Home > QE3 kommer göra ekonomin mer motståndskraftig

QE3 kommer göra ekonomin mer motståndskraftig

Det sade Charles Evans, Fed-chef i Chicago, på tisdagen enligt Bloomberg News.

”Givet den långsamma och bräckliga återhämtningen, de stora gap i resursutnyttjandet som fortfarande finns kvar, och de stora risker som vi står inför, så står det klart att vi behöver en mer motståndskraftig ekonomi.” Feds agerande i förra veckan ”ger en mer ackommoderande penningpolitik som kan hjälpa oss att uppnå en sådan motståndskraft”, sade han.

Han sade att Fed-åtgärderna kommer att hjälpa till att stärka en tillväxt som varit en besvikelse och motverka riskerna från en inbromsning i den globala tillväxten, oron i Europa och det ”fiskala stupet” i USA.

Han sade att uttalandet om att de kommer att behålla en mycket ackommoderande policy under en betydande tid även efter att återhämtningen stärks är en viktig försäkran för hushållen och företagen att Fed inte kommer att strama åt i förtid.

Han upprepade sin uppmaning att de policyansvariga inte bör strama åt förrän arbetslösheten sjunker under 7 procent och inflationen stiger över 3 procent. Även om Fed inte anammade detta i förra veckan som omfamnar han Feds beslut ”helhjärtat”.

Charles Evans sade också att Fed bör vara villigt att riskera lite högre inflation för att hjälpa till att förbättra läget på arbetsmarknaden. Fed bör inte tveka inför en policy som kan få ned arbetslösheten närmare det långsiktiga målet men som kan riskera att dra upp inflationen ”några tiondelar” över 2-procentsmålet.

Fedchefen i Dallas, Richard Fisher, skulle däremot ha röstat emot den penningpolitiska kommitténs (Fomc) beslut beslut att sjösätta ett nytt program med kvantitativa lättnader (QE3) om han hade haft rösträtt i kommittén i år.

Det sade han i en intervju med CNBC på tisdagen, enligt Bloomberg News.

Richard Fisher sade att han argumenterade emot det nya QE3-programmet vid Fomc-mötet den 12-13 september, men han konstaterade att Fedchefen Ben Bernanke är ”amiral för flottan”.

Han sade dock samtidigt att frågan om inflation inte ligger på bordet för Fed i dagsläget, och den ekonomiska tillväxten är inte tillräckligt stark. Men enligt Richard Fisher finns det redan mycket pengar ute i systemet som ”sitter vid sidlinjen” och väntar på att användas.

Richard Fisher sade vidare att ”det finns vissa ledamöter i Fomc som skulle vilja göra betydligt mer än vad som annonserades” från Fed efter räntemötet förra veckan.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.