Home > Råvarubrevet 24 februari

Råvarubrevet 24 februari

Våra vyer:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Positiv
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv (negativ på vete)

Allmänt
Riskhandlade tillgångar har fortsatt uppåt sedan förra veckan, även om börsen stött på lite motstånd. Det mesta fortsätter tala för en stigande marknad när det gäller råvaror. Förbättrade utsikter för den Europeiska ekonomin ger stöd till lageruppbyggnad och ekonomer höjer förväntningarna på BNP utfallet för området. Centralbanker fortsätter ge marknaden stöd och Kina sänkte förra helgen reservkravet för bankerna för andra gången. Det är säkerligen en sänkning i raden av fler som kommer fortsätta att ge Kinas ekonomi stöd och undvika ”hårdlandning”

Inför veckan som kommer ska man ta fasta på ECB:s andra repa (LTRO2) som ger banker i Europa mer pengar. Det gör att mer pengar kommer jaga samma tillgångar och vi räknar med stigande råvarupriser på denna aktion som säkert ger stöd under stora delar av mars månad.

Utvecklingen av finansiellt handlade insatsvaror och produkter till stålindustrin går framåt. Förra veckan samlades ett stort antal ledande aktörer på den Europeiska marknaden och nu börjar intresset från sektorn bli tillräckligt stort vilket talar för en accelererad likviditetstillväxt på råvaror som järnmalm, skrot, stenkol, frakt, halvfabrikat och färdiga stålprodukter.

Utvecklingen har t.o.m. gått så långt att det redan talas om virtuella stålverk där man kan låsa in den teoretiska marginalen genom att sälja stål och köpa insatsråvarorna finansiellt, något som är vanligt förekommande och väl etablerat inom energimarknaden (crackspreads för oljeprodukter, sparkspreads för gas, darkspreads för energikol bla). Handelsbanken erbjuder företag handel i alla dessa kontrakt och vi har lång erfarenhet från den globala gruv och stålindustrin så hör gärna av dig om det är något du undrar över.

Det kommer tyvärr dröja en tid innan de här kontrakten börshandlas i någon större utsträckning varför de ännu inte lämpar sig för sparprodukter men vår förhoppning är självklart att notera exempelvis stål- och järnmalmscertifikat den dag marknaden är mogen och det går att göra bra produkter på sektorn.

Energi (positiv)

Olja
Under årets International Petroleum vecka i London diskuterades en rad intressanta områden utöver Iran och andra som redan fått sort massmedialt utrymme. För att nämna några:

Oil Burden: Oljan är nu återigen uppe på nivåer som hämmar ekonomisk tillväxt (första oljechocken mitten av 70-talet, andra 1980, 2008 års rekordutveckling).

Svag balans: Fortsatt låga lager (under 5-års snittet) och reservkapacitet (OPEC 2.82 mb där Saudi har 70% dvs 2.03mb). Vissa rapporter visar en något högre siffra men man ska komma ihåg att närmare 1mb av denna reservkapacitet är obrukbar.

Utbud: Skifferproduktionen i USA överträffar alla förväntningar, Bakken och Eagle Ford där den senare förväntas producera över 500kb inom 3 år, vilket självklart också påverkar WTI/Brent spreaden som idag ligger på ca 15.5 dollar. WTI är nu frikopplad från övriga benchmarks eftersom mycket olja kommer till cushing men inte kan transporteras därifrån. Större fokus på LLS (Light Louisiana Sweet) och ASCI (Argus Sour Crude Index). BP räknar för övrigt med att USA är energisjälvförsörjande år 2030.

Saudiarabien och Förenade Arabemiraten producerar på rekordnivå, Saudi på 9.85 mb & UAE 2.85mb under januari. Saudis oljeminister sa att man utan problem kan nå 11.4-11.8 mb per omgående vilket ifrågasattes.

Vikande produktion i Nordsjön och behov av bättre lämpat spot-benchmark på sikt än Dated Brent (ICE Brent fortsatt ledande referens pris och underliggande till ca 2/3 av världens fysiska handel). Argus Espo är ett alternativ till Dated Brent på lite länge sikt eftersom det är ett lämpligt swingkontrakt som kan täppa till eventuella arbitragefönster plus att de accepteras av Asiatiska raffinaderier.

Efterfrågan: Asien: Tillväxt på efterfrågan i Asien har reviderats ned ngt och nu 0.7 mb/d under 2012 (Kina 0.4 och Indien 0.1). Denna tillväxt balanseras i stort av Europas och Nordamerikas vikande efterfrågan (ca 0.3 mb/d vardera)

Raffinaderier: Oro för ”Raffinaderidöden” och fortsatt press på crackspreadar (marginaler). Efter att Petroplus tvingats i konkurs har visserligen crackspreadarna återhämtat sig ngt, ca 3 dollar som ett resultat av Petroplus, men fortsatt väldigt dystert för downstream sektorn.

Övrigt: Irak som produktionsjoker är högst intressant för balansen, även Sudan. Huruvida Japan stänger ned sin kärnkraft helt och istället blir starkt beroende av fossila bränslen, för olja skulle det innebära en ökad efterfrågan om 465kb.

Stark ökning av clearing där endast ca 5 procent clearades 2007 och nu närmare 80 procent av alla oljeprodukter. En viss oro för ökad reglering på råvarumarknaden dock och hur Dodd Frank Act i USA och Emir/MiFID i EU kommer att påverka/hämma likviditeten.

Elmarknaden
Elmarknaden och andra kvartalet 2012 har stigit med lite drygt 4 procent under veckan och det är främst oron för att oljemarknaden skall dra upp resten av bränslekomplexet samt osäkerheten kring tisdagens omröstning i europeiska parlamentet om att kapa kvoterna på utsläppsrätter i fas 3 som ligger till grund för uppgången.

Elmarkanden
Elmarkanden

Tyska elmarknaden är stark och en viss del kan säkert också tillskrivas vinsthemtagningar med tanke på den svaga utveckling vi haft under februari men i övrigt så pekar många faktorer ned. Den svenska kärnkraften går på motsvarande 76 procent av installerad effekt och ser vi till vädret är det fortsatt milt och blött samtidigt som spotpriset är kvar på låga nivåer.

Väderprognoserna pekar på temperaturer på 2 grader över normalen och nederbörd om 6-7 TWh vilket är ca 2 TWh över normalen vilket skulle förbättra energibalansen ytterligare till ca 7.9 TWh över normalt . Detta borde således tala för en svag utveckling men de flesta inväntar nog tisdagens omröstning innan man vågar sig på någon större positionering. Vår bedömning är dock att risken finns på uppsidan om man ser till den låga nivån Q2 2012 handlas på idag och oro för bränslekomplexet samt den Tyska marknaden.

Basmetaller (positiv)

Koppar
Kopparpriset har funnit stöd i de senaste dagarnas risksentiment. Priset är i skrivande stund upp drygt 3 % sedan förra fredagen. Uppgången hittills i år har varit 10 %. Priset har även funnit stöd i det faktum att i London Metal Exchange lager är de lägsta sedan på 2.5 år. Lagernivåerna har fallit för femte månaden samtidigt som spekulativa positioner för högre kopparpris är rekordhöga.

Beslutet från Kinas centralbank om att sänka bankernas reservkvot har givit stöd till de flesta basmetaller denna vecka. Kina konsumerar för närvarande 40 % av världens kopparproduktion och en efterfrågeökning i Kina uppväger mer än väl efterfrågeminskningen från ett skadeskjutet Europa.

En annan intressant sak att notera är att kopparkurvan nu lutar nedåt för första gången sedan finanskrisen 2008. Att den lutar nedåt betyder att det är billigare att köpa metallen på ett framtida datum än att köpa den idag. Anledning är just att lagren är mycket små och folk nu i panik måste köpa metallen måste omedelbar leverans. Vi är fortsatt positiva till metallen och tror på ytterligare prisuppgångar i närtid.

Koppar
Koppar

Aluminium
Även aluminiumpriset har funnit stöd i den ökande riskbenägenheten på marknaden. Metallen har klättrat 6 % sedan i fredags. Uppgången sedan årets början har varit 10.3 %. Vi skrev förra veckan om Indonesiens (eventuella) införande av exportrestriktioner av aluminium och bauxit (råvaran till aluminium). Nyheten fortsatte att prägla marknadsrörelserna denna vecka. Indonesiens beslut väger relativt tungt då landet producerar 5 % av världens förbrukning av metallen. Vi har läst rapporter om att trots att lagernivåerna är ganska höga i Europa, så är den fysiska tillgängligheten relativt låg.

Anledningen är att det just nu är lönsamt att låna pengar, köpa metallen, placera den i ett lager och sälja den på ett framtida datum där priset är betydligt högre än dagens (aluminium-kurvan lutar alltså kraftigt uppåt). Tittar vi på den fysiska marknaden rapporteras det om tuffa prisförhandlingar mellan Rio Tinto Alcan och japanska köpare. Säljaren kräver cirka 17 % jämfört med föregående kvartal.

Aluminium
Aluminium

Ädelmetaller (negativ)

För första veckan på ett tag har Handelsbankens ädelmetallindex rört sig ganska rejält, med en uppgång sedan i fredags om 3.6 %. Detta har drivits av en uppgång i samtliga ingående ädelmetaller, men framförallt av silver som stigit med 6.5 %.

Guldet har stigit med drygt 3 % till 1 780 dollar/ ounce och det har drivits av a) en generell dollarförsvagning mot andra valutor, b) de ökade spänningarna mellan framförallt Israel och Iran, och c) generellt stigande råvarupriser lett av oljan.

Nästa veckas annonsering av ECB:s nästkommande repa (LTRO) kan komma att hålla priset på riskfyllda tillgångar starkt och därmed ytterligare elda på uppgången i guldpriset och övriga ädelmetaller. Vi ser dock fortfarande dessa nivåer som bra säljnivåer, särskilt relativt olja och basmetaller.

Livsmedel (neutral till positiv)

Vete (negativ)
I förra veckans brev skrev vi om risken för en prisnedång i vete vilket har visat sig denna vecka. Terminspriset har fallit på både Matif och Chicagobörsen. Argumenten för ett ytterligare lägre pris kvarstår trots att temperaturen i Europa är nu klart mildare och oron för ytterligare försämring av grödornas skick har avtagit. Det inflytelserika franska analytikerföretaget Strategie Grains är en av de få som vågat ange en exakt siffra för produktionsbortfallet av vete, medan andra avvaktar tills våren då grödans skick blivit mer känt. Strategie Grains uppskattar att det kalla vädret i kombination med bristande snötäcke lett till ett produktionsbortfall om 600.000 ton – alltså en nedjustering med mindre än 0,5 procent till 132,7 miljoner ton.

Håller denna prognos skulle det fortfarande innebära en klar ökning av EU:s veteproduktion med 3,3 miljoner ton jämfört med år 2011. För vetet finns det all anledning att tro på lägre priser framöver, framförallt om Strategie Grains prognos om en väldigt liten nedjustering av den europeiska skörden faller in. Lagernivån ser ut att bli den största någonsin, även om konsumtionen väntas bli rekordhög så spås produktionen bli ungefär 10 miljoner ton högre.

Tidigare diskussioner om eventuella exportavgifter i Ryssland känns idag ganska avlägset, deras export har som följd av logistikproblem varit väldigt låg under januari och februari och det är kanske snarare så att när vintern väl släppt sitt grepp om de ryska hamnarna och järnvägarna så är det ganska mycket vete som ska ut för att ge plats åt ny skörd – vilket bör ge press nedåt på priserna.

Kaffe (positiv)
Kaffemarkanden har varit något svår bedömd under den senaste tiden. Arabicakaffet har visat sig vara svag trots stark fundamenta med minskad skörd och problem med colombiansk skörd. Samtidigt som Robustakaffet visat på stigande priser trots ökade lagernivåer och stor vietnamesisk skörd. Annars har det regnat frekvent och temperaturen har varit relativt varm för perioden. Nu väntas skörden öka i Brasilien men det råder en del osäkerhet kring detta. Dessutom bekräftade den Europeiska kaffefederationen i veckan att kaffelagren minskade under de fyra sista månaderna under 2011. Vi står fast vid vår tidigare vy om en svag uppgång den närmaste tiden då kaffemarknaden känns något skakig och avvaktande.

Kaffe
Kaffe

Kakao (neutral)
Inga större rörelser på kakaopriset den senaste veckan. Vi har noterat signaler som pekar på att vädret inte har påverkat skörden i de kakaoproducerande områdena i Västafrika så mycket som man befarat, vilket har lett till justerade prognoser. Dessutom väntas regn i området efter en längre tid med extremt varmt och torrt väder. Marknaden backade något på nyheten. I väntan på hur vädret utvecklar sig den kommande tiden och därmed hur det påverkar skörden tror vi på en vy i sidledes på kort sikt.

Kakao
Kakao

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.