Home > Råvarubrevet – Iran avfärdar tanken på att landet skall frysa sin oljeproduktion

Råvarubrevet – Iran avfärdar tanken på att landet skall frysa sin oljeproduktion

I förra veckans råvarubrev diskuterade vi uppgörelsen mellan Ryssland, Saudiarabien, Venezuela och Qatar om att frysa ländernas oljeproduktionen på januarinivån (eller mer specifikt, den nivå som rådde den 11:e januari). Uppgörelsen byggde också på att andra länder skulle ansluta sig, och då främst Iran och Irak.

Under slutet av förra veckan uttalade sig Iran milt positivt till uppgörelsen, men sa inget om att man själva tänkte ansluta sig till den eller ej. Slutsatsen i förra veckans råvarubrev var att det skulle bli svårsmält för Iran att gå med på att frysa sin produktion i ett läge när de första oljeleveranserna från landet anlänt till Europa efter att sanktionerna hävdes och att det skulle gå stick i stäv med Irans tidigare uttalanden om att landet skall tillbaka till den exportnivå man låg på innan sanktionerna infördes.

Under en konferens i Teheran uttalade sig den iranske oljeministern Bijan Zangeneh mycket negativt om idén att Iran skulle gå med på att frysa sin produktion, citat nedan från Shana (en nyhetsbyrå, närstående det iranska oljeministeriet).

Some countries produce over 10 mbd of crude oil and ask Iran to freeze its production capacity which is more of ”a joke”.  […] If freezing is good for everyone, then, you freeze your production at 1mbd and we freeze it at 10mbd.

Det här uttalandet ligger i linje med vad Iran sagt tidigare, vilket sammanfattningsvis brukar vara något i stil med att ett globalt överutbud som har uppstått när Irans produktion minskade på grund av sanktioner kan inte vara Irans fel och inte heller Irans uppgift att lösa.

Om uttalanden är allvarligt menade eller mer ett spel för gallerierna är omöjligt att svara på, men det finns inget som i dagsläget indikerar att Iran överhuvudtaget har något intresse att frysa sin produktion, utan att man istället kommer öka den (med cirka en miljon fat under 2016 jämfört med de nivåer man låg på när man var under sanktioner).

Vad innebär då detta för den rysk-saudiska uppgörelsen? Om man inte kan få med sig Iran riskerar uppgörelsen att bli relativt verkningslös, möjligen kan man få en viss effekt på överutbudet om man kan få med sig Irak samt ett antal andra länder, alternativt att Saudiarabien och Ryssland går längre och faktiskt förbinder sig att minska sin produktion för att på så vis kunna övertyga Iran om frysa sin produktion, men varken Saudiarabien eller Ryssland verkar vara intresserade av detta i dagsläget.

Utan en uppgörelse som innebär faktiska produktionsminskningar och inte bara frysningar kan vi förvänta oss att överutbudet består under 2016. I den senaste uppdateringen av IEA:s Medium-Term Oil Market Report förväntar sig organisationen att överbudet består fram till 2017, och att de stora lageruppbyggnaderna kommer leda till att priserna pressas även när utbud och efterfrågan når en balans:

For some time now analysts have tried to understand when the oil market will return to balance. A year ago it was widely believed that this would happen by the end of 2015 but that view has proved to be very wide of the mark. In 2014 and again in 2015 supply exceeded demand by massive margins, 0.9 mb/d and 2 mb/d respectively, and for 2016 we expect a further build of 1.1 mb/d. Only in 2017 will we finally see oil supply and demand aligned but the enormous stocks being accumulated will act as a dampener on the pace of recovery in oil prices when the market, having balanced, then starts to draw down those stocks. Unless we see an even larger than expected fall in non-OPEC oil production in 2016 and/or a major demand growth spurt it is hard to see oil prices recovering significantly in the short term from the low levels prevailing at the time of publication of this report. (IEA, Medium-Term Oil Market Report. feb. 2016).

Det bör poängteras att osäkerheten är stor, eller till och med mycket stor för så långsiktiga prognoser och möjligheten finns att uppgörelser nås mellan de oljeproducerande länderna som helt kullkastar dessa. Men i avsaknad av sådana (eventuella) uppgörelser menar IEA att oljemarknaden i grunden har förändrats (och implicit att Opecs möjlighet att styra prissättningen åtminstone för stunden upphört).

In 2016, we are living in perhaps the first truly free oil market we have seen since the pioneering days of the industry. In today’s oil world, anybody who can produce oil sells as much as possible for whatever price can be achieved. Just a few years ago such a free-for-all would have been unimaginable but today it is the reality and we must get used to it, unless the producers build on the recent announcement and change their output maximisation strategy. (IEA, Medium-Term Oil Market Report. feb. 2016).

Brent

Brent_24feb_2016

Ytterligare en vecka med slagig handel  i oljan, där den rysk-saudiska uppgörelsen gett ett stöd samtidigt som osäkerheten för vilken effekt den föreslagna frysningen verkligen får har återvänt i och med att Irans oljeminister uttalade sig så negativt om uppgörelsen.

Lagerstatistik, råolja USA

US Ending Stocks excluding SPR of Crude Oil_24feb_2016

EIA rapporterade under onsdagen att de totala oljelagren i USA (exkluderande Strategic Petroleum Reserve) steg med 3,5 miljoner fat till 507,6 miljoner fat och därmed återigen nådde nya rekordnivåer.

Cushing, Ending Stocks excluding SPR of Crude oil_24feb_2016

Även i Cushing, Oklahoma (där WTI prissätts) nåddes nya rekordnivåer då råoljelagren steg till 65,1 miljoner fat.

WTI

WTI_24feb_2016

WTI inledde onsdagen nedåt, men tickade sedan uppåt under den senare delen av onsdagshandeln och fick ett visst stöd av att även om både de totala råoljelagren i USA och lagren i Cushing ökade så minskade samtidigt lagren av raffinerade produkter (bensin) oväntat mycket och sjönk med drygt 2 miljoner, då de låga bensinpriserna stimulerar bilåkandet i USA. WTI handlas fortsatt till en rabatt gentemot Brent vilket inte är oväntat givet de rekordstora oljelagren i USA.

Guld

Gold_24feb_2016

Guldet fortsätter att attrahera investerare som söker efter en ”safe haven” och förväntningarna om en långsammare takt för räntehöjningar i USA bidrar också till att guldet gått starkt under inledningen av 2016.

Avslutande kommentarer

Uppgörelsen mellan Saudiarabien, Ryssland, Venezuela och Qatar om att frysa produktionen på januarinivån har givit oljemarknaden ett viss stöd, men tanken var också att få med sig andra länder på uppgörelsen vilket visat sig vara svårare. Att Iran inte skulle vara speciellt intresserade av att gå med på någon uppgörelse om att frysa produktionen var väntat, och utan samarbete från Iran är det stor risk att den rysk-saudiska uppgörelsen inte kommer få så stor effekt på det nuvarande överutbudet. En inte allt för vågad gissning är att oljemarknaden under de närmsta veckorna kommer drivas av spekulationer om Iran trots allt kan övertygas om att delta i en uppgörelse om fryst produktion – vilket i nuläget inte verkar speciellt sannolikt.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto