Home > Räntesänkning och stimulanspaket bland förväntningarna när Bank of England lämnar räntebesked på torsdag.

Räntesänkning och stimulanspaket bland förväntningarna när Bank of England lämnar räntebesked på torsdag.

Bank of England, BOE, väntas sänka styrräntan då banken lämnar räntebesked på torsdag klockan 13.00. Många bedömare tror att en sänkning också kommer att kombineras med andra lättnader för att mildra de ekonomiska effekterna av folkomröstningsbeslutet att lämna EU.

Av 52 tillfrågade bedömare i Bloomberg News prognosenkät räknar 50 med att styrräntan sänks. De allra flesta av dem, 47 stycken, spår en sänkning med 25 punkter till 0,25 procent. Sedan spår två en sänkning till 0,10 procent och en analytiker tror på en sänkning till 0,00 procent.

En knapp majoritet, 23 av 44 tillfrågade bedömare, tror att BOE inte rör sitt obligationsköpsprogram om 375 miljarder pund. Resterande 21 tror på olika grader av utökningar: en till 385 miljarder pund, två till 400 miljarder pund, åtta till 425 miljarder pund, sju till 450 miljarder pund och vardera en tror på en ökning till 475, 500 respektive 525 miljarder pund.

Vid föregående räntebesked i mitten av juli, det första efter folkomröstningen om Brexit, överraskade BOE marknaderna genom att lämna policyn oförändrad, i väntan på mer belägg om de ekonomiska effekterna av Brexit. Nu bör BOE ha fått detta, i och med ett brant fall i bland annat Storbritanniens inköpschefsindex i juli, till de lägsta nivåerna sedan finanskrisen.

BOE-chefen Mark Carney har också tydligt signalerat att lättnader troligen kommer att krävas senare under sommaren och enligt protokollet från julimötet bedömde då de flesta ledamöter att det skulle krävas lättnader i augusti. Flera ledamöter har också sagt efteråt att de vill se nya lättnader nu. Chefekonomen Andrew Haldane har gått längst och sagt att förordar att slå till med en ”slägga” för att motverka nedgången efter Brexit.

Nordea tror på ett stimulanspaket innehållande en räntesänkning till 0,25 procent, en återstart av programmet för tillgångsköp och kanske även en utökning av ”Funding for Lending Scheme” – ett program för att förmå bankerna att låna ut mer pengar.

Nordeas chefanalytiker Johnny Bo Jakobsen skriver i ett marknadsbrev att för nya stimulanser talar dels kommunikationen från BOE-ledamöterna och dels enkätdata som visat på kraftiga fall i företagsförtroendet.

BOE väntas få skriva ned sin BNP-prognos rejält och även revidera upp sin inflationsprognos, till följd av pundförsvagningen som skett efter Brexit-omröstningen. Nordea räknar med att prognosen kommer att visa en inflation över 2-procentsmålet hela 2017 och 2018.

”Vi tror dock att centralbanken kommer att se igenom en tillfällig uppgång i inflationen och ändå lätta på policyn, till följd av att utsikterna för en svagare aktivitet och nedåttryck på inflationen på medellång sikt”, skriver Johnny Bo Jakobsen.

Commerzbank noterar i ett marknadsbrev att enkätdata sedan folkomröstningen pekar mot betydande negativa ekonomiska effekter av Brexit. Tjänste-PMI visade ett rekordstort fall och det brittiska industriförbundets CBI:s kvartalsvisa företagsindikator föll till den lägsta nivån sedan finanskrisen i den största nedgång som noterats sedan 1974. Commerzbank menar dock att man inte ska övertolka dessa nedgångar eftersom historiken visar att de kan studsa upp snabbt igen.

”Mot bakgrund av detta tror vi att BOE kommer att genomföra någon form av försiktighetslättnader som vi räknar med kommer i form av en 25 punkters räntesänkning, även om vi inte skulle utesluta en mindre sänkning eftersom räntorna i allt större grad bara har en signaleffekt när vi närmar oss nollräntor”, skriver Commrzbank.

Det brittiska konjunkturinstitutet NIESR räknar i en färsk prognos med att BOE sänker styrräntan till 0,25 procent på torsdag och sedan följer upp det med ytterligare en sänkning till 0,10 procent i höst.

”Nedgången är här och nu, vilket är orsaken till att vi räknar med att BOE-direktionen kommer att svara”, sade Simon Kirby, prognosansvarig vid NIESR, vid en pressträff på onsdagen, enligt Bloomberg News.

NIESR spår att Storbritannien BNP kommer att minska under det tredje kvartalet och bedömer att det är 50-50 om Storbritannien kommer att hamna i en teknisk recession, med två kvartal i rad av sjunkande BNP.

GBPUSD (dagsdiagram)

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto