Home > Intervju med Gyllenram om börspsykologi

Intervju med Gyllenram om börspsykologi

– Ju större osäkerheten är desto mer tittar vi på hur andra gör.  Det är nästan förankrat i männi­skans  DNA,  säger  Carl­Gustav  Gyllenram.

”Draghi är förhandsfavorit till tyngdlyftnings- guld efter att ha lyft euron en hel procent med bara några få meningar.” Jeremy Cook, chefs­ ekonom på World First.

Ett exempel är den enorma genomslagskraft som Mario Draghi fick på sitt relativt fåordi­ga uttalande i London i förra veckan. Det  marknaden framför allt tog fasta på var följande två meningar från chefen för den europeiska centralbanken:

– Inom ramen för vårt mandat är ECB redo att göra vad som krävs för att bevara euron. Och tro mig, det kommer att räcka.

Efter uttalandet sköt börskurser  över hela världen uppåt. Räntor­na på spanska och italienska statspapper föll;  de  sistnämnda  med nästan en hel procent.

Den kraftiga reaktionen fick många att raljera över börsens lynnighet. Jeremy  Cook, chefs­ ekonom  på  det  brittiska  valuta­ växlingsbolaget  World  First,  twittrade.

”Draghi  är  förhandsfavorit  till  tyngdlyftningsguld  efter  att  på  egen  hand  ha  lyft  euron  en  hel  procent  med  bara  några  få meningar”.

Andra  frågade  sig  syrligt  hur  stora  reaktionerna  skulle  bli  om  Mario Draghi faktiskt gjorde något konkret också.

Carl­Gustav  Gyllenram, kapitalförvalta­re vid Ability As­set Management  och  författare  till flera interna­ tionellt  utgivna böcker om börs­psykologi, håller  med om att uttalandet  var vagt i sak men är inte förvånad över reaktionerna.

– Men det är ytterst sällan jag har hört ett så kraftfullt  uttalan­ de från en centralbankschef. Och  jag  tror  att  det  var  just  den  bestämdheten  som  marknaden  reagerade på, säger han.

Det handlar således inte alltid om  vad  som  sägs  utan  även  hur  det  sägs.  Ett  exempel  är  Fed­chefen  Ben  Bernanke  som  tidigare  i  förra  veckan  sa  att  den  ameri­ kanska  centralbanken  stod  redo  att  vidta  åtgärder  för  att  väcka  den  slumrande  USA­ekonomin.  Ett uttalande som också saknade  konkreta  besked och var till synes  snarlikt  Mario  Draghis,  men reaktionen blev rakt motsatt  och börserna föll tungt efteråt.

– Det  Bernanke  sa  var  precis  vad  man  kunde  vänta  sig,  unge­ fär ”om det skulle visa sig att det  behövs  då  står  vi  inte  försvars­ lösa”.  Draghis  uttalande  var  mycket mer ”nu går vi ut och vin­ ner matchen”. Jag skulle säga att  det var ganska dramatiskt skilda  uttalanden,  säger  Carl­Gustav  Gyllenram.

Han förklarar att  det  finns  många andra faktorer som spela­ de in också. Att Mario Draghi inte  är  politiker  och  måste  för­ ankra sina uttalanden i ett parla­ment utan en tjänsteman med direkt makt har betydelse.

I  många  investerare  bor  det även  en  liten  hobbypsykolog.  Signalvärdet  i  ett  uttalande  kan  bedömas  helt  olika  beroende  på  vem  det  kommer  ifrån.  Mario  Draghi  exempelvis  har  aldrig  gjort  sig  känd  som  en  man  med  bombastiska  uttalanden.  Därför  överraskade hans skarpa ordval.

– Dessutom sa han detta vid en investerarkonferens i London, det var ingen förannonserad presskonferens eller så. Däri ligger  också en psykologisk aspekt, det kom som en blixt från klar himmel,  säger  Carl­Gustav  Gyllenram.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.