Home > Råvarubrevet – händelserik inledning av det nya året

Råvarubrevet – händelserik inledning av det nya året

Dramatisk start på 2016, med kraftigt börsfall i Kina som spred sig till andra marknader och fortsätter pressa råvarupriserna. Geopolitisk oro i Mellanöstern och intensifierat ordkrig mellan Saudiarabien och Iran ledde till en volatil utveckling för oljan, men under veckan som gick flyttades marknadens fokus återigen mot det globala överutbudet.

2016 fick en dramatisk start, när oväntat svag kinesisk industristatistik ledde till att Shanghaibörsen automatiskt handelsstoppades efter en sjuprocentig nedgång under måndagen. Basmetallerna följde med ner och inledde därmed också 2016 med en nedgång efter att ha stabiliserats något under december månad.

Som vi diskuterat i tidigare råvarubrev står Kina nu för cirka hälften av den globala konsumtionen av basmetaller och en svag utveckling för den kinesiska industriproduktionen slår direkt mot efterfrågan på basmetaller som koppar och järnmalm. Grafen nedan från IMF (som vi sett i tidigare råvarubrev) illustrerar Kinas allt större betydelse för den globala efterfrågan på basmetaller.

china metal imports_IMF_development of metal markets

Tillförlitligheten för kinesisk statistik är kanske diskutabel, men denna statistik är så att säga vad marknaden har att förhålla sig till. Både ”Caixin China Manufacturing PMI” (som sammanställs av Markit) och den officiella statistiken från ”National Bureau of Statistics China” (stats.gov.cn) gällande tillverkningsindustrin kom in svagare än förväntat (där en PMI-siffra under 50 indikerar ekonomisk avmattning och vice versa).

Manufacturing PMI Seasonally adjusted

Och för den uppmärksamme läsaren, nej, vare sig manufacturing eller seasonally stavas som det görs i grafen ovan (sic erat scriptum). Oavsett stavningen i grafen indikerar manufacturing-PMI en fortsatt svag utveckling för den kinesiska industrin och även om det var en liten uppgång jämfört med novembersiffran var decembersiffran sämre än förväntat. Även ”Caixin China Manufacturing PMI” (som sammanställs av Markit) kom in sämre än förväntat och låg på 48,2 för december (gentemot förväntade 49).

non-manufacturing PMI_index

Tittar vi på non-manufacturing PMI ser vi exempel på en viss ”tudelning” av den kinesiska ekonomin, där övriga sektorer går bättre än tillverkningsindustrin, vilket är en medveten politik från Kinas sida, då man vill gå mot en mer konsumtionsdriven ekonomi framöver, men den totala (förväntade) BNP-tillväxten förväntas trots detta mattas av under 2016.

Börsfallet bromsades in under onsdagen, och enligt Reuters stödköpte statligt kontrollerade fonder aktier i bland annat industribolag. Stödköp kan visserligen tillfälligt stoppa ett börsfall, men ändrar inte den underliggande problematiken med svag tillväxt.

Järnmalms- och kopparpriserna stabiliserades något under december månad efter det kraftiga prisfallet under övriga månader 2015, frågan är nu om en förnyad oro för utvecklingen i den kinesiska ekonomin återigen kommer sätta press nedåt på basmetallerna.

Iron ore_2016-01-06

high grade copper_2016-01-06

Olja

Ordkriget mellan Saudiarabien och Iran trappades upp under veckan och länderna har nu stängt sina respektive ambassader och brutit de diplomatiska kontakterna. Historisk sett hade en geopolitisk oro i Mellanöstern höjt riskpremien för oljan och pressat upp priset, men det är möjligt att konflikten får den något paradoxala effekten att oljepriset pressas ned ytterligare givet att det nu är än mer osannolikt att Opec framöver kommer kunna enas om minskad produktion. Iran har som vi diskuterat tidigare som mål att öka sin oljeexport under 2016 till de nivåer man låg på innan sanktionerna infördes mot landet, och det är svårt att se att Saudiarabien i detta läge skulle vara villiga att minska sin produktion.

I det nuvarande läget verkar riskpremien för olja vara låg och marknaden fokuserar mer på obalansen mellan utbud och efterfrågan på olja, men om konflikten eskalerar kan detta så klart förändras. I dagsläget finns det dock inget som indikerar att ordkriget skulle övergå till en väpnad konflikt.

Brent är nu nere på nivåer vi inte sett sedan 2004, och den konvergerade prisbilden för WTI och Brent som vi diskuterade i förra råvarubrevet har fortsatt, och i skrivande stund är ”premien” för Brent under en halv dollar.

Brent_2016-01-06

Det globala överutbudet och ökningen av oljelagren som driver prisnedgången kan ses i diagrammet ned (från EIA).

Global production and consumption of crude oil and other liquids_quartely 2010-15

Guld

Gold_3month_2016-01-06

Guldet har rört sig åt andra hållet och har fungerat som en ”safe haven” under veckans börsoro. Den geopolitiska situationen i Mellanöstern ger också ett visst stöd och det är möjligt att även geopolitisk oro på Koreahalvön och i näraliggande länder efter Nordkoreas provsprängning av en vätebomb kan stödja guldet ytterligare något på kort sikt. På lite längre sikt är det som vi diskuterat tidigare rimligtvis takten för Feds räntehöjningar och hur dollarkursen utvecklas som kommer ha störst påverkan på guldpriset. Arbetsmarknadsstatistiken för december bör inkomma nu på fredag och tillsammans med kommande BNP- och inflationssiffror kommer det ge en indikation på tillståndet i den amerikanska ekonomin.

God fortsättning!

 

 

 

Taggar:
NFA
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto