Home > Powell på Fed presenterar halvårsrapport för penningpolitiken

Powell på Fed presenterar halvårsrapport för penningpolitiken

Denna vecka innebär ett dubbelt tal av ordförande Powell på den amerikanska centralbanken inför senatens bankkommitté (igår) och kommittén för finansiella tjänster (senare idag). Två gånger om året måste den amerikanska centralbankens ordförande presentera en rapport för dess penningpolitik och, vilket är viktigt för investerare, svara på frågor från senaten och kongressen.

Detta följs noga av deltagare på marknaden då det tenderar att skapa instabilitet på marknaden. Detta är specifikt viktigt just nu på grund av lågkonjunkturen och hur detta påverkar USA:s ekonomi och resten av den utvecklade världen då coronavirus-pandemin har stoppat ekonomisk tillväxt.

Vad vi vet om Powells tal

Medan alla ekonomiska kalendrar kommer presentera dessa två händelser som lika viktiga har den som sker inför bankkommittén större påverkan på de finansiella marknaderna av ett par anledning.

Först och främst är denna händelse den första, så finansiella marknader kommer få reda på vad Fed anser och vad de planerar att ändra i den nära framtiden. Detta tal kommer ske i två delar – en förberedd del, vilket är ett förberett meddelande som publiceras på Fed:s hemsida direkt när förhöret inleds, samt en del med frågor och svar. Om det kommer ske stora förändringar på marknaden är det troligtvis den andra delen av förhöret som ansvarar för det.

För det andra ändrar inte Fed budskapet mellan de två förhören. Historiskt sett har de sällan gjort det, och ifall de har gjort det har det skett på grund av att marknaden inte verkade ha förstått budskapet.

Med andra ord är tisdagens förhör viktigare än det som sker på onsdagen, i och med att Fed sällan förändrar sitt budskap. Dock kan ny information från delen med frågor och svar på onsdagen fortfarande påverka marknaderna.

Fed:s Powell överraskande inte marknaderna under det första förhöret. Så fort han började tala steg USD, samtidigt som amerikanska aktier föll med ett par hundra punkter – EURUSD gick från 1,13 till nästan 1,12, AUDUSD gick ner med ett par hundra pips på mindre än en timme medan DJIA föll under 26 000. Allt detta medan Powell fortfarande pratade.

Budskapet innehöll inget nytt som marknaden inte redan visste om. Kanske är detta anledningen till marknadens reaktion – att det inte fanns något nytt i Fed:s budskap.

Mot slutet av handelsdagen hade nästan alla tillgångar gått tillbaka. Med andra ord kommer Fed:s uttalande troligtvis inte bidra med något nytt på de finansiella marknaden då fokus fortsätter att ligga på hälsokrisen.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto