Home > Rädslan för deflation ökar när penningcirkulationen minskar

Rädslan för deflation ökar när penningcirkulationen minskar

Ett av de vanligaste ekonomiska antagandena är att inflationen går upp när centralbanker skapar likviditet. Med andra ord försvinner pengarnas värde eftersom det finns för mycket pengar som är ute efter färre varor.

Detta är en grundläggande ekonomisk princip inom monetär teori, men det finns en hake. Det stämmer att om penningcirkulationen ökar (M2) så går det pengar som skapas av centralbankerna inte till platser där de behövs (det vill säga den reella ekonomin). Utan penningcirkulation sjunker GDP, vilket innebär att det inte kan bli tal om inflation.

Penningcirkulationen är i fritt fall under de senaste två årtiondena

Centralbankerna använder olika åtgärder för att kvantifiera mängden pengar som befinner sig i cirkulation. Exempelvis ingår kontanter och insättningar via check i M1 i USA. M2 å andra sidan omfattar M1, men tar även i åtanke besparingar, värdepapper, fonder och andra tidsinsättningar.

M2 är en av de mest använda variablerna för att analysera penningmängd. Det kallas ibland även ”nära pengar” och visar att penningcirkulationen sedan år 2000 har befunnit sig i en nedåtgående trend i USA.

En snabbtitt på andra utvecklade länder avslöjar att M2 även går ned i andra delar av världen. Europa, Japan och Kina har visat på liknande trender när det kommer till penningcirkulation.

Om vi tittar på diagrammet ovan ser vi en relation mellan penningmängd för M2 och penningcirkulation för M2. Från år 2000 till idag har penningcirkulationen fortsatt att regelbundet sjunka, medan penningmängden har ökat signifikant.

De senaste månaderna detta år har penningmängden accelererat dramatiskt. Men samtidigt har penningcirkulationen fortsatt att sjunka.

Slutsatsen är att när samma breda penningåtgärder (i detta fall M2) används spelar det ingen roll hur mycket pengar som skapas från intet (med andra ord när centralbanker köper sina egna obligationer). Inflationen kommer ändå inte gå upp.

Det motsatta gäller – om cirkulationen av samma pengar fortsätter att gå ned trots den stora mängd pengar som skapas bör vi vara oroliga för deflation, och inte inflation.

Moderna centralbanker siktar mot 2% inflation som en nivå som krävs för hållbar ekonomisk tillväxt. Men nya pengar hjälper inte att få inflationen att nå detta mål om pengarna bara sitter på ett bankkonto eller täcker över ”svarta hål” i ekonomin.

Fram till det att privatpersoner och företag återfår förtroendet och börjar spendera och investera bör vi vara oroliga för deflation, inte inflation.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto