Home > Råvarubrevet: Kakaokaos och chockladchock

Råvarubrevet: Kakaokaos och chockladchock

Denna vecka handlar råvarubrevet om något vars slutprodukt du kan konsumera ifall resten av portföljen minskat i värde – kakao!

Mycket pekar mot en fortsatt prisuppgång på kakaobönor i ett läge där efterfrågan på choklad förväntas öka stadigt under de kommande åren samtidigt som utbudet på kakaobönor har svårt att följa med av flera anledningar.

Ogynnsamt väder, riskabel geopolitik, fragmenterad skara odlare, åldrande träd och åldrande bönder är några av dessa faktorer.

Kakaotermin, veckovis candlesticks
Kakaotermin, veckovis candlesticks

Terminen på kakao (ICE U.S) med närmast förfall handlades vid stängning igår till $3315 per ton. Här är dock minsta position 10 ton och hålls kontraktet till förfall är det fysisk leverans till en av fem möjliga hamnar i USA som gäller.

Det kan därmed vara smidigare för er spekulationssugna att titta efter ett annat derivat. Det finns lyckligtvis flertalet produkter tillgängliga för att spekulera i priset på kakao, både för upp- och nedgång, med eller utan hävstång, hos er moderna mäklare.

Det kan klassas som en underdrift att påstå att den potentiella marknaden för kakao är stor. Slutprodukten är något som tas för givet i ekonomiskt utvecklade länder och som efterfrågas mer och mer från människor med växande inkomster.

Likt vi påpekade i förra veckans råvarubrev om olja så handlar det i ett jämviktsläge alltid om förändringstakten. På efterfrågesidan är det framförallt Indien, Östeuropa och Brasilien som just nu skriker högst efter kakao. International Cocoa Organization (ICCO) uppskattar att efterfrågan om fem år kan komma att överstiga produktionen med en miljon ton.

Kina har dock som undantag trappat ner sin hunger för choklad efter att länge varit en tydlig efterfrågekraft. Chief Financial Officer för amerikanska Hershey Co. sa i slutet av sommaren att Kina har varit utmanande för företaget. Ökningstakten på efterfrågan väntas trots detta bli 6,3 % i år, vilket kanske inte är att fnysa åt.

China Association of Bakery & Confectionery Industry hänvisar stor del av tappet till president Xi Jinpings tuffare tag mot korruption, då lyxig choklad tidigare varit en vanligt förekommande gåva.

På kort sikt räknas hur som helst Kina bort som drivande i efterfrågeökningen. På lång sikt kan man dock tänka sig att kinesernas snittkonsumtion på 0,2 kilo per person och år kan komma att röra sig mot USAs 2,2 kilo.

I Sverige är det kanske inte så att folk skulle sluta äta choklad för att aktieportföljen visar röda siffror, snarare tvärtom. Det ska dock has i åtanke att choklad givetvis inte är något man prioriterar högst under en resa från fattigdom och att eventuella prisökningar kan resultera i minskad efterfrågan som således bidrar till att stabilisera priset.  En sådan vara som ”sätter guldkant på tillvaron” är alltså extra känslig om hushållens ekonomi får sig en törn.

De länder som producerar mest kakaobönor är i storleksordning Elfenbenskusten och Ghana, tillsammans står de för ca 60 % av produktionen. Dessa två följs av Indonesien och Nigeria. Osedvanligt dåligt väder i flera av kakaoländerna har bidragit till underskott i utbud, vilket har setts som den drivande kraften i senaste prisuppgången.

I Elfenbenskusten förväntas årets skörd hamna på 1,74 miljoner ton, samma som förra året. Men kommande odlingssäsong, som löper från oktober till mars, väntas resultera i 150 000 ton mindre, på grund av brist på regn.

Den näst största producenten, Ghana, förväntas ha en total skörd som är 22 % lägre än förra året (totalt 696 000 ton). ICCO har hänvisat till för sen applicering av gödningsmedel förra året som avgörande faktor.

När det gäller Indonesien har de klarat sig undan faktorer likt Elfenbenskusten och Ghana, och skörden förväntas hamna på 400 000 ton, i linje med förra årets. En negativ faktor som dock har lyfts fram är att träden som kakaobönorna växer på börjar bli gamla vilket gör en produktionsökning på kort sikt mindre sannolik.

Det är dock inte bara träden som åldras i kakaobranschen. ”2015 Cocoa Barometer” skriver att en chokladkris kan vara i anstormande. ”Världen börjar få slut på kakaobönder.”, ”Yngre generationer vill inte längre arbeta med kakao. Äldre generationer börjar nå sin förväntade levnadslängd.”

De flesta kakaobönder lever i extrem fattigdom, i Cocoa Barometer påpekas det att den genomsnittliga lönen för en kakaobonde i Ghana är 84 amerikanska cent om dagen och i Elfenbenskusten endast 50 cent. En ökning av dessa lönenivåer skulle givetvis inverka på kakaopriset.

Det är dessutom en väldigt fragmenterad skara av bönder, globalt uppskattas mängden kakaobönder till 5 miljoner personer och det finns få större producenter som lyckas producera med skalfördelar.

Kakaoträd
Kakao i olika mognadsgrad

Arbetet att skörda bönor är hårt. Kakaobönor växer på träd inuti en ”frukt”, som syns på bilden. Dessa frukter skördas oftast med machete, därefter slås skalet upp och bönorna lämnas för att torka i solen.

För att bönorna ska torka krävs det just att solen skiner, men framförallt i Nigeria har det varit mer molnigt än vanligtvis. Detta har fått skörden att mögla. Hittills har kring 1000 ton bönor nekats av exportörer när upp mot 20 % av bönorna varit mögliga, medan gränsen för vad som kan accepteras är 5 %. Det är ännu oklart vad den totala siffran ska sluta på.

Vädrets effekt på skördarna är relativt enkelt att prognosticera, och stor del av prisuppgången härstammar från dessa effekter. Vad som nu oroar kakaoimportörer är att det kommande valet i Elfenbenskusten ska leda till oroligheter i stil med vad som hände efter valet 2010, då cirka 3000 människor fick sätta livet till.

Slutsatsen är alltså att efterfrågan på kakao inte lär minska över längre sikt, det är en lyx västvärlden inte visar tecken att tröttna på, och något som människor med ökande löner också vill unna sig. De största producentländerna visar inte tecken på att lyckas matcha efterfrågenivån, och ett underskott betyder bara en sak. Högre priser.

Få råvarubrevet till din e-post varje torsdag!

Olja

Brentolja, 1h-candlestick
Brentolja, 1h-candlestick

Se Råvarubrevet: Oljebjörnen.

Oljepriset har sin vana trogen fortsatt med relativt kraftiga prissvängningar. Sedan förra veckans råvarubrev har inte mycket förändrats fundamentalt, priset på brentolja är ned någon procent.

Köpare och säljare har enats om en jämviktsnivå mellan 47 och drygt 50 dollar. En del uppgifter om antalet oljeriggar och lagernivåer i USA har skrivits om i media, men det har inte kommit några större nyheter i stil med OPEC-förändringar eller Iran-export. Någon tydlig trend lär inte heller etableras förrän ny information av den karaktären når marknaden.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto