Home > Råvarubrevet: Amerikansk lagerstatistik pressade oljan

Råvarubrevet: Amerikansk lagerstatistik pressade oljan

Återigen en vecka med relativt volatil handel i oljan där både Brent och WTI föll tillbaka kraftigt under onsdagen efter att EIA:s uppdatering av råoljelagerstatistiken visade en oväntat stor uppgång av de totala oljelagren. De senaste dagarnas dollarappreciering bidrog också till att pressa oljepriset.

Brent

Brent_2016-03-23

WTI

WTI_2016-03-23

Brent föll tillbaka till $40,47 och handlades därmed till en premie på 68 cent gentemot WTI. Givet de rekordstora oljelagren i USA kan man argumentera för att spreaden kanske borde vara ännu större, men samtidigt faller produktionen i USA nu (och förväntas fortsätta falla).

Brent/WTI spread

BRENT_WTI SPREAD_2016-03-23

Spreaden mellan Brent och WTI försvann i slutet av förra året och WTI handlades till och med återigen till en liten premie gentemot Brent under ett par dagar efter att den amerikanska kongressen hävde det 40 år gamla förbudet mot export av råolja från USA (som dock inte gällde raffinerade produkter) den 18:e december 2015.

Men i takt med att lageruppbyggnaden i USA fortsatt under 2016 och nya rekordnivåer nåtts både i de totala oljelagren och i Cushing, Oklahoma (där WTI prissätts) har spreaden återvänt. De senaste veckornas minskning av bensinlagren har i viss mån dämpat effekten av uppbyggnaden av råoljelagren (givet att efterfrågan från raffinaderierna rimligtvis också bör öka framöver).

Tittar vi mer i detalj på EIA:s lagerstatistik kan vi se att den inte är helt entydig, de totala råoljelagren ökade kraftigt samtidigt som vi ser en viss minskning i Cushing och ett fortsatt fall i bensinlagren.

Totala oljelager, USA

US Ending stocks excluding SPR_2016-03-23

De totala amerikanska oljelagren (exkluderande SPR) steg med 9,36 miljoner fat vilket var långt över prognoserna och återigen nåddes en ny rekordnotering på 532,5 miljoner fat.

Oljelager, Cushing Oklahoma

Cushing Ending stocks_2016-03-23

EIA:s statistik visade en minskning med 1,26 miljoner till 66,2 miljoner fat i Cushing, Oklahoma (där WTI prissätts) men detta överskuggade av den totala lageruppbyggnaden. 66,2 miljoner fat är också den fjärde högsta noteringen någonsin i Cushing som bara slås av noteringarna de tre tidigare veckorna.

Gasoline, totala lager

US ending stocks of total gasoline_2016-03-23

Lagren av bensin fortsätter falla till följd av hög efterfrågan från konsumentledet och föll med 4,6 miljoner fat till 245,1 miljoner fat, men även denna nedgång överskuggades av uppbyggnaden av de totala råoljelagren.

Utvinning, råolja USA

US Weekly Supply Estimates_2016-03-23

Även denna veckan föll produktionen i USA,  med cirka 30 000 fat/dag till 9,038 miljoner fat/dag. Nedgången i sig är marginell men trenden med minskad produktion i USA fortsätter.

Att oljelagren fortsätter öka trots att produktionen i USA minskar beror på en (oväntat) stor import under den senaste veckan.

Möte om produktionsfrysning i Doha, 17 april

Som vi diskuterat i tidigare råvarubrev blir det ett möte den 17 april i Doha mellan Opec och Ryssland där en produktionsfrysning skall diskuteras.

Exakt vilka länder som skall delta är fortfarande oklart, den ryske energiministern Alexander Novak har tidigare talat om att tretton länder stödjer förslaget vilket efter uttalanden från Qatars energiminister Mohammed bin Saleh Al-Sada (som leder Opec under 2016) nu verkar vara femton stycken:

To date, around 15 OPEC and non-OPEC producers, accounting for about 73 percent of global oil output, are supporting this initiative (Reuters).

Att Saudiarabien, Qatar, Venezuela och Ryssland skall delta är redan bekräftat, men vilka de övriga länderna är som skall delta i mötet är fortsatt oklart. Opec har tretton medlemmar och räknar man bort Iran och lägger till Ryssland blir det just dessa tretton den ryske energiministern inledningsvis talat om.

73 procent framstår som en alltför specifik siffra för att inte syfta på ett exakt antal länder (och just 73 procent var också vad Novak talade om tidigare) men gör man en överslagsräkning är det mycket svårt att få ihop dessa uttalanden, dvs: vilka länder skall deltaga i mötet som kontrollerar ”about 73 percent of global oil output”.

Opec Crude oil production based on secondary sourcesUnder januari, vilket är det månad som skall fungera som ”benchmark” för frysningen producerade Opec 32,45 miljoner fat per dag och subtraherar man Irans januariproduktion hamnar man på 29,5 miljoner fat per dag. Adderar man sedan Rysslands januariproduktion på 10,88 miljoner fat per dag landar man på 40,39 miljoner fat per dag.

Libyen har också sagt att man inte kommer att delta i mötet, eftersom landets produktion har fallit till följd av det politiska kaoset och man vill ha möjlighet att öka produktionen framöver, och subtraherar man även Libyens produktion hamnar vi nästan exakt på 40 miljoner fat per dag.

Medan den totala världsproduktionen i januari låg på runt 96,5 miljoner fat per dag (enligt Opecs egna uppskattning, viss differens finns mellan olika källor, men för den här ”räkneövningen” spelar det ingen roll).

Opec and world oil supply

Givet detta är det svårt att få ihop hur detta möte skall kunna samla ett femtontal länder som kontrollerar ”about 73 percent of global oil output”, dvs, vilka (hittills icke namngivna) länder är det som skall delta som har så stor produktion att man når dessa 73 procent av världsproduktionen?

Tveksamheterna kring hur pass stor effekt en frysning verkligen får även om man enas om en sådan kvarstår också, givet att det skulle innebära en frysning på en nivå som innebär ett överutbud, likaledes hur Irans ökande produktion skall hanteras. ”Balanseringen” av den globala oljemarknaden sker snarast i och med den minskade produktionen i USA, men om oljepriset återigen stiger är det möjligt att den amerikanska produktionen ökar igen.

Guld

Gold_2016-03-23

Gold_2016-03-23_

Guldet, tillsammans med andra safe-haven assets stärkes efter tisdagens terrorattentat i Belgien men föll tillbaka under onsdagen, primärt till följd av dollarapprecieringen under de senaste dagarna (se bild nedan).

DXY, Dollarindex

DXY_2016-03-23

Dollarn deprecierades efter Feds relativt duvaktiga outlook under förra onsdagens FOMC-möte men har nu apprecierats fyra sessioner i rad, bland annat till följd av uttalanden från flera av de (lokala) Fed-presidenterna  under den gånga veckan. James Bullard (St Louis), Patrick Harker (Philadelphia) och John Williams (San Francisco) har alla uttalat sig i en riktning som är mer hökaktig än den som kommunicerades under förra veckans FOMC.

Harker och Williams har ingen röst i FOMC, men det har däremot Bullard som i en intervju under onsdagen till Bloomberg sa att det fanns ett ”credible case” för en räntehöjning redan under förra veckans möte och på en direkt fråga om det skulle vara möjligt att höja räntan i april svarade han:

You get another strong jobs report, it looks like labor markets are improving, you could probably make a case for moving in April (James Bullard till Bloomberg).

Bullard kritiserade också Feds ”dot plot” (eller snarare att Fed publicerar dessa) och Bullard menade att dessa är kontraproduktiva och bidrar till en (ökad) marknadsvolatilitet.

Att ledamöterna i en centralbankskommitté (eller lokala ”Fed-presidents” i detta fallet) är oeniga om policybeslut är i sig inget ovanligt och man bör vara försiktig så att man inte övertolkar enskilda ledamöters uttalanden men i detta specifika fallet gick Bullard relativt långt i sin kritik och osäkerheten kring framtida policybeslut ökar nu (och därför ser vi en dollarappreciering).

Likaledes ökar nu osäkerheten för guldet givet att takten på räntehöjningarna och hur dollarn utvecklas har en direkt inverkan på guldpriset.

Avslutande kommentarer

Frågetecknen är fortsatt många gällande mötet om en frysning av oljeproduktionen både gällande vilka länder som skall delta och hur pass effektiv en sådan frysning verkligen blir. Sannolikheten för att Iran skall gå med på att frysa sin produktion framstår fortsatt som låg, även om det är möjligt att landet trots allt deltar i själva mötet.

Även hur Fed kommer bedriva sin penningpolitik under de närmaste månaderna blev också mer oklart under veckan som gick, uttalandena efter förra onsdagens FOMC som var relativt duvaktiga följdes av mer hökaktiga uttalanden under innevarande vecka. Fortsatt volatilitet är antagligen att vänta både för olja och guld.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.