Home > Råvarorna svagt ner på fredagen

Råvarorna svagt ner på fredagen

Råvarupriserna noterandes generellt svagt ned på fredagen. Den amerikanska sysselsättningsstatistiken gladde börserna världen över men gav ingen skjuts åt råvarorna.

Brent Olja (spot)
Brent Olja (spot)

Klockan 20.50 hade Brent-oljan i första terminsposition sjunkit 0:71 dollar till 111:87 dollar per fat, medan WTI-oljan hade tappade 1:90 dollar till 89:81 dollar.

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 114.000 personer i september. Arbetslösheten var 7,8 procent, jämfört med 8,1 procent månaden före.

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 115.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 8,2 procent, enligt Bloomberg News prognosgenomsnitt.

Enligt Bloomberg News härleddes oljans nedgångar delvis till en lagerökning vid Cushing i Oklahoma, leveranspunkten för WTI. Lagren steg med 135.000 fat till totalt 43,9 miljoner.

”Statistiken pekar mot stigande lager, speciellt här i USA, samtidigt som efterfrågan är svag. Sysselsättningsstatistiken gav dock visst stöd”, sade Gene McGillian, analytiker vid Tradition Energy till Bloomberg News.

Koppar
Koppar

Bland basmetallerna har kopparns tremånaderstermin sjunkit med 5 dollar till 8.295 dollar per ton. Priset på zink steg knappa 10 dollar till 2.075 per uns.

”När oljan försvagas sprider det ut sig. Många fonder består av portföljer av råvaror där oljan är dragloket eftersom det är en så viktig råvara”, sade Edward Meir, Analytiker vid FC Stone i New York till Bloomberg News.

De kinesiska helgdagarna under veckan har därtill lett till en dämpad handel på basmetallmarknaderna.

”Aktiviteten är dämpad på grund av den kinesiska helgen under veckan och det kommer att vara väldigt intressant att se marknadsreaktionen i Kina på måndag efter denna veckas stiltje”, skriver Nordea i ett marknadsbrev.

Guld (spot)
Guld (spot)

På ädelmetallmarknaden noterade spotpriset på guld för en nedgång med 13:10 dollar till drygt 1.777 dollar per uns, medan silvret var ned 0:59 dollar till 34:43.

Nedgångarna härleddes här bland annat till att den minskade arbetslösheten kan komma att minska trycket på Fed att utöka stimulanserna.

”Folk kastar in handduken. Investerare spekulerar nu i hur länge QE3 kommer att fortsätta”, sade Adam Klopfenstein senior marknadsstrateg vid Archer Financial till Bloomberg News.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto