Home > Rapporter: Klart sämre från Ericsson, TeliaSonera ”in line”, kanon från Nordnet

Rapporter: Klart sämre från Ericsson, TeliaSonera ”in line”, kanon från Nordnet

Bra marginal hos Telia Sonera, respektive klart lägre intäkter och rörelseresultat än väntat för Ericsson. Så kan man sammanfatta onsdagens två viktigaste rapporter.

TeliaSonera stiger något på rapporten
TeliaSonera stiger något på rapporten

Teliasonera: rapporten var i stort som väntat, men den organiska tillväxten minskade mer än väntat (-1,8 procent mot väntade 0,4 procent). Vidare var omsättningen på både mobilitets- och bredbandstjänster lägre än väntat. Marginalen i Eurasien var däremot ett glädjeämne, och koncernrörelsemarginalen var något högre än väntat. Bankerna spår nedgångar med 0,5-2,0 procent, enligt morgonens estimat inför börsöppningen.

Ericsson: klart lägre rörelseresultat än väntat, efter att intäkterna var 4 miljarder kronor lägre än prognoserna,  och 4,5 miljarder kronor lägre än i fjol. Omstruktureringskostnader som var högre än väntat tyngde resultatet. Försäljningsminskningen förklaras av bland annat lägre försäljning från två stora utbyggnadsprojekt i Nordamerika, enligt vd Hans Vestberg. Bruttomarginalen överträffade däremot förväntningarna, något som förklaras av en affärsmix med en högre andel kapacitetsprojekt för mobilt bredband med högre marginaler på hårdvara.

Nordnet redovisar ett rörelseresultat på 95,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2014 (70,4). Rörelseintäkterna uppgick till 282 miljoner kronor (244). Resultatet efter skatt blev 78,1 miljoner kronor (57,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:45 kronor (0:33). Antalet aktiva kunder vid periodens utgång var 404.100 (373.500). Det samlade sparkapitalet vid kvartalets utgång var 145 miljarder kronor, en ökning med 29 procent jämfört med utgången av mars året innan.

Tradingportalens kommentar: Vid en första anblick är reaktionen tudelad. Egentligen inte så dåligt från TeliaSonera med tanke på aktiens kräftgång under senare tid. Bra marginal kan agera stöd åt aktien. Ericsson miss är mer distinkt och straffas (som den bör) av marknaden.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto