Home > Positiva tecken från amerikansk tillverkningsprognos

Positiva tecken från amerikansk tillverkningsprognos

Efter låga avläsningar i april steg amerikansk tillverkningsprognos (Manufacturing Business Outlook) i maj. Alla viktiga indikatorer som nya beställningar, leveranser, sysselsättning och allmän aktivitet återhämtade sig från april månads 40-åriga rekordlåga notering.

Denna data sammanställs av Federal Reserve Bank of Philadelphia och erbjuder en insyn i tillverkningsaktivitet i detta distrikt, vilket är ett väldigt tillverkningsfokuserat distrikt. Distriktet fungerar som ett riktmärke för hela tillverkningsindustrin i USA när det kommer till sysselsättning, inkommande och utgående priser, leveranstider, inventarier, leveranser, arbetstimmar och otillsatta beställningar.

Hur tolkar man denna data från Philadelphia?

Enkäten, som även kallas ”the Philly Fed”, ber affärsledare i sektorn att lista förändringar i procent för året för saker som har att göra med firman och amerikanska kunder. Sen jämförs föregående års förhållanden med rådande förhållande, och resultatet blir en inblick i hur tillverkningssektorn mår.

Resultatet återspeglar både rådande och framtida aktivitet. Medan båda dessa är viktiga bör investerare vara medvetna om att datan för rådande aktivitet är eftersläpande, och framtida aktivitet återspeglar det kortsiktiga perspektivet för tillverkningssektorn.

Hittills i maj har rådande indikatorer legat långt ned i det negativa. De vände dock från långsiktiga låga noteringar. Exempelvis steg leveransindex med 44 punkter. Och medan indexet för sysselsättning inom tillverkning fortsatte att sjunka ökade nuvarande sysselsättning med 31 punkter till -15,3 då knappa 9% av företag rapporterar högre sysselsättning.

Denna rapports budskap är tydligt – sammandragningen fortsätter, men i en långsammare takt. De goda nyheterna är att den sex månader långa prognosen steg till 49/7, vilket är dess bästa nivå sedan december 2017.

En annan intressant sak är faktumet att företagen förväntar sig att deras egna priser kommer stiga långsammare än inflationen. För monetära beslutsfattare innebär detta att den amerikanska centralbanken kommer se mer press underifrån på inflationen, då deflationstakten antagligen kommer fortsätta.

Allt sammantaget kvarstår de flesta framtidsindikatorerna som positiva, vilket återspeglar optimism om tillväxt över de kommande sex månaderna. Medan tillverkningsaktiviteten fortsätter att vara svag denna månad förväntas tillväxten att komma tillbaka om man ser över de kommande sex månaderna. Som alltid tar investerare denna data med en nypa salt samtidigt som de försöker fokusera på ett långsiktigt perspektiv.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto