Home > Råvarubrevet: Guldet glimrar inte

Råvarubrevet: Guldet glimrar inte

Vi har sedan länge konstaterat att det finns få bra alternativ till aktier i jakt på avkastning och att börsen är dyr relativt ett historiskt snitt.

Även om spekulanter specialiserar sig på att justera och rättfärdiga nyckeltal är det svårt att bortse från det faktum att man får betala många gånger bolagens nuvarande intjäningsförmåga.

Vinster redovisas på mer kreativa sätt, skillnaden mellan vinsterna med GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) och non-GAAP blir större och större. Det betonas från amerikanskt håll hur mycket större vinsten hade varit utan den starka dollarn, men det är sällan man har hört det omvända resonemanget.

Cykliska industriföretag lyckas låna pengar till räntenivåer som ansågs motsvara den riskfria räntan för några år sedan.

Försäkrings- och pensionsbolag lassar på med risk och glider längre ut på riskskalan.

Att låna pengar till företag med junk-rating har normaliserats och dessa klumpas samman och ges högsta kreditbetyg.

Konkurserna inom oljerelaterat visar sig inte trots konsensus om att deras tillgångar är övervärderade på balansräkningen och långivarna undviker så länge som möjligt att tvingas realisera förlusterna.

Bolagsvinsterna skulle behöva öka mer än någon väntar sig för att återvända till historiska multiplar, men istället för att investera i verksamheten har en stor mängd bolag istället använt kassan till att göra återköp av egna aktier.

Med denna ångande pessimism kanske man borde köpa guld?

Nej, inte för att håla som en långsiktig position åtminstone.

Dras inte med av marknadens irrationella förhoppningar om en upptrappning snarare än en nedtrappning av den amerikanska penningpolitiken. Det är önsketänkande i jakt på faktorer som skulle kunna underhålla en fortsatt multipelexpansion, låga räntor rättfärdigar trots allt högre värderingar.

Även om vi skulle få ytterligare stimulanser, säg från någon mer sannolik aktör än Fed, som ECB eller PBoC, så är det inte helt logiskt hur det nu skulle börja driva upp priset på guld, när de föregående programmen inte lyckats råda bot på en tydligt nedåtgående trend de senaste åren.etyYDif9

Svag statistik från vissa sektorer i USA hålls fram som bevis på att vi är på väg in i en recession, men ingenting nämns om husbyggandet som är högre än på länge, att bilförsäljning ligger på historiska toppnivåer, att banklån till små- och medelstora företag ligger på rekordnivåer, att hushållens lånebetalningsproblem är på rekordlåga nivåer eller att statens skatteintäkter är på rekordhöga nivåer.

En åtstramning är på väg, den kommer ske långsamt, försiktigt och gradvis, det debatteras inom Fed hur det kommer ske, men det råder inget tvivel ledamöter sinsemellan kring om det kommer att ske.

En korrektion av börsen har redan påbörjats. Det är såhär börsnedgångar går till, det må se brant ut på grafen i efterhand, men man blir allt eftersom van vid volatiliteten, och innan man vet ordet av har börsen tuggat ner 20 %.

I ett läge där utsikten för råvaror överlag är dyster ser jordbruksråvaror som kakao, kaffe och framöver kanske även bomull mer lockande ut, men för industrimetallerna som exempelvis koppar är nedgången ännu inte över.

Tillverkningsindustrin har skiftat ned till en lägre nivå på efterfrågan och det finns inga tydliga katalysatorer för en kommande ökning i närtid. Insatsvarorna får helt enkelt fortsätta ned i pris till dess att lager krympt och överkapacitet har tvingats till en utfasning.

Till dess ska vi inte förvänta oss starten av en bull market för metaller, besked om produktionsnedläggningar likt Glencores kommer varje gång bjuda på studsar som tack vare rådande volatilitet erbjuder goda tradingmöjligheter på kort sikt, men inte mer än så.

Så om industrimetaller generellt ska undvikas och konsumtionsråvaror är attraktiva, var står då ädelmetallerna?

Som det står nu är guldet endast attraktivt om vi får kraftiga sättningar på börsen och panikslagna investerare flyr till säkra hamnar. Om man är inställd på ett sådant scenario är olika former av försäkring givetvis att föredra.

Guld kan vara en sådan, det har ingen riktigt fastställd korrelation med aktier men påverkas inte av riktigt  samma faktorer som producerande tillgångar eftersom guld inte har några direkta användningsområden.

Ur spekulationssynpunkt framstår uppstudsen sedan slutet av juli framförallt som ett tillfälligt rally i en längre nedåttrend på grund av ökad nervositet och i väntan på att Fed ska visa beslutsamhet. Guldpriset kommer dock inte bryta ur sin långsiktiga trendkanal nedåt.

Om det inte är försvagade fiat-valutor som ska höja guldet brukar det vara inflationen. Eller snarare den minskade köpkraften för andra valutor. Nu har vi dock fortfarande inga tecken på inflation. Detta beror på nedgången i efterfrågan, låga råvaru- och energipriser och framförallt tekniska framsteg, som av naturen är deflatoriska. Bolagens vinster har främst ökat genom effektiviseringar samt besparingar och överskotten har hamnat i finansiella tillgångar snarare än reala.

Det är svårt att läsa diskussioner om guld utan att plötslig hamna mitt bland konspirationsteorier och domedagsscenarion. Att marknaden för kontraktshandel utan fysisk leverans är manipulerad av större institutioner för att gynna deras korta positioner är ett givet exempel. Annars landar det ofta i att amerikanskt förtroende är förbrukat och att de konspirerande centralbankernas sedelpressar kommer skapa hyperinflation som tvingar oss att handla med guld igen när valutor blivit värdelösa.

En plötslig okontrollerbar ökning i inflationen är trots allt ett scenario som skarpa hjärnor tagit seriöst, men det är i vilket fall lite väl tidigt för att jag skulle satsa mina pengar på det.

Ett återkommande argument för att äga guld är dess värdebevarande egenskaper.

Säg det till de som köpte på $1920 i september 2011 och således ligger minus mer än 60 %.

Detta är till vis del hänförligt till apprecieringen av den amerikanska dollarn, men ett handelsvolym-viktat index av dollarn mot andra större valutor har under samma period endast ökat med 28 %.

Men visst, det underliggande argumentet har viss tyngd och går ofta i stil med att guld har existerat som betalningsmedel många gånger längre än vad någon fiat-valuta har gjort, men det ger ändå inga indikationer om vad som är ett rättvist värde per uns – 200 eller 2000 dollar?  ntsc6O5R

Vad vi landar i är synen på guldet som något värdefullt, en kulturell konvention och något som tillför guld sitt värde för att vi enats om att det är något värdefullt.

Man ska dock inte förkasta varför många erfarna investerare försäkrar sig med guld i portföljen, från mars 2000 till oktober 2002 sjönk S&P 500 med 33 % medan guld steg 9 %, och från oktober 2007 till mars 2009 sjönk S&P 500 med 45,8 % medan guld steg 24 %.

Eftersom guld inte genererar några kassaflöden krävs det kapitalvinster, alltså att någon kommer efter och är villig att betala ett högre pris än vad man själv gjorde, för en oförändrad tillgång. Om guldet fortfarande har sin position som safe haven efter de senaste årens prisutveckling återstår att se.

Guld genererar alltså inga inkomster likt obligationer betalar ränta eller aktier betalar utdelning. Tvärtom, det kostar att säkert transportera och förvara guld. När räntor sjunkit konsekvent under flera år har alltså alternativkostnaden för att investera i guld minskat vilket i så fall bör ha agerat stöd för priset.

Huruvida detta argument står sig eller ej går inte att ta reda ut, men när vi med största sannolikhet går mot högre räntenivåer kommer denna faktor i så fall vända till att inverka negativt. Nu har den minskade alternativkostnaden uppenbarligen inte utgjort någon riktigt stöd, vilket pekar på att en tyngre faktor ligger bakom.

Det primära användningsområdet för guld är till smycken och för sparande i guldmynt- och tackor. Bland de praktiska användningsområdena som ledning i kretskort, till komponenter i satelliter samt rymdfarkoster och inom medicinska behandlingar är mängden guld som krävs mycket, mycket liten och har konsekvent minskat över tid.

Guld är ett utmärkt material för smycken, den glimrande ädelmetallen är onekligen vacker. Om vi väljer att värdera guld efter just denna aspekt och bortse från andra egenskaper ser efterfrågesidan inte lika vacker ut.

Enligt World Gold Council stod smycken för 58 % av efterfrågan på guld i slutet av 2014, varav 59 % av denna efterfrågan på guldsmycken kommer från Indien och Kina.

goldEfterfrågan på guld har till stor del drivits av förmögna kineser och indier. För den som besökt Hong Kong och sett några av stadens 89 butiker från kedjan ”Chow Tai Fook” med skyltfönster fyllda till bristningsgränsen med guldshalsband förstår nivån på efterfrågan.

Hong Kongs avsaknad av lyxskatt har lockat förmögna Fastlandskineser, och om bekämpning av korruption drabbar chokladförsäljningen kan vi nog också räkna med att den drabbar guldförsäljningen.

För att kort även nämna utbudssidan gynnas producenterna av det låga oljepriset. Även om flera producenter naturligtvis går sämre än tidigare har det ännu inte offentliggjorts några nedläggningar av större produktionsanläggningar, och de framstår klara av betydligt lägre priser.

Om de senaste årens billiga pengar och uppvärdering av finansiella tillgångar inte lyckats bibehålla konsumtionen av guld är det svårt att se vad som skulle göra det framöver.

Scenariot där guld kan tilldra sig stort intresse är alltså om en panikförsäljning infinner sig på börsen. Vid en mer sansad nedgång uppstår inte samma dynamik.

Försäkring i all ära, men i spekulationssyfte är vi inte riktigt där just nu åtminstone. Bra signaler att bevaka för att vara redo är implicit volatilitet på (VIX), ökade spreads mellan investment och non-investment grade obligationer samt ökning i spreads mellan olika löptider på statsobligationer.

Även om dessa indikatorer har tickat uppåt, och sannolikt agerat stöd åt guldpriset under de senaste månadernas appreciering, är de fortfarande på betydligt lägre nivåer än under 2007-2008 såväl som under 2011.

Gulds ädla egenskaper som kulturbärare ska inte underskattas, men förtroendet för dess funktion som valuta och värdebevarare är inte längre lika självklart. Att köpa guld är ett spel på rädsla på marknaden. På kortare sikt ges goda möjligheter för trades, men med en längre investeringshorisont har guld fortfarande ett för högt pris.

Få råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Olja – Råvarubrevet: Oljebjörnen
Ner 2,5 % från föregående vecka, bland annat till följd av ökade amerikanska lager.

Kakao – Råvarubrevet: Kakaokaos och Chokladchock
Upp 1,2 % sedan förra veckan utan några större nyheter. Mängden mald kakao används som proxy för konsumentefterfrågan på kakao och i Europa rapporterades i förra veckan en ökning på 2 % medan investerare väntade sig en stillastående siffra.

Kaffe – Råvarubrevet: En ohållbart billig kopp kaffe, tack
Arabicaterminen tappade kraftigt efter att regnfall i vissa av Brasiliens kafferegioner lättat oron för att en tredje skörd i rad skulle skadas av brist på regn. Detta medförde att köparna inte var villiga att driva upp priserna över motståndet kring 137.

ZmOhdVwO

Bomull – Råvarubrevet: Bomull är billigt
Upp 0,6 % trots nyheter om att kinesisk import var den lägsta för andra månaden i rad sedan mätningarna började 2005.

Koppar – Råvarubrevet: Glencore exemplifierar råvarusektorns krossande spiral nedåt
Priset på High Grade Copper har sjunkit 2,4 % sedan en vecka tillbaka.

Tags:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.