Home > Råvarubrevet: Iran fortsatt i fokus & möte om produktionsfrysning i april

Råvarubrevet: Iran fortsatt i fokus & möte om produktionsfrysning i april

Brent vände uppåt under onsdagshandeln och steg återigen över $40 då det meddelades att Opec och Ryssland (och eventuellt några ytterligare länder utanför Opec) nu har enats om att mötas i Qatar den 17:e april för att diskutera en frysning av produktionen. Visst stöd kom också från Feds mjukare ton (med medföljande depreciering av dollarn) samtidigt som oljelagren i USA visserligen återigen ökade, men något mindre än prognostiserat.

Brent

Brent_2016-03-16

Brent_2016-03-16_

Under inledningen av veckan föll Brent tillbaka under $40-strecket efter nya uttalanden av den iranske oljeministern Bijan Zanganeh:

They should leave us alone as long as Iran’s crude oil has not reached 4 million. We will accompany them afterwards  (till den iranska nyhetsbyrån ISNA, här återgivit av Reuters).

Uttalandet kan knappast ses som någon större överraskning givet att det ligger helt i linje med vad Iran tidigare uttryckt, möjligen hade marknaden förhoppningar på att den ryske energiministern Novak skulle kunna övertyga iranierna om att ändra sin position under sitt besök i landet.

Hur mycket olja producerade då Iran under februari?

I Opecs Monthly Oil Market Report (från 14:e mars) finner vi två siffror som divergerar något, den ena är vad länderna själva rapporterar att de producerar medan den andra baseras på uppskattningar av ”secondary sources” (dvs. bedömningar av olika organisationer som IEA & IEA med flera).

Opec Crude oil production based on secondary sources

Opec Crude oil production based on direct communication

Tabellerna ovan ger oss två mått på Irans februariproduktion, 3,132 miljoner fat/dag och 3,385 miljoner fat/dag, vilken som är den ”korrekta” går egentligen inte att bedöma (och att uppgifterna det skiljer sig åt är i sig inget konstigt, utan det är snarare mer standard att olika bedömare kommer till olika slutsatser samtidigt som de individuella länderna kan ha anledning att antingen över- eller underdriva sin faktiska produktion). Lägg därtill att dessa siffror ofta revideras något i efterhand.

Utifrån uppgifterna ovan kan vi då förvänta oss att ökningen av Irans produktion behöver bli någonstans mellan 615 000 – 868 000 fat/dag för att nå upp till 4 miljoner fat/dag vilket, utifrån de senaste uttalandena, är den produktionsnivå som landet vill ligga på innan man är villiga att ingå några avtal med övriga Opec och Ryssland.

I tabellen ovan kan vi också se att trots produktionsökningen från Iran minskade Opecs totala produktion något under februari månad jämfört med föregående månad, men som vi diskuterade i förra veckans råvarubrev beror inte detta på någon medveten policyförändring från Opecs sida, utan orsaken går att finna i produktionsstörningar i Nigeria, Förenade Arabemiraten och norra Irak. Produktionen i norra Irak bör återgå till det normala inom kort då pipelinen som varit ur funktion nu repareras.

Räcker en frysning?

Så även om resterande Opec samt Ryssland (och eventuellt några ytterligare länder) kan enas om en produktionsfrysning kan det, som vi diskuterat i föregående råvarubrev, bli en frysning av produktionen på en nivå som innebär ett överutbud samtidigt som världsmarknaden får ett ytterligare tillskott i form av iransk olja.

Hur pass verkningsfull en frysning blir handlar då om hur mycket eller hur lite produktionen faller bland övriga länder, framförallt vad som händer med produktionen av skifferolja i USA. De nuvarande oljeprisnivåerna har satt press på de amerikanska högkostnadsproducenterna (dvs. oljeskifferutvinning) som nu står för drygt hälften av den totala produktionen i USA. Som vi kan se i diagrammet nedan har också utvinningen från konventionella källor överlag minskat sedan år 2000 (EIA).

Oil production i the United States 2000-2015_EIA

Förslaget om en produktionsfrysning har pressat upp oljepriset igen men även på nuvarande nivåer (runt $40/fat) kan vi förvänta oss en minskning av produktionen i USA. Men skulle samtalen leda till att oljepriset återigen stiger kan Opec/Ryssland snart hamna i en situation där det ånyo börjar bli mer attraktivt att utvinna skifferolja och då är man så att säga tillbaka på ruta ett.

Weekly US Field Production of Crude Oil_2016-03-16_

I den senaste uppdateringen från EIA över oljeutvinningen i USA minskade produktionen marginellt den senaste veckan (med 10 000 fat/dag) till 9,07 miljoner fat/dag men tillsammans med den tidigare produktionsminskningen är  man nu nere på nivåer som man inte legat på sedan november 2014.

Även IEA förväntar sig i den senaste uppdateringen av deras Oil Market Report att produktionen i USA fortsätter falla:

The focus is on non-OPEC countries to see if high-cost output is falling. There are already signs that this is happening: in the US, we expect production this year to fall by 530 kb/d, and we have downgraded our 2016 outlook for Brazil, Colombia and others. For the non-OPEC countries we now expect production to fall by 750 kb/d: our view last month was that this number would be 600 kb/d. Of course, there is no guarantee that this trend will continue, but there are clear signs that market forces – ahead of any production restraint initiative – are working their magic and higher cost producers are cutting output. (IEA, Oil Market Report, 2016-03-11).

IEA förväntar sig också att överbudet kommer fortsätta men att marknaden kommer röra sig mot en balans mellan utbud och efterfrågan under andra halvåret av 2016:

In this report we present an essentially unchanged picture for the overall oil supply/demand balances. For the first half of 2016, the implied surplus of supply over demand remains high at 1.9 mb/d in 1Q and 1.5 mb/d in 2Q. To the extent the oil price is forward-looking, comfort will be taken from our view that in the second half of 2016 the gap between supply and demand narrows significantly to 0.2 mb/d in both 3Q and 4Q (IEA, Oil Market Report, 2016-03-11).

Totala råoljelager USA, exkluderande SPR

US Ending Stocks excluding SPR of Crude Oil_2016-03-16

Återigen rapporterar EIA en ny rekordnivå för oljelagren i USA som nu är uppe i 523,2 miljoner fat. Ökningen på cirka 1,3 miljoner fat var dock något lägre än den prognostiserade.

Råoljelager, Cushing

Cushing Ending Stocks excluding SPR of Crude Oil_2016-03-16

Lagren i Cushing, Oklahoma (där WTI prissätts) nådde återigen en ny all time high-notering på 67,5 miljoner fat efter att ha ökat med cirka 0,5 miljoner fat gentemot veckan innan. Den totala lagerkapaciteten i Cushing ligger enligt EIA på cirka 73 miljoner fat.

Totala lager av bensin

US Ending Stocks of total gasoline

De senaste veckornas nedgång i lagren av destillerade produkter har gett ett visst stöd till WTI trots att råoljelagren har ökat, och även denna veckan minskade dessa med cirka 0,75 miljoner fat.

WTI

WTI_2016-03-17

WTI handlas fortsatt till en rabatt gentemot Brent och givet all time high noteringen i Cushing får rabatten (fortsatt) ses som motiverad.

Järnmalm

Iron ore 62percent_2016-03-16

Förra måndagens rally i järnmalm blev kortlivat och priset har nu fallit tillbaka vilket får ses som relativt väntat givet att det var svårt att finna några fundamentala orsaker till den kraftiga uppgången.

Guld

Gold_2016-03-17

Gold_2016-03-17_

Guldpriset stack upp efter onsdagens räntebesked från Fed, där räntan som väntat lämnades oförändrad. Outlooken från Feds sida var relativt duvaktig och i Feds ”dot plot” (se bild nedan) kan vi nu utläsa att medianprognosen bland FOMC-medlemmarna ligger på två räntehöjningar under 2016 (gentemot de fyra som prognostiserades under decembermötet förra året).

Fed Dotplot_2016-03-16

Vi kan också utläsa att den förväntade BNP-tillväxten för 2016 samt 2017 justerades ned något samtidigt som inflationsförväntningarna (PCE inflation) också justerades ned jämfört med hur prognoserna såg ut efter mötet i december.

Economic projections of Federal Reserve Board members_2016-03-16

Allt annat lika gynnas guldet av en långsammare (förväntad) räntehöjningstakt och en depreciering av dollarn. I viss mån har marknaden redan prisat in en långsammare ränteökningstakt vilket redan har gynnat guldet under inledningen av 2016 (tillsammans med guldets funktion som ”safe haven” i tider av marknadsoro).

Avslutande kommentarer

Att ett möte nu finns inplanerat mellan Opec/Ryssland om att frysa produktionsnivån kommer antagligen fortsätta ge stöd till marknaden, men fråga är hur pass höga förhoppningar man kan ha på effekten av en eventuell uppgörelse. I skrivande stund är det enbart en frysning av produktionen som skall diskuteras medan det egentligen hade behövts en produktionsminskning för att verkligen råda bot på överutbudet av olja.

Produktionen i USA minskar nu till följd av det pressade oljepriset, men skulle priset återigen stiga kommer de amerikanska producenterna relativt snabbt kunna öka produktionen igen. Möjligen kan man argumentera för att vi nu får både ett golv och ett tak för oljepriset (under förutsättning att man verkligen kan enas under mötet, vilket heller inte är självklart). Men hur den förväntade ökningen från Irans sida skall hanteras finns det ännu inget svar på och hitintills har Iran avfärdat alla tankar på att frysa sin produktion innan man har nått upp till de nivåer man låg på innan sanktionerna mot landet infördes.

 

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.