Home > Rally i EUR efter positiva nyheter från euroområdet

Rally i EUR efter positiva nyheter från euroområdet

EUR hade ett rally mot de flesta av dess viktigaste valutarivaler under hela dagen igår, efter ett ökat risktagande bland valutahandlare på grund av bättre än prognostiserade nyheter från Spanien och en positiv italiensk obligationsauktion. JPY hade också en hausseartad dag, efter att den japanska centralbanken tillkännagivit ett stimulanspaket som var mindre än väntad i penningpolitiska termer. I dag kommer valutahandlare vilja uppmärksamma uppdateringar om efterdyningarna av orkanen Sandy. Den fulla effekten som orkanen har haft på den amerikanska ekonomin är fortfarande okänd. Skulle skadorna som stormen skapade vara värre än väntat, kan investerare börja flytta sina medel till säkrare tillgångar.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up no up up down down
Veckotrend up down down down up up
Motstånd 1.3059 1.6178 80.43 0.9413 1.0467 0.8145
1.3014 1.6133 80.02 0.9371 1.0425 0.8104
1.2985 1.6105 79.77 0.9345 1.0399 0.8078
Stöd 1.2940 1.6061 79.36 0.9302 1.0358 0.8037
1.2912 1.6033 79.11 0.9276 1.0332 0.8012
1.2866 1.5988 78.70 0.9234 1.0290 0.7971

Ekonominyheter

USD – USD rasade med ökat risktagande

USD deprecierade mot de flesta av dess viktigaste valutarivaler under hela dagen igår, efter tillkännagivandet av en mindre än väntad omgång av penningpolitiska lättnader i Japan vilket fick JPY att appreciera, medan positiva nyheter från euroområdet hjälpte mer riskfyllda valutor. Valutaparet USD/JPY föll med mer än 80 punkter under tidig förmiddag för att handlas handla så lågt som 79,26 innan en korrigering uppåt förde paret till 79,55 nivån senare under dagen. Mot CHF deprecierade USD över 70 genom hela den europeiska handeln för att så småningom nå 0,9300 nivån.

I dag kommer valutahandlare i USD vilja uppmärksamma nyheter från USA, särskilt när det gäller följderna av orkanen Sandy och dess inverkan på den amerikanska ekonomin. Orkanen spred omfattande förstörelse till östra USA. Varje tecken på att skadan kommer att vara långvarig kan leda investerare att flytta sina medel till mer säkra tillgångar som följd. Dessutom kan ett parti nyheter från euroområdet, särskilt KPI snabbestimat och arbetslöshetsrapporten påverka risksentimentet bland investerare. Sämre än förväntad data kan ge de säkra tillflyktsortsvalutorna såsom USD ett uppsving.

EUR – EUR drog nytta av spanska och italienska nyheter

EUR hade ett rally mot flera av dess viktigaste valutarivaler under europeiska handeln igår, efter en bättre än väntad spansk Flash BNP-siffra i kombination med hög efterfrågan på en italiensk obligationsauktion spädde på risktagandet bland investerare. Valutaparet EUR/USD steg med mer än 90 punkter under loppet av dagen för att till slut nå så högt som 1,2982. Kontra JPY lyckades EUR vända från sina senaste nedgångar under den asiatiska handeln och tog sig upp med närmare 89 punkter under mitten av dagens handel. Valutaparet EUR/JPY steg så högt som 103,30.

Valutahandlare i EUR kommer att vilja uppmärksamma flera indikatorer från euroområdet denna vecka. Specifikt KPI snabbestimat och arbetslöshetsrapporten, båda planerade att tillkännages vid 10:00 GMT, kan förväntas ge investerare en bra idé om det aktuella läget i euroområdets ekonomiska återhämtning. Bättre än väntat resultat kan leda till ökat risktagande och hjälpa EUR att utvidga gårdagens uppgångar.

Guld – Priset på guld steg med nyheter från euroområdet

Guldpriset kunde dra nytta av positiva nyheter från euroområdet under den första delen av handelsdagen igår, men iscensatte så småningom en mindre korrigering nedåt på grund av orkanen Sandy och den amerikanska marknaden som höll stängt. Ädelmetallen handlades så högt som 1 714,97 dollar per uns under morgonens handel, upp med nära $ 7 dollar för ett uns, för att sedan sjunka ner till 1710 dollar nivån senare under dagen.

I dag kommer investerare i guld vilja uppmärksamma eventuella meddelanden ut ur euroområdet och hur de fortsätter att påverka risktagandet på marknaden. Bättre än väntad statistik kan vända priset på guld till hausse. Dessutom kan all utveckling med avseende på orkanen Sandys inverkan på den amerikanska ekonomin också påverka huruvida investerarna placerar sina medel i säkra avkastningstillgångar eller mer riskfyllda sådana.

Råolja – Uppgången i priset på råolja begränsades på grund av orkanen Sandy

Priset på råolja hade måttliga uppgångar under morgonens handel efter bättre än väntade nyheter från euroområdet vilket fick investerare att flytta sina medel till mer riskfyllda tillgångar. Med detta sagt var råvarans hausseartade rörelse begränsad på grund av orkanen Sandys inverkan på de amerikanska raffinaderiernas kapacitet. Efter att ha stigit med nästan 1 dollar per fat under dagens handel, började priset på guld röra sig nedåt för att så småningom stabilisera sig runt 85,90 dollar nivån.

I dag utöver nyheter från Mellanöstern, kommer valutahandlare också vilja uppmärksamma den amerikanska inventeringsrapporten för råoljelagren som släpps klockan 14:30 GMT. En högre än prognostiserad lagerhållning kan resultera i att råoljepriset vänder till baisse under eftermiddagens handel.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet närmar sig det överköpta territoriet, vilket signalerar att en korrigering nedåt kan uppstå under de kommande dagarna. Denna teori stöds av Stokastiska Slow på samma diagram som har bildat ett baisseartat kors. Valutahandlare kan vilja öppna korta positioneringar för detta par.

GBP/USD

De flesta långsiktiga tekniska indikatorerna visar att detta valutapar ligger i neutralt territorium, vilket innebär att inga betydande trender är prognostiserade vid denna tidpunkt. Valutahandlare kanske vill inta en avvaktande hållning, då en tydligare bild sannolikt kommer att presentera sig inom en snar framtid.

USD/JPY

RSI på det dagliga diagrammet har börjat närma sig det överköpta territoriet, vilket tyder på att detta valutapar kan se nedåtgående rörelser den närmaste tiden. Dessutom verkar MACD/OsMA på samma diagram nära att bilda ett baisseartat kors. Valutahandlare kommer att vilja hålla ett öga på dessa indikatorer, då de kan signalera en förestående korrigering nedåt.

USD/CHF

Slow Stokastiska på det veckovisa diagrammet har bildat ett hausseartat kors, vilket tyder på att detta valutapar kan få se rörelser uppåt under de kommande dagarna. Dessutom ligger Williams Percent Range på samma diagrams för närvarande i det översålda territoriet. Långa positioneringar kan vara det smarta valet för detta par.

Wild Card

EUR/AUD

Bollinger Bands på det dagliga diagrammet har börjat smalna, vilket tyder på att detta valutapar kanske kan se en prisförskjutning inom en snar framtid. Dessutom har Slow Stokastiska på samma diagram bildat ett hausseartat kors, vilket signalerar att priset kan vara uppåtgående. Nu kan vara ett bra tillfälle för forex valutahandlare att öppna långa positioneringar inför en möjlig uppåtgående korrigering.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto