 1.5452 77.07 0.9484 1.0361 0.8338
1.2848 1.5413 76.97 0.9449 1.0312 0.8303
Stöd 1.2809 1.5380 76.89 0.9394 1.0271 0.8287
1.2721 1.5309 76.71 0.9359 1.0230 0.8268
1.2642 1.5244 76.55 0.9304 1.0181 0.8237

Ekonominyheter

USD – USD försvagades med ökat risktagande

Den amerikanska dollarn deprecierade mot de stora valutarivalerna i går, efter nyheten om att IMF skulle utöka sin utlåningsfacilitet för att hjälpa till att avvärja de negativa effekterna av euroområdets skuldkris. Resultatet av detta var ett marknadssentiment av ökat risktagande som dominerade, vilket fick den säkra tillflyktsortsvalutan USD att retirera under eftermiddagen. Valutaparet EUR/USD steg gott och väl över 1,2800 nivån innan det stabiliserades, medan GBP/USD steg mot 1,5400 nivån.

Tittar vi till dagens handel publiceras ett parti av amerikanska rapporter, som kommer att få en inverkan på USD paren. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt bygglovsindexet, det underliggande KPI och arbetslöshetsrapporten redo att släppas 13:30 GMT. Indikatorerna är alla prognostiserade att visa en viss tillväxt i den amerikanska ekonomin och skulle det stämma kan det ge USD en skjuts mot några av sina valutarivaler. Dessutom kommer valutahandlare vilja se upp för nyheter från euroområdet, som alltid har potential att kraftigt påverka alla valutapar och då i synnerhet valutaparet EUR/USD.

EUR – Möjlig uppgörelse om den grekiska skuldbördan understödde EUR

Euron fick ett uppsving under gårdagens handel efter nyheter om att Grekland kan vara nära en uppgörelse om sin skuldbörda, vilket ledde till risktagande bland valutahandlare. Dessutom med IMF:s förslag om att utöka sin utlåningskapacitet hjälpte mer riskfyllda valutor såsom euron under hela dagen. Eurons uppgångar var inte så betydande att det signalerade en förändring i den långsiktiga baisse trenden. Euroområdets problem kvarstår, vilka är långt större än några positiva nyheter och analytiker hävdar att en verklig vändning för den gemensamma valutan fortfarande inte finns någonstans i sikte.

Vänder vi oss till dagens handel kommer valutahandlare vilja uppmärksamma alla notiser från euroområdet, särskilt när det gäller affären för den grekiska skuldbördan. Positiva nyheter kan kanske hjälpa euron att utöka gårdagens uppgångar. Samtidigt är hotet om att Grekland kan komma ställa in sina betalningar fortfarande en mycket verklig sannolikhet. Skulle en sådan händelse äga rum, kommer euron att falla som en följd. Valutahandlare kommer också vilja att notera resultaten av ett parti amerikanska rapporter planerad att släppas senare under dagen. Positiva siffror kan leda till mer risktagande som stärker euron.

JPY – JPY deprecierade med positiva nyheter från eurozonen

Nyheter från euroområdet i går ledde till att valutahandlare flyttade sina pengar till mer riskfyllda valutor på bekostnad av den säkrare japanska yenen. JPY led nedgångar mot euron och den nyzeeländska dollarn. Samtidigt släpptes positiva amerikanska uppgifter i går, vilket fick valutaparet USD/JPY att skjuta i höjden. Huruvida denna nyhet kommer att påverka eventuella framtida valutainterventioner från den japanska centralbanken (BoJ) är fortfarande oklart. BoJ har varit känd för att intervenera på marknaden för att begränsa yenens appreciering. Med valutan för närvarande mitt i en utvidgad hausseartade trend mot euron, har rykten om att BOJ kan komma intervenera cirkulerat.

I dag kommer valutahandlare vilja uppmärksamma nyheter från euroområdet som kan få en inverkan på marknaderna. Specifikt kan varje positiv nyhet vad gäller den grekiska skuldproblematiken få yenen att utvidga gårdagens baisse rörelse. Dessutom kommer valutahandlare vilja notera varje nyhet från BoJ, som kan tyda på eventuella framtida interventioner på valutamarknaden.

Råolja – Oljepriset är fortsatt högt efter positiva nyheter från euroområdet

Priset på råolja skuttade upp till 102 dollar per fat i går, där kombinationen av positiva nyheter från euroområdet och fortsatta politiska spänningar i Mellanöstern gav stöd åt råvaran. Råoljepriset ökar vanligtvis tillsammans med euron, då råvaran blir mer attraktiv för internationella handlare när dollarn är svag.

Hot om sanktioner mot Iran över dess nukleära program har också bidragit till att hålla oljan över den psykologiskt viktiga nivån på 100 dollar per fat. Med Iran som kontrollerar en betydande del av världens olja, har en möjlig militär konflikt lett till farhågor om det framtida utbudet av råolja.

I dag kommer priset på oljepriset bestämmas av eurons kursrörelser. Ytterligare positiva nyheter kan bidra till att stärka råvaran över nivån på 102 dollar per fat. Samtidigt, med så många okända faktorer kvar i euroområdet och den rådande krisen, har trenden för råoljepriset blivit allt mer komplicerat.

Tekniska nyheter

EUR/USD

De flesta tekniska indikatorerna visar att detta par handlas på neutral mark. Det dagliga diagrammets RSI ligger för närvarande runt 40, medan Williams Percent Range ligger på -60. Då statistiken är ofullständig för tillfället, rekommenderas valutahandlare att ta en vänta och se strategi för detta valutapar.

GBP/USD

De tekniska indikatorerna ger blandade signaler för detta valutapar för närvarande. Det dagliga diagrammets Slow Stokastiska ligger i neutralt territorium, medan RSI på samma diagram har glidit in i det översålda territoriet. Valutahandlare kommer att vilja ta en vänta och se strategi för detta valutapar, samtidigt som en korrigering uppåt kan ske

USD/JPY

Bollinger Bands på det dagliga diagrammet verkar strama åt, vilket betyder att en prisförändring kan inträffa i en nära framtid. Med detta sagt ar de tekniska indikatorerna grumliga om vilken riktning rörelsen kommer att ta. Valutahandlare kommer vilja hålla ett öga på RSI på det dagliga diagrammet för eventuella ledtrådar om huruvida korrigeringen kommer att bli hausse eller baisse.

USD/CHF

Stokastiska Slow på 8-timmarsdiagrammet har bildat ett hausseartat kors, vilket tyder på att en rörelse uppåt sannolikt kommer ske i en nära framtid. Denna teori stöds av Williams Percent Range på samma diagram som har glidit in i det översålda territoriet. Valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar.

Wild Card

NZD/CHF

Efter flera dagars kontinuerliga rörelser uppåt, signalerar de tekniska indikatorerna att detta valutapar kan komma se en korrigering nedåt inom en nära tid. RSI på det dagliga diagrammet ligger i det i överköpta territoriet, medan Stokastiska Slow på samma diagram bildar ett baisseartat kors. Forex valutahandlare kanske vill ligga kort i sina positioneringar inför ett möjligtvist brott med nedåtgående rörelse.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.