Home > Råoljan under press efter nya europeiska nedstängningar

Råoljan under press efter nya europeiska nedstängningar

Coronavirusets andra våg har drabbat Europa hårt. Kort efter att kontinenten återhämtat sig från de initiala nedstängningar har nu de flesta europeiska länderna utannonserat nya restriktioner.

Även om de nya nedstängningarna inte lika allvarliga som de vi såg i våras innebär de ett problem för den ekonomiska aktiviteten. Utan tvekan kommer de nya åtgärderna resultera i en lägre efterfrågan på olja, och till följd av det ett lägre oljepris.

Priset på olja väntade inte med att reagera – det tappade 20% av sitt värde på mindre än två veckor. Nu när Storbritannien har utannonserat en månadslång nedstängning med start nästa torsdag sätter det ökad press på ett redan utsatt oljepris.

Råolja och oljeprodukter en viktig del av energimixen 2040

Då pandemin började påverka världsekonomin påverkade det även priset på råolja. Råolja och oljeprodukter kommer dock fortsätta vara en viktig del av energimixen även ett par årtionden in i framtiden.

Enligt en analys av Chevron kommer naturgasens del av energimixen inte förändras på flera årtionden. De stora förändringarna kan synas inom kol (minskande) och förnyelsebar energi (ökande). Oljan och oljerelaterade produkter minskar också men kommer ändå vara en stor del av energimixen.

De nuvarande ekonomiska förhållandena sätter press på oljepriset. Mobiliteten minskar, industrier stänger ned och nu väljer många länder att stänga ner igen. Pandemin fortsätter att leda till att priset på olja sjunker.

Men på medellång till lång sikt kommer oljepriset troligtvis återhämta sig från framtida dippar som pandemin orsakat. Trots att de europeiska länderna lider av en andra våg går det bra för efterfrågan på kinesisk olja. Faktum är att Kina uppvisar tillväxt.

Australien rapporterade sin första dag utan en enda COVID-19-infektion under helgen. Andra ekonomier i regionen har även hanterat pandemin bra jämfört med Europa och USA.

En stark återhämtning i Asien, följt av en gradvis återhämtning i Europa och USA, leder till stabila oljepriser runt 50 dollar i flera år framöver.

Allt sammantaget fortsätter olja och oljerelaterade produkter att spela en viktig roll i folks liv. Gröna satsningar från myndigheter i den utvecklade världen välkomnas, men implementeringen tar tid. Till dess kommer efterfrågan på olja att stiga under kort till medellång sikt.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto