Home > Powell: Fed kommer vidta ”nödvändiga åtgärder” för inflationen

Powell: Fed kommer vidta ”nödvändiga åtgärder” för inflationen

Feds ordförande Jerome Powell sa på måndagen att USA:s "inflation är alldeles för hög", hans kommentarer kommer några dagar efter att centralbanken höjde räntorna för första gången sedan 2018.

I sina kommentarer noterade Powell att den amerikanska inflationen var "alldeles för hög." Men för att hjälpa till att lösa situationen, skulle Fed titta på att vara så aggressiv som möjligt, sa han.

Det är en ton som Federal Open Market Committee (FOMC) antog efter förra veckans möte i mars där Fed gick med på att ha sex ytterligare räntehöjningar 2022 mitt under 40 års högsta inflation år över år som går tillbaka till 1982.

"Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder"

Powell sa att även om den amerikanska arbetsmarknaden pekar mot en stark återhämtning, kommer inflationen sannolikt att dämpa dessa utsikter. Enligt Fed-ordföranden är centralbanken beredd att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ta itu med detta.

"Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en återgång till prisstabilitet," sade han.

Han tillade att behovet av att bli mer aggressiv på kurserna skulle avgöra om de går över de 25 räntepunkter som sågs förra veckan. Samma tillvägagångssätt skulle gälla för Feds åtstramning, förklarade han.

"Om vi avgör att vi behöver skärpa bortom vanliga åtgärder för neutral och till en mer restriktiv hållning, kommer vi att göra det också."

"Ingenting" stoppar en räntehöjning på 50 punkter

Inflationstrycket hänförligt till pandemin samt den nuvarande geopolitiska osäkerheten kring kriget mellan Ryssland och Ukraina har hämmat återhämtningen på utbudssidan. Fed tittar alltså på inflationen både utifrån utbudssidans lättnader och händelserna kring Rysslands invasion av Ukraina.

"En längre period av hög inflation," noterade han, kan få FOMC att agera snabbt. Det är ett scenario som kan se att Fed väljer en räntehöjning på 50 punkter så snart som i maj, sa Powell.

Beslutet att gå den vägen har dock ännu inte fattats, ett sentiment noterat av CNBC:s finansredaktör Jeff Cox.

De amerikanska marknaderna sjönk i efterdyningarna av Powells kommentarer. S&P 500 tappade uppgångar under dagen för att sluta 0,04% i minus, medan Dow Jones Industrial Average och Nasdaq Composite stängde -0,58% respektive -0,40%.

Taggar:
Fed, Usa