Home > Ratos presenterar försvagning, men ingen rutschkana utför

Ratos presenterar försvagning, men ingen rutschkana utför

Det säger vd Susanna Campbell till Nyhetsbyrån Direkt.

”Vi tycker att vi såg en försvagning i det andra kvartalet, men det känns inte som någon rutschkana just nu. Många bolag har en stabil marknad. Det är utvalda nischer och geografier som går dåligt och vi har några få bolag som drar ned snittet. Majoriteten av våra bolag går fortfarande bra. Det är ett svagt
kvartal, men inte så illa som det ser ut”, summerar Susanna Campbell.

Ratos bedömning är nu att rörelseresultatet för portföljbolagen för 2012 sammantaget sannolikt kommer att hamnar något under föregående års nivå. Bolaget väntar sig dock att den andra halvan på året blir bättre än den första.

”Ett bolag som till exempel Inwido påverkas av en svag svensk byggmarknad, en svag konsumentefterfrågan, vilket gör att vi inte kommer ikapp i det andra
halvåret. Även om vi fortfarande förväntar oss att det andra halvåret blir bättre relativt sett så tror vi att det samlat blir en mindre nedgång för året”, säger Susanna Campbell.

Enligt Ratos vd har inte den större bilden förändrats under inledningen av det tredje kvartalet.

”Det finns ett par konkreta anledningar till att vi tror att det andra halvåret ska bli bättre för innehaven relativt det första halvåret. Det vi sett hittills under det andra halvåret är i linje med den bilden”, säger hon.

Uttalandet baser mycket på att Ratos portföljbolag totalt sett ska ha en lite bättre kostnadsposition nu.

”I marknaden ser vi ingen stor ljusning, men ingen ytterligare nedgång heller. Under det andra halvåret 2011 tog vi mycket åtgärdskostnader i våra bolag. Vi kommer att ha sådana i höst också, men inte i samma utsträckning”, säger Susanna Campbell.

De åtgärdsprogram Ratos flaggar för inför hösten innefattar främst Diab, som har det fortsatt tufft och problemen till och med eskalerat något i väntat på en
återhämtning på den kinesiska vindmarknaden. Därutöver kan mindre åtgärder i ett par andra bolag vara aktuella, enligt Ratos vd.

”Diab går med stora förluster nu och vi kan inte sitta stilla och titta på i väntan på en återhämtning, utan måste vända på varenda sten och vidta kraftfulla åtgärder”, säger Susanna Campbell.

Nedskrivningen av värdet på AH Industries var ett ytterligare tecken på den svaga vindkraftsindustrin.

”Vindmarknaden har inte kommit tillbaka och vi har nu bedömt att värdet måste skrivas ned. Året började med en liten ljusning och vi hoppades på en vändning, men under det andra kvartalet har vi sett att problemen för de stora aktörerna fortsatt och många av AH:s kunder har det fortsatt riktigt tufft”, säger Susanna Campbell.

Den stora stjärnan i Ratos portfölj under årets andra kvartal stavas GS Hydro.

”Vi ser en fortsatt stark orderingång. Det är en positiv utveckling vi förväntar oss fortsätter. Offshore-segmentet är det som driver utvecklingen”, säger Susanna Campbell som även vill lyfta fram att MCC har ännu mer att ge framöver.

Av: Direkt

Ratos
Ratos (daily chart)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.