Home > Potentiellt utbrottsläge i Securitas

Potentiellt utbrottsläge i Securitas

Vaktbolaget Securitas (SECU B) har efter förra årets uppgångar nu fallit tillbaks till intressanta nivåer vilket gör att vår uppmärksamhet fastnar på detta bolag som ligger i läge för ett long-/short-case.

Securitas har liksom de flesta andra större bolag tappat sedan årsskiftet vilket i sig inte behöver innebära något särskilt läge. Men, denna akties tekniska kombination av konsolidering och tangering av MA 200 ger oss en idé om att titta på ett potentiellt kortsiktigt breakout-case där aktiens volatilitet kan uttnyttjas för en attraktiv risk-reward.

Securitas har också förmånen att inte vara speciellt korrelerad med andra marknader då varken valutakurser, räntelägen eller råvarupriser kan tänkas påverka bolaget i det kortaste intervallet. Detta gör att observation av aktiemarknaden tillsammans med bolagets rörelser blir det primära och hjälper oss som handlare att identifiera detta läge som gynnsamt.

Aktien konsoliderade de senaste veckorna i ett snävt intervall strax under MA 200 efter den sättning som följde efter rapporten. Detta intervall definierades av stödet på 72,70 som kursen bröt igenom under måndagen och motståndet på 74,70 som fungerar som våra referenspunkter för detta scenario. Ingen särskild riktnings-bias föreligger i detta case och det viktiga är att observera aktiens uppförande och volym vid eventuella brott av dessa viktiga nivåer. Vi kan vidare konstatera att närmast stöd på nedsidan är 70,90 och aktien har i tidigare lägen reagerat volatilt i båda riktningarna.

Positionen initieras vid brott i endera riktningen, antingen lång eller kort. Skulle ett ubrott ske men priset återfalla tillbaka in i intervallet gäller fortfarande samma nivåer. Ett brott i motsatt riktning bör avvaktas för att undvika att hamna snett i onödan om det senare fortsätter i det tidigare falska brottets riktning.

Angående exponering så finns det både standardiserade derivatinstrument och warranter att tillgå. Dock är den implicita volatiliteten fortfarande hög efter rapporten varför det krävs ganska starka rörelser för att detta skall kompenseras. Eftersom caset är snävt definierat kan därför annars köp/sälj av aktien eller aktietermin tillsammans med stopploss fungera för att få en bra exponering.

Stöd- och motståndsnivåer
Stöd: 72,70, 70,90, 68,50
Motstånd: 74,70, 75,50, 78,00

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto