Home > Racet mot botten – varför högre inflation kan leda till en starkare dollar

Racet mot botten – varför högre inflation kan leda till en starkare dollar

För första gången någonsin har en ekonomisk lågkonjunktur påverkat hela planeten på samma gång. Denna situation som coronaviruskrisen har genererat har lett till att investerare närmar sig finansiella marknader på nya sätt.

Även under mänsklighetens mörkaste perioder, som exempelvis de två världskrigen, har det funnits delar av världen som har upplevt ekonomisk tillväxt då inte alla var inblandade i krigen. Vissa valutor ökade därmed medan vissa minskade, vilket till stor del återspeglade ekonomiska skillnader mellan olika delar av världen.

Denna gång är annorlunda då alla ekonomier lider av samma kris. Den globala ekonomin har en lång väg tillbaka till nivåerna innan pandemin, och alla länder har reagerat på ett liknande sätt – genom att trycka pengar via sina centralbanker och genom att lätta de finansiella villkoren. Högre inflation är därmed väntat i hela världen.

Säkerheten i världens reservvaluta

Föreställ dig en värld där inflationen härjar. Stigande inflation innebär att priserna på varor och tjänster ökar exponentiellt. Detta ska inte förvirras med hyperinflation, vilket handlar om en dubbel, eller tredubbling av priserna.

Problemet med detta scenario är att växlingskurserna återspeglar värdet av en valuta jämfört med andra valutor. För att en växlingskurs ska minska måste den andra valutan öka, och för att en växlingskurs ska stiga måste det även finnas en skillnad mellan de två valutorna som är en del av kursen.

Om världen drabbas av inflation där alla valutor minskar i värde kommer vissa minska snabbare än andra. De som minskar i en saktare takt kommer därmed öka mot de som minskar i snabbare takt.

I detta scenario sticker den amerikanska dollarn ut. USA är bättre förberedd på att ta sig ur pandemin då landet leder vaccinationsracet.

Marknadsdeltagare kommer fokusera på den ekonomi som först levererar bäst resultat. Och var kommer återhämtningen ses först om inte i världens största ekonomi? En stor del av världens skuld är även utfärdad i USD, och dollarns roll i internationell handel ökade under 2020, trots att många menade det motsatta.

Dollarn har inte någon direkt konkurrens på den internationella arenan. Det finns ingen direkt utmanare utöver euron, som hamnar långt efter på andra plats då den helt enkelt inte kan utmana dollarns status.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.