Home > Råvarubrevet 13 april 2012

Råvarubrevet 13 april 2012

Våra vyer:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Neutral
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till positiv

Kinafokus består

Positiv Neutral Negativ Neutral till Positiv

Veckan började med Kinas handelsstatistik som visade att säsongsrensad importdata för råvaror till Kina vek ned kraftigt under mars, det låg i linje med den svaga inköpschefsindexsiffran som kom veckan före och marknaden sålde av kinaexponerade råvaror ordentligt. Koppar tappade knappt 4 % den dagen. På torsdagsmorgon kom sedan en bättre än väntat bankutlåning under mars månad i Kina och gav ett hopp om att BNP siffran för Q1 skulle komma in på vettiga nivåer. Den kom in på 8,1 % och var lägre än de förväntade 8,4 och marknaden sålde under fredagen åter av på den sämre kinadatan.

Svagt Europa

Risksentimentet har annars fortsatt att försvagas under april. Världens börser och räntor har fallit påtagligt medan obligationsräntor i Spanien och Italien åter har skjutit i höjden. För råvaror märks det på Brent-oljan som tappat omkring 5 dollar från topparna i början av april. Drivkrafterna är flera: skuldkrisen har åter seglat upp på agendan, likviditeten från ECB:s LTRO 2 börjar klinga av, amerikansk statistik har visat svaghetstecken och uttalanden från både ECB och Fed har grusat marknadens stimulansförväntningar. Riskaptiten avgörs sannolikt på kort sikt av Bernanke (lyckas han/vill han indikera stimulanser?), USA:s rapportsäsong (som har inlett starkt) och Spanien (där stigande oro har dämpats kortsiktigt av ECB-uttalanden).

Några nya megarepor (LTRO) tycks inte stå för dörren i närtid, även om de kan dyka upp i höst. Det är lätt att identifiera potentiella oroshärdar under kommande veckor och månader. Det man kan hoppas på är att europeisk statistik börjar överraska positivt då USA-konjunkturen brukar leda Europa konjunkturmässigt.

USA: Fed förvirrar

Under Feds marsmöte var det bara två av tio röstberättigade som ville se mer lättnader. Efter att protokollet grusade marknadens stimulansförväntningar har dessa åter stegrats i kölvattnet av oväntat dyster statistik. Vi har under året hävdat att ekonomin måste visa ”långvarig svaghet” och att inflationen måste vara under nedåttryck för att Fed ska sjösätta ytterligare stimulanser. Detta är i linje med Bernankes utsagor från i somras. Varken ekonomisk data eller inflationsförväntningarna har varit tillräckligt nedtryckta för att motivera ytterligare stimulanser.

Energi (positiv)

Olja

Oljepriset har pressats en del under veckan där den stundtals handlats under 120 USD/fat, innan den stärktes mot slutet av veckan till 121 USD/fat. Främsta orsaken till nedgången är samtal mellan Iran och världens stormakter om ladets kärnenergiprogram.

International Energy Agency (IEA) har inte gjort några förändringar i prognoserna för den globala efterfrågan på olja denna månad. Byråns förväntning är att efterfrågan på olja kommer att öka med 0,8 miljoner fat/dag till 89.9 miljoner fat/dag. Den negativa effekten av högre priser kompenseras av en stark underliggande efterfrågan, enligt IEA.

Även om den uppskattade efterfrågetillväxten för 2012 är lika stor som ökningen var under 2011, finns det stora skillnader att hitta under åren. Förra året började med en tillväxt på årsbasis under Q1 på 2,3 miljoner fat/dag innan tillväxten föll till negativ under Q4. Modest efterfråga förväntas ha återvänt under Q1 2012 med 0,3 miljoner fat/dag på årsbasis. Tillväxten därefter beräknas öka under 2012 allteftersom den globala ekonomin långsamt förbättras. Vi ser att en riskpremie i oljepriset kommer att vara motiverad framöver då reservkapacitet förväntas att stramas åt i slutet av detta år.

Amerikansk lagerstatistik för föregående vecka steg med mer än väntat, upp nästan 2,8 miljoner fat mot förväntade 2 miljoner fat, vilket huvudsakligenförklaras avminskad raffinaderianvändning.

Destillatlager föll däremot med mer än väntat, ned 4 miljoner fat mot väntade 0,25 miljoner fat. Även lager på bensin föll mer än väntat, ned 4,3 miljoner fat mot väntade 1,4 miljoner fat.

US stock levels - Crude Oil
US stock levels - Crude Oil

Elmarknaden

Elmarknaden (tredje kvartalet 2012) föll med 3 procent till följd av det lågtrycksdominerade och nederbördsrika vädret. Låga spotnivåer (32 euro för helgen) vittnar om en bra balans och vare sig kol eller gas ger heller någon riktning. Det är egentligen bara utsläppsrätterna som rört sig i veckan och handlas upp på två månaders högsta 7.20 euro utan någon direkt fundamental förändring. Det är först den 24 april vi förväntar oss mer information kring fas III och där vi kan komma att se större rörelser. Med de prognoserna som ligger, förväntas energibalansen (hydrologiska) förbättras något ytterligare till ca 12-13 TWh vilket bör resultera i fortsatt fallande priser om man ska tro något.

Basmetaller (neutral)

Koppar

Vi har under veckan fått se kopparpriset både falla och återhämta sig för att återigen falla, rörelsen kan förklaras till stor del av data från Kina. Den totala nedgången under veckan slutar på 3,9 %. Två huvudsakliga faktorer påverkar kopparpriset just nu. Dels återkommande rykten om att Kina ska lätta på sin penningpolitik, vilket skulle öka efterfrågan och på sikt dra upp jämviktspriset. I den andra vågskålen hittar vi spekulationerna om vad Federal Reserve och europeiska centralbanken (ECB) ska göra framöver. Marknaden verkar just nu tro att det inte kommer några ytterligare kvantitativa lättnader (quantitative easing, QE). Federal Reserve pekar på att ekonomin har växt ”i en blygsam till måttlig takt” och därför skulle ytterligare injektioner av likviditet vara onödiga. ECB följer givetvis den europeiska obligationsmarknaden noga (läs den spanska), men har i dagsläget inte gett några klara signaler för att trycka mer pengar. Sammantaget är vi fortfarande neutrala till koppar och basmetaller.

Ädelmetaller (negativ)

Ädelmetallerna steg mot slutet av veckan i takt med att dollarn försvagas samt förväntningar om att ett antal centralbanker kan behöva stimulera sina ekonomier. På den fysiska marknaden har vi sett en ökad aktivitet från Kinesiska och Indiska köpare under veckan och Indierna förväntas vara fortsatt aktiva fram till det traditionella Akshaya Tritiya firandet senare under april. Oron för att Europas skuldkris förvärras genererar också köpintressen och guldet noteras på 10-dagars högsta. Fed-chefen Ben Bernanke och New York Feds talesman Dudley betonade att QE3 fortfarande är ett alternativ och att räntan kommer att vara fortsatt låg fram mot slutet av 2014 (en låg ränta brukar tala för att hålla guld) men vi bedömer att ovanstående redan diskonterats för sedan tidigare varför vi ligger kvar med säljrekommendation för ädelmetallsektorn.

I övrigt visar den senaste GFMS undersökningen att ett fortsatt starkt intresse från guldinvesterare förväntas nå 2,000 ton under året. Centralbanker som var nettoköpare 2011 förväntas vara så även under 2012 med 400 ton. GFMS förväntar sig också att produktionen stiger med 3 procent i år som ett resultat av den höga prisnivån och att investerarefterfrågan behöver öka med 130 miljarder dollar för att fylla balansen mellan utbud (gruvproduktion + skrot) och efterfrågan från smyckesindustrin.

Livsmedel (neutral till positiv)

Vete

Terminspriser på vete har i veckan gått ned något i Paris och noteras i stort sett oförändrat i Chicago. Viss oro finns för eventuella frostskador på delar av det amerikanska höstvetet som följd av låga temperaturer några nätter, men många i marknaden menar att det inte finns något större skäl till oro – några frostnätter vid denna tid på året är inget ovanligt. Skicket på det amerikanska höstvetet är väldigt bra och sådden av vårvete går snabbt framåt – vilket ni kan följa på nästkommande sidor. I Europa ser väderutsikterna fortfarande generellt sett bra ut, östra Polen och centrala Frankrike vill gärna se mer nederbörd men generellt sett uppges annars oron för torrt väder vara över. I veckan har det kommit en del rapporter om vinterskador på höstvetet i Europa, vilka pekar på större skador än väntat i bland annat Frankrike och Tyskland.

Utsikterna för kommande skörd på norra halvklotet ser goda ut och de vinterskador som det europeiska höstvetet drabbats av bör nu vara inprisat i dagens nivåer. Trots en rekordsnabb majssådd i USA pågår dock fortfarande konkurrensen om areal mellan majs och sojabönor, vilket hjälper till att hålla uppe priserna. När den kampen är över och om inget drastiskt händer med vädret finns det skäl att fortsätta tro på en kommande hög produktion och lägre priser.

Majs

Majsen i Chicago har gått ned i pris under veckan, påverkat delvis av en rekordsnabb sådd i USA som följd av gynnsamt väder, en tidigt avklarad sådd ökar förutsättningarna för en kommande hög produktion. I nästa vecka väntas regn vilket kan skapa lite avbrott i sådden, men samtidigt gynna redan sådd majs. Lite nederbörd även i Argentina saktar ned skörden något men inga skäl till oro. Efterfrågan är fortsatt hög på majs i USA och från bland annat Kina, vilket tillsammans med sojans konkurrens om arealen ger stöd till priserna. Men utsikterna för kommande skörd ser väldigt bra ut, vilket bör kunna pressa priserna lite längre fram på året. En stor del av det höstvete som inte klarat sig i Ukraina väntas sås om främst med majs, vilket kan ge ytterligare press nedåt.

Sojabönor

Sojapriserna i Chicago noteras i stort sett oförändrade sedan förra veckan. Kinas efterfrågan är fortsatt hög och lär vara så ett bra tag framöver, igår rapporterades att USA sålt 134.000 ton sojabönor av förra årets skörd fördelat på Kina och en annan ännu okänd köpare och dessutom att Kina köpt 170.000 ton av kommande skörd. Hög efterfrågan på amerikansk soja späds på som följd av lägre produktion i Sydamerika och än finns en tro i marknaden om att det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, ännu inte justerat ned sin prognos för den sydamerikanska skörden

tillräckligt – vilket nog kommer ge stöd i ytterligare en eller två månader till innan nästa rapport i maj eller juni. Snabb majssådd i USA som ger hård konkurrens om arealen ger ytterligare stöd till sojapriserna

Softs

Apelsinjuice

Priset på apelsinjuice sjönk i onsdags till lägsta nivån på 19 månader. Marknaden påverkas av Floridas skördar som varit gynnsamma (förväntas öka ca tre procent jämfört med föregående år) frostperioden är över utan större skador på skördarna, och inga större vädermässiga hot förväntas innan orkansäsongen som inleds i juni. Detta i kombination med goda skördar i Brasilien och en minskad efterfrågan på marknaden bidrar till det låga priset.

Apelsinjuice
Apelsinjuice

Kaffe

Brasilianska skörden förväntas fortsättningsvis bli något större än förra året men ovisst är om det genererar större export eller ifall landets egna ökade konsumtion bidrar till så gott som oförändrade exportsiffror. Brasilien som idag är världens största kaffeproducent kan även komma att bli världens största kaffekonsument inom loppet av två-tre år. Väderförhållandena i Brasilien är generellt sett goda och den brasilianska skörden påbörjas om ca en månad. Köparna väntar på att mer kaffe ska finnas tillgängligt på marknaden medan säljarna verkar invänta ett gynnsammare prisläge.

Kaffe
Kaffe

Socker

Utbudet av socker på marknaden förväntas överstiga efterfrågan första gången på fyra år och fortsätta hålla prisnivån på nivåerna vi ser idag. I februari förra året noterades rekordhögt pris på socker, detta genererade att flertalet odlare ökade sina odlingar, där av dagens höga utbud av råvaran på marknaden. Thailand, världens näst största exportör, förväntas exportera mer socker i år än någonsin förut, estimatet är 20 procent mer än förra året. Indien, näst största producenten efter Brasilien, ökade sin produktion 13 procent under den senaste sexmånadersperioden (okt 2011-31 mars 2012). Även i Brasilien, världens största sockerproducent, förväntas skörden öka även om den försenas några veckor. Indiens ökade produktion kommer förse marknaden med tillräckligt med socker under dessa veckor varpå den försenade brasilianska skörden inte förväntas påverka efterfrågan. Regeringen i Mexico överväger eventuell framtida import av socker ifall inte priset på det egna sockret närmar sig internationella marknadspriset. ”Vi vill inte att våra konsumenter betalar ett högre pris i Mexico” sa Mexicos finansminister Bruno Ferrari till Reuters i veckan. ”Om vi inte ser priset på socker sjunka som det gör i övriga världen kommer vi importera”

Socker
Socker

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.