Home > Prognos för den europeiska ekonomin hösten 2020

Prognos för den europeiska ekonomin hösten 2020

Förra torsdagen släppte EU-kommissionen sin ekonomiska prognos för hösten 2020. Denna detaljerade rapport kommer ut varje kvartal och är en prognos för de kommande åren utefter hur ekonomin kan komma att utveckla sig bland EU-länderna.

Rapporten ger även en detaljerad vy (täcker över 180 variabler) över varje ekonomin och även EU:s ekonomi som helhet. Rapporten kan fungera som bas för att utvärdera ekonomiska trender och utefter det bygga en investeringsstrategi.

Förra veckans rapport målade upp en dyster bild för de europeiska ekonomierna. Detta är inte överraskande då nedstängningar och restriktioner har skärpts i många länder.

Viktiga insikter från den ekonomiska prognosen

För valutahandlare som är intresserade av påverkan av den gemensamma valutan är den första hälften av rapporten viktigast. Denna del täcker utvecklingarna under de senaste tre månaderna, och den andra delen hänvisar till varje lands individuella resultat.

Rapporten visar att den ekonomiska återhämtning som startade i somras har avstannat. Olika länder i Europa presterar olika väl, vilket leder till en osäker ekonomisk prognos.

I rapporten påpekas det att den globala BNP:n, exklusive EU, kommer sammandra mer än vad den gjorde under finanskrisen 2008-2009. Arbetsmarknaderna i EU har drabbats hårt. Vi har aldrig tidigare sett så många bli av mina sina jobb samtidigt, vilket har lett till aldrig tidigare skådade penningpolitiska åtgärder från europeiska regeringar.

Inflationen hamnade i negativa territorier i augusti och september. Dessutom ser prognosen för den kommande perioden dyster ut, trots att energipriserna återhämtade sig under veckan efter att rapporten släpptes.

Till följd av det förväntas den årliga real-BNP:n sjunka med 7,8% under 2020. Även om tillväxtprognosen för 2021 och 2022 på 4,2% respektive 3% visar sig stämma kommer det inte räcka för att kompensera för de dystra siffrorna under 2020.

Dessutom kommer de senaste besluten om restriktioner och nedstängningar påverka framtida ekonomisk tillväxt. Rapporten tar inte i åtanke den fulla påverkan som de senaste nedstängningarna kommer ha helt enkelt för att det är för tidigt att säga hur länge de kommer pågå och vilka de ekonomiska konsekvenserna blir.

Allt sammantaget var det en dyster rapport, som kom mitt under den amerikanska valveckan. I och med det var det inte många som uppmärksammade rapporten, och EURUSD låg på över 1,19 igår. Den ekonomiska verkligheten brukar dock komma ikapp marknaderna förr eller senare, och USA har denna gång en bättre position att hantera det.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto