Home > Räntesänkning i juli trolig efter sänkt räntebana

Räntesänkning i juli trolig efter sänkt räntebana

Riksbanken var mjukare än väntat i sitt räntebesked och sannolikheten för att räntan sänks i juli har ökat.

Det framgår av analytikerkommentarer efter Riksbankens räntebesked på onsdagen.

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad, men sänkte samtidigt sin räntebana. Dessutom reserverade sig både Karolina Ekholm och Martin Flodén och ville sänka räntan med 25 punkter till 0,50 procent.

Knut Hallberg, analytiker på Swedbank, anser att räntebeskedet var klart mjukare än väntat.

”Det vi tar till oss är att de kraftigt reviderar ned räntebanan. Vi har också två reservanter som ville sänka räntan”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt Knut Hallberg hade Swedbank redan innan mjuka förväntningar på beskedet, men Riksbanken gav ännu mjukare signaler.

”Vi hade trott att räntebanan skulle sänkas med 30 punkter, nu blev det 39 punkter”, konstaterar han (med hänvisning till tredje kvartalet 2015).

Han säger att det nu är rimligt att räkna med en räntesänkning i juli. Det kommer inte behövas mycket för att Riksbanken beslutar sig för en sänkning. Det kan också vara så att Riksbanken inväntar Stabilitetsrådets rapport som ska redovisas i maj, innan den tar beslut om en eventuell sänkning.

Även Nordea ser sänkningen av räntebanan som ”signifikant”.

”Den nya räntebanan har en sannolikhet på 36 procent för en sänkning i juli, vilket är en så tydlig signal om en räntesänkning som man kan få”, skriver Nordeas Andreas Wallström i ett kundbrev.

Efter denna signal reviderar Nordea sin tidigare ränteprognos och tror nu att Riksbanken sänker reporäntan till 0,50 procent i juli och därefter levererar den första höjningen under första kvartalet 2015. Nordeas tidigare prognos var en oförändrad styrränta till december 2014.

Anders Brunstedt, seniorekonom på Handelsbanken, är lite överraskad över den betydande sänkningen av reporäntebanan.

”Nu höjer man sannolikheten för en ytterligare sänkning rätt rejält i närtid”, säger Anders Brunstedt till Nyhetsbyrån Direkt.

Han tillägger att Riksbanken också ökar sitt handlingsutrymme inför nästa möte i juli genom att göra en ganska stor nedrevidering av prognosen för KPIF-inflationen med runt 0,2 procentenheter i närtid.

Riksbanken har tidigare pressats av inflationsutfall som kommit in lägre än deras egen prognos, vilket fått marknaden att skruva upp sannolikheten för en sänkning. Med sänkningen av Riksbankens egen prognos minskar nu betydelsen av de tre KPIF-utfallen som kommer fram till julimötet

”Man köper sig lite frihetsgrader efter att ha blivit jagade av marknaden på basis av överraskningar i inflationsutfallen. Prognoserna är inte ormliga, men de verkar ganska strategiska”, säger Anders Brunstedt som tycker att det är bra efter den ”delvis olyckliga” utvecklingen där penningpolitiken baserades på utfall och prognosfel för inflationen snarare än vad man tror om utvecklingen framöver.

Handelsbanken räknar inte med någon ytterligare sänkning från Riksbanken, men sannolikheten för en sänkning i juli har ökat efter den nedjusterade räntebanan. I så fall tror dock Anders Brunstedt att Riksbanken skulle ta tillbaka den sänknigen redan i höst. Annars står han fast vid bedömningen att den första höjningen kommer i april 2015.

Danske Bank, som redan inför räntebeskedet trodde att Riksbanken kommer att sänka räntan i juli, håller fast vid denna bedömning.

Det säger Michael Boström, analyschef på Danske Bank, till Nyhetsbyrån Direkt.

”Vi har inte ändrat oss. I grund och botten sänker Riksbanken för femtioelfte gången sin inflationsprognos och då vore det mer logiskt om de sänkt räntan, än bara sänkt räntebanan”, säger han.

Michael Boström är kritisk mot Riksbankens agerande och säger att det ”finns en gräns för hur långt man kan bedriva räntepolitik genom att prata”.

Han tycker att en sak som Riksbanken behöver fundera över är produktivitetstillväxten och kostnadsgenomslaget, eftersom han tror att det är delvis där som Riksbanken hamnar fel.

Michael Boström ställer sig också frågande inför den ”väldigt branta uppgången” senare i räntebanan och säger att han har svårt att se var den ska komma ifrån.

Av: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto