Home > Räntebanan har gynnat det penningpolitiska arbetet enligt Riksbanken.

Räntebanan har gynnat det penningpolitiska arbetet enligt Riksbanken.

Även om det hela tiden funnits utmaningar är slutsatsen att räntebanan gynnat Riksbankens arbete med penningpolitiken, både det interna analysarbetet och den externa kommunikationen.

Det visar en utvärdering av räntebanan som Riksbanken har gjort lagom till tioårsjubileet, enligt ett pressmeddelande.

”Vi tycker att våra reporänteprognoser har fungerat bra, de hjälper oss i arbetet med att utforma penningpolitiken och underlättar kommunikationen av våra beslut. Samtidigt har prognosarbetet varit utmanande med finanskris och fallande globala räntor, vilket gjort det svårare för både Riksbanken och andra centralbanker att göra träffsäkra prognoser”, säger Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef, i en kommentar.

Erfarenheterna av att göra och publicera reporänteprognoser kan utvärderas i två dimensioner. Den interna dimensionen har att göra med Riksbankens arbete att med hjälp av prognoser för ekonomins utveckling komma fram till en lämplig penningpolitik, medan den externa dimensionen har att göra med kommunikationen av penningpolitiken.

I båda dimensionerna har erfarenheterna varit goda. Riksbankens interna arbete med de penningpolitiska beslutsunderlagen har utvecklats och blivit bättre. Möjligheterna till en öppen diskussion och utvärdering av penningpolitiken externt har också förbättrats genom att Riksbanken har publicerat sina egna prognoser för reporäntan.

En utmaning har samtidigt varit att reporänteprognoserna inte har varit särskilt träffsäkra. En annan utmaning är de skillnader som funnits mellan marknadsräntor och Riksbankens reporänteprognoser.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto