Home > Räntebesked från BOE och ECB på torsdagen

Räntebesked från BOE och ECB på torsdagen

Klockan 11.00 redovisar Eurostat preliminär BNP för euroområdet under det tredje kvartalet.

Enligt den snabberäknade indikatorn som Eurostat publicerade den 15 november sjönk euroområdets BNP med 0,1 procent jämfört med andra kvartalet och sjönk 0,6 procent jämfört med tredje kvartalet 2011, och enligt Bloomberg News är det också vad analytiker räknar med att få se i torsdagens preliminära estimat.

Klockan 12.00 publiceras tysk statistik över industriorderingången i Tyskland i oktober. Här väntar analytiker vändning uppåt, med 1,0 procent, jämfört med i september då orderingången föll 3,3 procent. Jämfört med i oktober 2011 väntas dock en nedgång med 5,6 procent.

Bank of England meddelar sitt räntebesked klockan 13.00, men enligt i princip eniga analytiker väntas inga förändringar i vare sig styrräntan eller i målet för tillgångsköpsprogrammet.

Analytikerna på Danske Bank instämmer med konsensusbedömningen; den brittiska centralbanken väntas fortsätta att ”vänta och se”, vilket inte väntas leda till några stora marknadsreaktioner.

”Den senaste tidens indikatorer pekar mot en måttlig förbättring i den brittiska ekonomin och vi tror att det kommer att krävas substantiella bakslag i ledande indikatorer för att utlösa nya stimulanser från den penningpolitiska kommittén. Notera dock att det råder fortsatt betydande osäkerhet om den finanspolitiska åtstramningen de kommande åren”, skriver Danske Bank-analytikerna i ett kundbrev.

Den brittiske finansministern George Osbourne tvingades presentera en sänkning av regeringens ekonomiska prognoser i sitt ”höstuttalande” inför parlamentet på onsdagen. Han förlängde samtidigt de finanspolitiska konsolideringsprogrammet med ett år, till budgetåret 2017-2018, och konstaterade att målet att börja sänka statsskulden som andel av BNP 2015 inte kommer att uppnås.

Analytikerna är också i stort sett lika eniga om att ECB inte kommer att bjuda på några nyheter när räntebeskedet presenteras klockan 13.45, men intresset är som vanligt stort för vad ECB-chefen Mario Draghi kan tänkas säga vid den efterföljande presskonferensen, som inleds omkring klockan 14.30.

Mario Draghi har kunnat glädja sig åt fortsatt förhållandevis stabila finansmarknader i spåren på ECB:s annonsering av det så kallade OMT-programmet, det program där ECB på vissa villkor åtar sig att köpa statspapper från skuldtyngda euroländer. På senare tid har också den mest akuta oron runt Grekland lagt sig, bland annat med stöd av annonseringen av obligationsåterköpsprogrammet.

Det har också kommit vissa försiktiga indikationer på att konjunkturen kan vara på väg att bottna ur i åtminstone vissa euroländer, exempelvis steg den tyska konjunkturbarometern IFO-index oväntat i november.

Det finns dock knappast några större förväntningar på att ECB:s ny tjänstemannaprognoser, som publiceras i samband med Mario Draghis presskonferens, kommer att präglas av några tentativa ljuspunkter i den tyska ekonomin.

I september pekade tjänstemannaprognoserna mot att BNP-tillväxten i euroområdet skulle uppgå till -0,6 till -0,2 procent 2012 och -0,4 till +1,4 procent 2013. Inflationen, HIKP, väntades då bli 2,4-2,6 procent i år och 1,3-2,5 procent 2013. De nya prognoserna antas hålla sig inom samma härad, men med något mindre intervall, och nu väntas också prognoser (eller projektioner) för 2014.

Eftermiddagens USA-agenda bjuder på varseldata för november från Challenger, Gray & Christmas, klockan 13.30, samt veckodata över nyanmälda arbetslösa.

Veckostatistiken har de senaste veckorna präglats av störningar relaterade till ”uperstormen Sandy”, och när nu dessa effekter gradvis ebbar ut varnar ekonomer
för att helgsäsongen innebär att statistiken fortsatt blir svårtolkad.

Inför torsdagens statistik pekar dock Bloomberg News prognosenkät mot att antalet nyanmälda arbetslösa ska ha sjunkit till 380.000 den senaste veckan, från 393.000 veckan före.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto