Home > Protektionism och sänkt globalisering – nya problem för multinationella företag

Protektionism och sänkt globalisering – nya problem för multinationella företag

Globaliseringen har ansvarat för en stor del av tillväxten i världsekonomin de senaste åren. Handel har mer specifikt varit en starkt bidragande del till ökningen av länders välfärd.

Allt handlar om de fördelar ett land har mot ett annat. Exempelvis har Kina ett övertag mot Tyskland när det kommer till textilindustrin. Å andra sidan har Tyskland ett övertag mot Kina när det kommer till ingenjörskonst. Om dessa länder är öppna för handel kan Tyskland exportera ingenjörstjänster till Kina och importera textilier. Båda dessa länders välstånd ökar då.

Detta är hur handel fungerar, och varför protektionism (exempelvis i form av tariffer) leder till långsiktiga problem för samhället. Tariffer må reducera handelsunderskottet för ett stort land, men långsiktigt leder det till att välståndet i samhället minskar.

Globaliseringen har tagit ett steg tillbaka på sistone. När man mäter det genom att titta på Foreign Direct Investment (FDI) minskade globaliseringen dramatiskt de senaste fyra åren. Detta är en trend som ser ut att fortsätta.

Vad innebär detta för stora, multinationella företag?

Fördelarna och nackdelarna med långsammare globalisering

Naturligtvis innebär en långsammare globalisering att det blir mer fokus på det lokala. Under en era av COVID-19 är detta inte så dåligt med tanke på att många lokala företag, framförallt små och medelstora sådana, har drabbats hårt. Om man tittar på diagrammet ovan är dock den långsammare globaliseringen inte ett tema år 2020 på samma sätt som pandemin är det. Istället var detta något som startade för flera år sedan och som nu fortsätter.

Bara i år har FDI sjunkit med 40%. Under en era av globalisering har storföretagens vinster stigit betydligt mer än småföretagens vinster ända sedan Kina antogs i World Trade Organization (WTO). Denna nya trend har dock resulterat i att kunder väljer att vända ryggen mot storföretagen. Dessutom har pandemin förstärkt trenden att satsa på den lokala.

Trots skarpa bevis på avglobalisering har storföretag haft det svårt att implementera strategier i denna riktning. Enligt en studie av Deutsche Bank har endast 35% av alla företag börjat implementera strategier att göra sina verksamheter mer lokala.

ESG:s (Environment, Social, and Corporate Government) investeringstvivel resulterade i att många företag valde att sluta samarbeta med företag och länder som inte respekterar dessa principer. Stora företag måste därmed lägga mer pengar jämfört med lokala småföretag som inte måste axla denna börda.

De goda nyheterna är att detta kan kompensera för den ekonomiska påverkan av avglobaliseringen. Den starkare småföretagssektorn kan även få stora företag att tänka om sina strategier under medellång och lång sikt, åtminstone från dess aktieägares vinstorienterade perspektiv.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.