Home > Räntan kanske behöver sänkas ytterligare enligt vice riksbankschef.

Räntan kanske behöver sänkas ytterligare enligt vice riksbankschef.

De negativa inflationsnyheterna gör att det kanske inte räcker med att Riksbanken utökar sina obligationsköp, utan reporäntan kanske behöver sänkas igen.

Det sade vice riksbankschefen Per Jansson vid det penningpolitiska mötet den 26 april, enligt mötesprotokollet som publicerades på onsdagen.

Han frågade sig om det med ett lägre inflationsutfall än väntat och ett prognosförslag med sämre inflationsutsikter under kommande år är tillräckligt att lätta på penningpolitiken bara genom att utöka statsobligationsköpen och senarelägga den första räntehöjningen nästa år.

”Även med dessa penningpolitiska förändringar är ju inflationsprognosen i utkastet till penningpolitisk rapport fortfarande lägre än tidigare… särskilt som reporäntebanan redan i utgångsläget ligger lite under den aktuella nivån på reporäntan”, sade han.

”Att i det här läget genomföra en ytterligare sänkning av reporäntan är naturligtvis fullt möjligt och rimligen skulle inflationsbilden då komma att se bättre ut”, fortsatte Per Jansson.

Han drog dock slutsatsen att det för tillfället kan vara klokt att vila på hanen när det gäller ytterligare räntesänkningar, eftersom det utrymme som Riksbanken har att sänka räntan ”inte är oändligt stort och det kan vara viktigt att spara på krutet”.

Han konstaterade att inflationsbilden försämrats något sedan mötet i februari och varnade för att inflationsförväntningarna kan början falla igenom om utfallen för inflationen fortsätter att vara oväntat låga.

Per Jansson konstaterade att konjunkturuppgången i omvärlden fortsätter, men ansåg att det råder stor osäkerhet kring den ekonomiska och politiska utvecklingen.

”Många risker är svåra att siffersätta i en prognos men om de inträffar kan de ge upphov till dramatiska konsekvenser och skapa ett helt nytt läge”, sade han.

Han tyckte samtidigt att spekulationer om att ECB är på väg att strama åt sin penningpolitik förefaller ha varit förhastade.

Per Jansson underströk att det är först när Riksbanken verkligen tydligt kan verifiera att den ekonomiska aktiviteten sätter avtryck i inflationen som det är motiverat med gradvisa förstärkningar av kronan. Därför är det av stor betydelse att kronans växelkurs nu inte fortsätter att stärkas på det sätt som skett den senaste tiden, innan den mer underliggande inflationen åter har börjat stiga.

”Om kronan stärks mycket på kort tid är risken stor att Riksbanken snabbare än önskvärt tvingas minska det utrymme att sänka räntan som finns kvar”, sade han.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
DAX
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto