Home > Råvarubrevet v13: ”Guldboomen punkterad!”

Råvarubrevet v13: ”Guldboomen punkterad!”

När vi studerar oljan, ädel- och basmetallerna är det för närvarande ovanligt svårt att hitta någon av dessa råvaror som stimulerar köpintresset.

Oljepriset rör sig som en äldre persons långsamma EKG och den fortsatta uppbyggnaden av oljelagren som American Petroleum Institute nyligen rapporterade om var naturligtvis inte humörhöjande. Frågetecknen om tillståndet i den kinesiska ekonomin i kombination med risken för fler betalningsinställelser har lagt sig som en våt filt över kopparpriset i avvaktan på statliga stimulansåtgärder.

Den ryska aggressionen minskade tydligt riskaptiten och fick investerarkollektivet att söka säkra hamnar, vilket innebar ett markant uppsving för guldpriset. Den avtagande risken för krigshandlingar, en något mindre offensiv Putin och ökade diplomatiska ansträngningar plus förväntningar om räntehöjningar i USA punkterade dock effektivt denna (tillfälliga) guldprishausse.

Lillebror silver gjorde i samband med lyftet för guld ett tappert försök att bryta upp från sin årslånga bottenfas, men även här blev glädjen kortvarig och priset är nu med råge tillbaka in i tradingintervallet.

Olja (Brent)

WTI
WTI

Oljepriset steg från runt 25 till 150 dollar under perioden 2004 till 2008 och kollapsade sedan till 40 dollar i samband med finanskrisen. Återhämtningen blev emellertid snabb och redan 2011 var oljan tillbaka över 100 dollar. Sedan dess har denna marknad varit synnerligen trist åtminstone för mer långsiktiga placerare och priset ligger i dagsläget på nästan identiskt samma nivå som för tre år sedan. Oljan har gjort mer än 10 försök att etablera sig över 115 dollar, men samtliga har misslyckats. Detsamma gäller på nedsidan där den psykologiskt viktiga hundradollarsnivån synnerligen effektivt har stått emot säljtrycket. Det etablerade intervallet mellan 100 -115 dollar är sålunda mycket robust och vi har i det korta perspektivet svårt att se något som skulle förändra denna bild. Volatiliteten i priset är dock klart avtagande, vilket innebär att en större rörelse kan vara i antågande och i avvaktan på att bilden ska utkristallisera sig väljer vi att stå på sidlinjen och bevaka utvecklingen.

 Guld

Guld
Guld

Om oljepriset har varit trist att betrakta så är fallet det direkt motsatta vad gäller guld. Efter att ha varit utdömt och dödförklarat som placeringsalternativ i mer än tjugo års tid tog guldpriset en gruvlig revansch på sina belackare och uppgången från 350 dollar 2003 till ”all time high” på över 1900 dollar hösten 2011 kan bara beskrivas som spektakulär. De flesta långvariga uppgångstrender slutar i masspsykos och eufori och guldprisutvecklingen var inget undantag från historieboken. När priset närmade sig 2000 dollar flödade marknaden över av prognoser om uppgångar till 3000 dollar eller mer. Efter en ”peak” och sidledes rörelse under närmare ett års tid fick guldet istället en klassisk säljsignal och när alla samtidigt skulle passera ut genom dörren blev raset ett faktum. Nedgången nådde ända ned till 1200 dollar innan köpintresset manifesterades och därefter har priset, under stora svängningar, rört sig mellan 1200 – 1400 dollar. Vi såg ett attraktivt köpläge när guld i början av februari passerade 1260 dollar med en möjlig uppgångspotential till runt 1400 dollar. Vi nådde inte ända fram, men stegringen till lite över 1385 var fullt acceptabel. Den lugnare geopolitiska situationen i samklang med en allt större sannolikhet för höjda kort- och långräntor i USA avslutade dock denna uppgångsfas brutalt och priset befinner sig nu bara ett par dollar över 1300. Vid denna nivå lär utbudet minska markant, men vi är ännu inte lockade att gå på köpsidan. Ett ytterligare tapp med 15-20 dollar skulle dock skapa en attraktiv risk/reward för den mer kortsiktige aktören.

Silver

silver
silver

Silverpriset har haft en ännu mer spektakulär resa än guldet. Sedan bröderna Hunt från Texas i början av 80-talet försökte ta kontrollen över silvermarkanden (vilket slutade med ruin och pantsatta armbandsklockor) så var silver fram till 2003 en sällsynt livlös placering. Den följande uppgången från 4 till 48 dollar var dock makalös och nedgången därefter på över 60% har varit smärtsam. Det mesta pekar nu på att silver befinner sig i en långvarig bottenfas, men vi ser för närvarande inga tydliga tecken på att denna skulle vara över. Priset kommer sannolikt fortsätta att harva runt 20 dollar, men ett tapp till 19 dollar skulle liksom för guld skapa en attraktiv risk/reward för den mer kortsiktige aktören.

Koppar

Koppar
Koppar

Koppar är den viktigaste industriella metallen och har därmed andra bevekelsegrunder för sitt prisbeteende jämfört med guld och silver. Den stora råvaruboomen med Kina som motor började dra över världen 2003 och koppar lyfte från 1200 till närmare 3400 dollar 2008. Finanskrisen orsakade sedan en fullskalig kollaps och den uppgång som tagit i fem år eliminerades på bara drygt sex månader. Den följande återhämtningen förde upp priset mot 2800 dollar men sedan har utvecklingen varit som sandpapper mot skinnet. Kopparpriset har sakta och obevekligt rört sig nedåt under ordnade former och varje försök till trendbrott har ominetgjorts. Utvecklingen i Kina skapade en prismässig ”panikunge” i slutet av januari och vi blir inte förvånade om denna rörelse visar sig vara den sista utförsäljningsvågen. Långsiktigt ser vi en betydande potential för kopparpriset, men kortsiktigt finns det allt för mycket osäkerhet och utbud och vi vill varken står på köp- eller säljsidan. Som för oljan avvaktar vi att bilden ska utkristallisera sig även om vår grundsyn avseende kopparpriset är betydligt mer positiv än för oljepriset.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto