Home > Råvarubrevet: Fortsatt ökning av oljelagren i USA samt fokus på Yellen

Råvarubrevet: Fortsatt ökning av oljelagren i USA samt fokus på Yellen

Oljan föll tillbaka under veckan som gick och både Brent och WTI var återigen under $40 per fat i onsdagens handel. Några direkta nyheter om det kommande mötet mellan Opec/Ryssland har vi inte sett under veckan, (obekräftade) medieuppgifter gör visserligen gällande att Iran skall delta i mötet, men att landet heller inte har några planer på att gå med på en frysning (vilket också är i linje med tidigare uttalanden från Irans sida).

Brent

Brent_2016-03-30

WTI

WTI_2016-03-30

EIA:s uppdatering av oljelagren i USA som det varit stort fokus på under den senaste tiden uppvisar en bild liknande den vi såg under den förra veckan, de totala oljelagren fortsätter att öka, samtidigt som vi ser en minskning i Cushing och fortsatt stor efterfrågan på bensin från konsumentledet.

Utvinningen av råolja fortsätter också att minska i USA (och orsaken till att de totala oljelagren trots allt fortsätter att öka beror på en fortsatt stor import).

Totala råoljelager USA, exkluderande SPR

US Ending Stocks excluding SPR of Crude Oil_2016-03-30

De totala råoljelagren ökade även denna vecka med 2,3 miljoner fat till 534,8 miljoner fat vilket visserligen var en mindre uppgång än vi såg förra veckan men trots att produktionen minskar i USA och vi ser en minskning av lagren av destillerade produkter (bensin) fortsätter lageruppbyggnaden vilket i sin tur sätter press på priset på WTI.

Råoljelager, Cushing, Oklahoma

Cushing Ending Stocks excluding SPR of Crude oil_30 mars_2016

Oljelagren i Cushing, Oklahoma (där WTI prissätts) minskade för andra veckan i rad och föll med 272 000 fat till 65,96 miljoner fat. Men som synes i diagrammet ovan är lagren fortsatt på en mycket hög nivå även om de har fallit tillbaka något från den tidigare all time high-noteringen i mitten av mars.

Totala lager av bensin

US Ending Stocks of Total gasoline_2016-03-30

Det låga bensinpriset driver på efterfrågan i USA som enligt EIA är cirka fem procent högre än motsvarande period förra året och även denna vecka minskade lagren av bensin som föll med 2,51 miljoner fat till 242,6 miljoner fat. Tillsammans med minskning av lagren i Cushing är detta en ljuspunkt för WTI, men de totala oljelagren fortsätter som vi såg ovan trots detta att öka, och både lagren av bensin och råoljelagren i Cushing är fortsatt på mycket höga nivåer jämfört med det historiska snittet.

Weekly US percent Utalization of Refinery Operable Capacity_30 mars 2016_

Kapacitetsutnyttjandet i de amerikanska raffinaderierna ökar nu också vilket är som förväntat givet minskningen av bensinlagren och låg under den senast veckan på 90,4 procent. Även om det inte är helt tydligt i diagrammet ovan finns det en viss säsongsvariation och vi kan förvänta oss att kapacitetsutnyttjandet ökar när raffinaderierna förbereder sig för sommarmånaderna då efterfrågan tenderar att stiga. (Man bör också notera att diagrammet ovan är i procent av tillgänglig kapacitet, och denna kapacitet är inte densamma under hela tidsserien).

Utvinning, råolja USA

US Field Production of Crude Oil_2016-03-30

Även denna vecka föll produktionen i USA, med 16 000 fat per dag till 9,02 miljoner fat. Återigen är den veckovisa minskningen marginell men trenden med fallande produktion i USA fortsätter.

Spread, Brent/WTI

Brent_WTI_spread_2016-03-30

Brent handlas i skrivande stund till cirka 90 cents premium gentemot WTI och har därmed ökat något sedan förra veckan och den fortsatta ökningen av råoljelagren i USA (trots en stor efterfrågan på bensin) sätter press på WTI.

Guld

Gold_2016-03-30

Gold_2016-03-30_

Den senaste tiden har bjudit på en volatil handel i guld där fokus legat på Fed, och de något disparata uttalanden vi fått från olika företrädare från den amerikanska centralbanken som lett till relativt stora rörelser i dollarkursen (se dollarindex, DYX, nedan).

DYX_2016-03-30__

Det senaste FOMC bjöd på en förhållandevis duvaktig outlook från Feds sida (och i linje med marknadens förväntningar) men under förra veckan fick vi flera mer hökaktiga uttalanden från olika lokala Fed-presidenter, där James Bullards uttalanden kanske vägde tyngst (givet att han röstar i FOMC). Dollarn apprecierades till följd av detta och guldet föll tillbaka.

Under tisdagen höll Janet Yellen ett tal i New York som mer låg i linje med den mer duvaktiga outlooken från förra FOMC där räntebanan, eller snarare Feds ”dot plot” (som visserligen inte är en räntebana i sig, men som till stor del fungerar som en sådan) justerades ner, bland annat till följd av en lägre (förväntad) ekonomisk aktivitet i omvärlden.

The FOMC left the target range for the federal funds rate unchanged in January and March […] In particular, developments abroad imply that meeting our objectives for employment and inflation will likely require a somewhat lower path for the federal funds rate than was anticipated in December (Janet Yellen, 29 mars).

Fokus lades också på Yellens användande av ”cautiously”:

Given the risks to the outlook, I consider it appropriate for the Committee to proceed cautiously in adjusting policy. This caution is especially warranted because, with the federal funds rate so low, the FOMC’s ability to use conventional monetary policy to respond to economic disturbances is asymmetric. If economic conditions were to strengthen considerably more than currently expected, the FOMC could readily raise its target range for the federal funds rate to stabilize the economy. By contrast, if the expansion was to falter or if inflation was to remain stubbornly low, the FOMC would be able to provide only a modest degree of additional stimulus by cutting the federal funds rate back to near zero (Janet Yellen, 29 mars).

Att Yellen säger att Feds möjlighet att använda ”conventional monetary policy” (dvs. räntan, implicit till skillnad mot mer ”okonventionella” penningpolitiska åtgärder som ”quantitative easing”)  är ”asymmetric” kan tolkas som att Yellen menar att det är farligare att höja räntan för fort än att höja den för långsamt vilket tillsammans med användandet av ”cautiously” ger en sammantagen outlook som är relativt duvaktig.

Varför föll då guldet tillbaka under onsdagens handel?

Givet vad Yellens sa i sitt tal, som står i kontrast till förra veckans mer hökaktiga uttalanden, var guldets uppgång under tisdagen och dollarns depreciering inte oväntad, men guldet föll igen under onsdagen trots att dollarn fortsatte att deprecieras vilket framstår som något kontraintuitivt, men Yellens uttalanden fick också en positiv effekt på aktiemarknaden vilket i sin tur minskar efterfrågan på ”safe haven assets” dit guld brukar räknas.

Utöver detta inkom ”National Employment Report” från ADP under onsdagen som visade att sysselsättningen i USA ökade något mer än prognostiserat. Nästa hållpunkt blir nu på fredag då den officiella sysselsättningsstatistiken för mars månad från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet inkommer. Just sysselsättningen var en av de punkter som Fed-presidenten James Bullard nämnde förra veckan:

You get another strong jobs report, it looks like labor markets are improving, you could probably make a case for moving in April (James Bullard till Bloomberg).

Fed lägger stor vikt vid att vara ”data-dependent” och det var bland annat detta Bullards kritik under förra veckan inriktade sig på, då han menade att om Fed verkligen skall vara ”data-dependent” bör centralbanken överväga att höja räntan i en snabbare takt medan Yellen i sitt senaste anförande mer tryckte på att riskerna är större om man höjer räntan ”för fort” än ”för långsamt”.

Avslutande kommentarer

I förra veckans råvarubrev var slutsatsen att ökad volatilitet antagligen var att vänta för guldet givet att det blev mer oklart hur Fed skulle komma att bedriva sin penningpolitik framöver. Efter Yellens uttalanden är vi mer eller mindre tillbaka där vi var tidigare i månaden, och Fed förväntas nu (återigen) vara mer försiktig i åtstramningen av penningpolitiken.

Samtidigt introducerar detta en ny form av osäkerhet, ifall Yellens uttalanden leder till en ökad riskaptit framöver minskar också rimligtvis efterfrågan på ”safe haven assets” som guld. Månadsskiftet vi står inför innebär också en ny statistikskörd som kan ge en slagig handel framöver.

För oljans del närmar vi oss mötet om en produktionsfrysning (som kommer hållas den 17: april) mellan Opec/Ryssland och eventuellt  ett par ytterligare länder. Slutsatsen från tidigare råvarubrev kvarstår också, det är svårt att se att detta möte verkligen kan få så stor effekt givet att den nivå som man tänkt sig att frysa produktionen (specifikt den nivå som gällde den 11:e januari i år) är en nivå som innebär en överproduktion. Iran som förväntas stå för den största produktionsökningen under 2016 har hittills varit helt kallsinniga till att gå med på någon form av frysning innan man nått upp till de nivåer man låg på innan sanktionerna infördes mot landet.

”Balanseringen” av den globala överproduktionen sker snarast i USA där vi ser en minskad produktion, med viss hjälp av produktionsstörningar inom Opec under februari och mars månad, men med den information som finns tillgängligt i dagsläget skulle det då vara möjligt för dessa Opec-länder att öka sin produktion till den nivå som gällde i januari och ändå vara med i uppgörelsen om en fryst produktionsnivå.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.