Home > Räntebesked från ECB och USA-jobbrapport i fokus denna vecka

Räntebesked från ECB och USA-jobbrapport i fokus denna vecka

Den förkortade veckan bjuder på räntebesked från ECB och amerikansk sysselsättningsrapport. För svensk del riktas intresset mot Riksbankens protokoll från räntemötet i december liksom statistik över industriproduktionen i november.

Veckan inleds här hemma med Silf/Swedbanks inköpschefsindex för tjänstesektorn, som enligt SME Direkts enkät väntas ha rekylerat ned till 56,0 i december från oväntat höga 57,0 i november. I Europa och USA klarades tjänste-PMI av redan på måndagen när den svenska marknaden hade trettondagsstängt.

Internationellt kommer på tisdagen tysk arbetslöshet i december och euroområdets snabb-KPI för samma månad. Enligt Bloomberg News enkät väntas KPI inflationen ha bromsat in till 0,8 procent.

På eftermiddagens USA-agenda står handelsbalans, där underskottet spås ha krympt något, till 40,0 miljarder dollar i november från 40,6 miljarder dollar i oktober.

På onsdag publiceras protokollet från Riksbankens räntemöte den 16 december, då en enig direktion beslutade att sänka reporäntan 25 punkter till 0,75 procent.

Nordea räknar med att protokollet kommer att ha en mjuk ton som motiverar räntesänkningen och att den låga inflationen kommer att vara fokalpunkten.

”Argument varför räntebanan sänktes och den första höjningen sköts fram till det första kvartalet 2015, trots tecken på en återhämtning i ekonomin och stigande kredittillväxt, är viktiga”, skriver Nordea i ett marknadsbrev.

Från euroområdet kommer en hel del tyngre statistik, med arbetslöshet och detaljhandel i november. Enligt Bloomberg News väntas arbetslösheten ha legat kvar på 12,1 procent och omsättningen i detaljhandeln ha ökat 0,3 procent från november 2012.

Det kommer också tysk handelsbalans, där störst intresse brukar riktas mot hur exporten utvecklats, liksom statistik över den tyska industrins orderingång i november.

I USA kommer ADP med sin statistik över den privata sysselsättningen, som kan ge en fingervisning om hur fredagens officiella sysselsättningsstatistik kommer att utvecklas. Korrelationen är dock långt ifrån perfekt. Dessutom publiceras protokollet från FOMC-mötet innan jul, då det togs beslut om att börja trappa ned de månatliga obligationsköpen.

Credit Suisse menar att det vore intressant om det skulle finns någon diskussion om hur nedtrappningen ska sockras med en mjukare framåtblickande guidning. Av intresse är också varje diskussion om tidpunkten för den första räntehöjningen.

På torsdagen är det så dags för räntebesked från ECB, som väntas lämna sin styrränta oförändrad på 0,25 procent, vilket den sänktes till i november.

Commerzbank skriver i ett marknadsbrev att ledamöter i ECB-rådet de senaste veckorna har indikerat att de för närvarande inte ser något behov av ytterligare åtgärder och att Commerzbank därför räknar med att ECB-chefen Mario Draghi vid sin presskonferens efter räntebeskedet kommer att upprepa budskapet att ECB är redo att agera.

Banken skriver vidare att budskapet från ECB-ledamöterna är att det i dagsläget inte heller finns något behov av mer extraordinära åtgärder, som negativa depositräntor.

”Rådet tycker uppenbarligen att ECB med ytterligare möjliga åtgärder vill ge riktat stöd till den reala ekonomin. Men det verkar finnas olika åsikter om vad som är det mest effektiva sättet för att nå detta mål”, skriver Commerzbank.

Bankernas utlåning i euroområdet har nu minskat 19 månader i rad. I november minskade utlåningen till den privata sektorn med 2,3 procent i årstakt, där lånen till företagen minskade 3,9 procent.

Även Bank of England lämnar räntebesked på torsdag och inte heller de väntas göra några förändringar i sin policy. Vidare kommer euroområdets konjunkturbarometer, som spås fortsätta att förbättras, och tysk industriproduktion, som har utvecklas svagt ett par månader men nu väntas ha ökat med 1,5 procent i november.

Veckan avrundas på fredagen med den amerikanska jobbrapporten för december. Marknaden räknar med att sysselsättningen ökade med 195.000 personer, jämfört med 203.000 personer i november. Arbetslösheten väntas samtidigt ha legat kvar på 7,0 procent, enligt Bloomberg News analytikerenkät.

Credit Suisse tror på fortsatta förbättringar på den amerikanska arbetsmarknaden och spår att sysselsättningen ökade med 215.000 personer i december samtidigt som arbetslösheten sjönk till 6,9 procent.

”Aktivitetsindikatorer som detaljhandel, industriproduktion och bygginvesteringar har stärkts, småföretagens anställningsplaner har förbättrats de senaste månaderna och ADP-statistiken har bekräftat den senaste styrkan i arbetsmarknadsdepartementets statistik”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev där de också noterar att delindex för sysselsättningen i ISM-index steg till 30-månadershögsta i december.

För svensk del kommer SCB-statistik över industriproduktion för november och frågan är om förbättringen i indikatorer nu kommer att synas även i hårddata. Enligt SME Direkts enkät väntas industriproduktionen har stigit 0,8 procent från i oktober och minskat med 1,9 procent i årstakt.

SCB redovisar samtidigt också tjänsteproduktionen i november.

Även från Frankrike och Storbritannien kommer statistik över industriproduktionen i november på fredagen och det vankas även norsk och dansk KPI.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto