Home > Råoljepriset ligger runt 60 dollar – vad händer nu?

Råoljepriset ligger runt 60 dollar – vad händer nu?

Priset på olja har haft sin bästa start på ett år på över tre årtionden. Efter att terminspriset på råolja hamnade på under noll under 2020 har marknaden vänt skarpt efter hopp om en återgång till den efterfrågan som existerade innan krisen.

När man titta på rörelsen från negativa 40 dollar till positiva 60 dollar är det en rörelse på 100 dollar, vilket är den största förändringen som någonsin har registrerats. Marknaden fann dock stark resistens runt 60 dollar, trots en optimism angående vaccinens effektivitet och därmed ett slut på pandemin.

Vart är priset på olja på väg nu?

Fossila bränslen förväntas minska dramatiskt

Världen skiftar bort från fossila bränslen. Det finns helt enkelt inget annat alternativ, vilket kan synas på de stigande temperaturerna och extrema meteorologiska fenomen.

Oljan är dock fortfarande en stor del av den rådande energimixen. Världens länder har lovat att minska sina utsläpp under de kommande årtiondena, och stora åtgärder har redan vidtagits. Som vi har sett i EU lönar detta sig då koldioxidutsläppen i Europa har minskat det senaste årtiondet.

Världen är dock väldigt beroende av olja. Priset på olja dikterar inflationsförväntningar, och det finns bokstavligt talat inget annat alternativ på stor skala.

Den period vi har framför oss blir väldigt intressant för priset på olja. Å ena sidan öppnar världens ekonomier upp igen då vaccinationskampanjerna går framåt. Detta innebär att efterfrågan bör öka, vilket är positivt för priserna. Å andra sidan kan OPEC komma att ingripa, vilket de har gjort förr, i ett försök att påverka priset på olja.

I motsats till vad allmänheten tror är ett högre oljepris inte OPEC:s huvudsakliga intresse, utan snarare stabila oljepriser. Precis som en centralbank siktar OPEC på ”prisstabilitet”, och de använder de verktyg de har till hands för att nå detta mål.

Hittills ser 60 dollar ut att vara denna stabila nivå. Alla är nöjda med ett oljepris på 60 dollar. Centralbankerna uppskattar stabiliteten så att inflationsförväntningarna hålls stadiga, och OPEC är nöjda med vändningen från negativa 40 dollar till positiva 60 dollar.

Medan regeringar och myndigheter siktar in sig på grönare politik framöver har oljan fortfarande en roll att spela i energimixen. Så länge som priset konsoliderar runt 60 dollar finns det bias som pekar mot högre nivåer.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto