Home > Prognosen för global olja 2020 är här

Prognosen för global olja 2020 är här

World Oil Outlook är en av de viktigaste energirapporterna i världen och ges ut av OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). Detta är en årlig rapport som erbjuder en inblick i energimarknaderna.

Eftersom oljan upptar den största delen av den globala energin är detta en värdefull rapport för de som köper och säljer olja eller andra alternativa investeringar. The International Energy Agency (IEA) gör en liknande rapport, World Energy Outlook.

Vad är nytt under 2020 i OPEC WOO?

Denna rapport är full av trender för de kommande åren, och till och med årtionden. Detta år är ett extra viktigt år då 2020 kommer gå till historien av två anledningar. För det första var det året då en pandemi påverkade världsekonomierna. För det andra hamnade oljeterminspriserna på negativa territorier för första gången någonsin.

En av de första sakerna som det står i rapporten är att oljan kommer uppta den största delen av energiutbudet ända tills 2045. Trots den sänkta efterfrågan under 2020 kommer denna primära energimarknad fortsätta att växa under de kommande 25 åren.

Ett intressant antagande är att rapporten bygger konsumtionstrender baserat på två grundpelare. En av dem är den globala ekonomiska tillväxten. OPEC tror att den globala ekonomin kommer ha fördubblats vid 2045. Den andra har med demografi att göra – världens befolkning förväntas bli över tio miljarder vid samma tidpunkt.

När det kommer till oljekonsumtionen är det fortsatt transport på vägarna som är den främsta konsumtionsdelen, men den utmanas av den petrokemiska industrin. Detta är var OPEC ser den största tillväxten under de kommande årtiondena. Även det utökade utbudet av elbilar och vätefordon kommer påverka efterfrågan på olja, framförallt under den andra hälften av den relevanta perioden.

Asien-Stillahavsområdet är det område där de flesta oljeimporter kommer äga rum. På ett sätt är detta normalt med tanke på att befolkningstillväxten framförallt kommer ske i denna region. Till följd av det kommer destillationskapaciteten öka i denna region, och även i Mellanöstern.

Rapporten visar på de utmaningar och möjligheter som kommer finnas på oljemarknaden under de kommande årtiondena. Den tar även hänsyn till den påverkan som COVID-19 har haft på hela industrin, och på den globala ekonomin i allmänhet.

För de som är intresserade av hur OPEC ser på oljemarknadens framtid, inklusive effekterna av pandemin, är detta en rapport som måste läsas.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.