Home > Råvarubrevet: Oljan går starkt inför mötet i Doha

Råvarubrevet: Oljan går starkt inför mötet i Doha

Oljan har stigit kraftigt inför den kommande helgens möte i Doha mellan Opec och Ryssland om en frysning av produktionsnivån. Brent handlas i skrivande stund en bit över $44 vilket är en nivå vi inte sett sedan december förra året. Hittills obekräftade uppgifter från den ryska nyhetsbyrån Interfax gör också gällande att Saudiarabien och Ryssland enats om att det blir en uppgörelse vare sig Iran deltar eller ej, vilket står i motsats till de saudiska uttalandena som gjordes under förrförra veckan. Nu är det upp till bevis för Opec och Ryssland att verkligen enas! Kopparn vände uppåt på positiv exportstatisik från Kina. Guldet har gynnats av den senaste tidens dollarförsvagning men föll tillbaka under onsdagen då dollarn stärktes samtidigt som riskaptiten verkar ha återvänt vilket också pressar guldpriset.

Brent, 2016-04-13
Brent, 2016-04-13

Oljan har gått starkt inför den kommande helgens möte i Doha och Brent handlas en bit över $44 per fat. Obekräftade uppgifter från den ryska nyhetsbyrån Interfax under tisdagen gör också gällande att Ryssland och Saudiarabien nått en samsyn inför mötet gällande hur Iran skall hanteras och det senaste budet är att det blir en uppgörelse med eller utan Iran, vilket skulle innebära att Saudiarabien återigen har svängt i frågan.

Givet att Iran fortsätter att motsätta sig all form av begränsning av deras produktion (åtminstone innan landet når upp till 4 miljoner fat/dag) måste nästan Saudiarabien vara villiga att gå med på en uppgörelse där Iran inte ingår för att mötet inte skall ha misslyckats redan på förhand.

Någon officiell bekräftelse på att saudierna svängt har vi dock inte sett, när den ryske energiministern Alexander Novak intervjuades av Itar-Tass bekräftade han bara att han hade träffat sin saudiska motsvarighet:

Now I do not want to comment prematurely on what will be discussed on April 17. Let’s wait for the consultations. The talks were held yesterday, this is a fact, but I will not announce the decision beforehand (Alexander Novak till Itar-Tass).

Novak fick också frågan om det är möjligt att enas utan ett deltagande från Irans sida:

Everything is possible because these are open documents. Everyone who wants to join this will join. As for those who do not want to join – no one will force them (Alexander Novak till Itar-Tass).

Vilken faktiskt effekt en frysning får är fortfarande oklart, inte bara på grund av att det snarast skulle behövas en minskning av produktionen för att verkligen råda bot på överutbudet utan även på grund av att det är något oklart exakt vilken nivå man har tänkt sig att frysa produktionen på. Novak säger ju visserligen i citatet ovan att det är ”open documents” och rimligtvis är det just detta mötet kommer handla om.

Tittar man närmare på de uppgivna siffror för produktionen inom Opec får man som vi diskuterat i tidigare råvarubrev två siffror, en som rapporterats in från länderna själva och en som bygger på uppskattningar från ”secondary sources”. Nedan återfinns den senaste uppdateringen från Opecs Monthly Oil Market Report (från den 13:e april) av produktionen inom Opec baserat på ”secondary sources”:

OPEC crude oil production based on secondary sources tbd_March 2016
OPEC crude oil production based on secondary sources tbd_March 2016

Markerat i ljusblått är produktionsnivån för januari, vilket är den föreslagna nivån för produktionsfrysningen, eller mer specifikt, den nivå som gällde den 11:e januari vilken vi dock inte har några siffror på, och som synes är den nivån högre än vad Opec producerade under februari och mars månad (enligt ”secondary sources”).

Tittar vi på vad länderna själva rapporterat in (”direct communication”) skiljer sig i vissa fall rätt mycket och överlag uppger de flesta länderna en högre produktion:

OPEC crude oil production based on direct communication tbd. March 2016.
OPEC crude oil production based on direct communication tbd. March 2016.

Någon total siffra för Opec får vi heller inte, Libyen som är ett land i politiskt kaos rapporterar inte in någonting längre (och kommer heller inte delta i mötet). Vilken siffra som är den ”korrekta” och vilken av dessa man kommer att utgå ifrån när man skall besluta om vilken nivå varje land skall frysa sin produktion är oklart och skillnaden kan bli relativt stor.

Det är inte så svårt att landa i slutsatsen att det ligger i varje enskilt lands intresse att rapportera en så hög produktion som möjligt inför en uppgörelse som innebär att man skall gå med på att frysa sin produktion, och samtidigt öka produktionen så mycket man kan inför ett sådant möte.

Den förklaringsmodellen är dock något tveksam då siffrorna skiljer sig rätt markant även historiskt sett och att höja produktionen under februari och mars påverkar ju inte januarinivån (som är den föreslagna nivå för produktionsfrysningen). En annan förklaring, som kanske är lika rimlig är att det är någon exakt vetenskap utan att det i allmänhet bygger på uppskattningar om hur stor produktionen är och felmarginalen är relativt stor.

Ur Opecs Monthly Oil Market Report kan vi också utläsa vad organisationen förväntar sig att efterfrågan på olja från Opec-länderna kommer ligga på i snitt under 2016:

Demand for OPEC crude for 2016 remained broadly unchanged from the previous report and is projected to increase by 1.8 mb/d, to average 31.5 mb/d (Opec MOMR april 2016).

Jämför vi då dessa 31,5 miljoner fat/dag med vad Opec enligt ”secondary sources” producerade under januari (32,4 miljoner fat/dag) ser vi att den förväntade efterfrågan är lägre än den föreslagna nivån för frysningen.

Nu är det visserligen inte bara Opec som skall frysa produktionen utan även Ryssland (samt eventuellt några ytterligare länder) men om man enbart enas om en frysning samtidigt som Iran fortsätter att öka sin produktion är det svårt att se hur effektiv en sådan frysning verkligen kan bli.

Produktionen utanför Opec/Ryssland måste fortsätta falla för att oljemarknaden skall kunna gå mot en balans, men om vi antar att man enas om en frysning utan Irans medverkan är frågan om produktionen utanför Opec (främst den i USA) verkligen kommer falla lika snabbt eller snabbare än vad Iran kan öka sin produktion framöver.

Det andra alternativet är att efterfrågan ökar, men Opec själva verkar inte tro på det utan skriver ner den förväntade efterfrågan för 2016 med 50 000 fat per dag i jämförelse med tidigare prognoser, vilket är en högst marginell justering men samtidigt varnar Opec för att nedåtriskerna för efterfrågan ökat (Opec MOMR april 2016).

Ett tredje alternativ är att mötet om produktionsfrysningen bara blir ett första steg, som sedan följs av en utbudsminskning lägre fram, men sannolikheten för detta för nog ses som relativt låg i dagsläget. På en direkt fråga från en lokal saudiarabisk tidning om utbudsminskningar var aktuella skall den saudiske oljeministern enligt Reuters ha svarat ”Forget about this topic”.

US Ending Stocks excluding SPR of Crude Oil 2016-04-13
US Ending Stocks excluding SPR of Crude Oil 2016-04-13

EIA:s veckouppdatering av lagerstatistiken i USA var även denna vecka något tudelad, de totala oljelagren (exkluderande SPR) steg med 6,63 miljoner fat till 536,5 miljoner fat vilket återigen innebär den högsta nivå sedan 1930-talet (och ökningen berodde främst på högre import).

Cushing Ending Stocks excluding SPR of crude oil 2016-04-13
Cushing Ending Stocks excluding SPR of crude oil 2016-04-13

Samtidigt föll lagren i Cushing, Oklahoma (där WTI prissätts) med 1,8 miljoner fat till 64,5 miljoner fat och även bensinlagren föll med 4,2 miljoner fat till 239,7 miljoner fat. De fallande lagren av bensin fortsätter därmed vara en ljuspunkt i den sammantagna lagersituationen och den höga efterfrågan från konsumentledet borde innebära att efterfrågan från raffinaderierna på råolja ökar framöver.

Produktionen i USA fortsätter också att falla och även om den veckovisa minskningen återigen var relativt marginell innebär den senaste veckans nedgång att utvinningen nu är nere på strax under 9 miljoner fat per dag vilket är den lägsta nivån på 18 månader.

Återknyter vi till diskussionen i tidigare råvarubrev om Opecs (eller kanske snarare den saudiska) policy om att sätta press på högkostnadsproducenterna genom att inte minska utbudet kan vi se att den varit lyckad. Vad som händer med produktionen i Nordamerika vid en (eventuell) uppgörelse mellan Opec/Ryssland är mer oklart, stabiliseras priserna på nuvarande eller en något högre nivå är det rimligt att den negativa tillväxttakten blir lägre eller till och med återigen vänds till en positiv tillväxttakt, och då skulle vi mer eller mindre vara tillbaka på ruta ett (ur Opecs perspektiv).

Utvinningen av skifferolja skiljer sig på flera sätt från den mer traditionella oljeutvinningen, men utöver att själva produktionsmetoderna är annorlunda är också tiden det tar att starta upp nya (eller avställda) riggar i allmänhet kortare än för mer traditionell oljeutvinning vilket innebär att möjligheten finns att relativt snabbt öka produktionen igen.

Svårigheten i att kunna starta upp nya projekt ligger nu antagligen mer på den finansiella sidan, efter de mycket stora svängningar i oljepriset under det senaste året blir det allt svårare för producenterna av skifferolja att få lånefinansiering (åtminstone till villkor som innebär att det är lönsamt att starta ny utvinning).

Brent WTI spread 2016-04-13
Brent WTI spread 2016-04-13

Spreaden mellan Brent och WTI krympte tills de handlades i paritet (och till och med en liten premie för WTI under en kort period) efter att förbudet mot export av råolja från USA hävdes men nu ökar spreaden igen och den stora lageruppbyggnaden i USA pressar WTI i förhållande till Brent. En (eventuell) uppgörelse om produktionsfrysning bör också, allt annat lika, vara lite mer positivt för priset på Brent än för WTI.

Koppar, 2016-04-13
Koppar, 2016-04-13

Kopparn steg på positiv statistik från Kina som visade att exporten var den högsta sedan juni förra året. Uppgången under mars månad är trots detta till stor del utraderad och den långsiktiga outlooken för Kinas industrisektor är fortfarande svag.

IMF skriver visserligen upp den förväntade tillväxttakten för Kina något i den senaste uppdateringen av World Economic Outlook (från den 13:e april) jämfört med januari- och oktoberutgåvan, men den förväntade tillväxttakten är lägre än under 2015 och utsikterna för tillverkningsindustrin är fortsatt negativa:

Growth in China is projected to slow to 6.5 percent this year and 6.2 percent in 2017, slightly higher than the projections in the October 2015 WEO, reflecting announced policy stimulus. A further weakening is expected in the industrial sector, as excess capacity continues to unwind, especially in real estate and related upstream industries, as well as in manufacturing (World Economic Outlook, april 2016).

Guld, 2016-04-13
Guld, 2016-04-13

Guldet har gynnats av den senaste tidens dollarförsvagning (se dollarindex DYX nedan) men föll tillbaka under onsdagen då dollarn stärktes samtidigt som riskaptiten verkar ha återvänt vilket är negativt för ”safe haven-assets” som guld.

Dollarindex DXY, 2016-04-13
Dollarindex DXY, 2016-04-13

Dollarn har fortsatt att försvagas efter att Yellens mer duvaktiga outlook i slutet av mars och DXY var under inledningen av veckan nere på den lägsta nivå sedan augusti förra året. Dollarn vände upp under onsdagen efter den senaste uppdateringen av Feds Beige Book som målade upp en lite mer positivt bild av tillståndet i den amerikanska ekonomin än tidigare.

Avslutande kommentarer

För att återknyta till inledningen, nu är det upp till bevis för Opec och Ryssland! Hittills har Saudiarabiens policy som i praktiken inneburit att man i stort sett inte gjort någonting varit mycket lyckosam ur landets synvinkel. Att man inte beslutade om någon produktionsminskning under Opec-mötet i december pressade ner oljepriset till en så låg nivå att de amerikanska producenterna av skifferolja började slås ut och tillväxttakten för den amerikanska oljeproduktionen är nu negativ.

Samtidigt har man nu lyckats få upp oljepriset till en högre nivå, och återigen utan att egentligen göra någonting, utan det har i stort sett räckt med uttalanden till medierna om en förestående frysning av produktionen från Opec/Ryssland (och eventuellt några ytterligare länder).

När marknaden nu verkar ha prisat in någon form av uppgörelse fungerar det inte i längre att inte göra någonting, utan nu ökar pressen på Opec och Ryssland att faktiskt enas under den kommande helgens möte. Om den slutliga uppgörelsen blir i linje med vad det tidigare talats om (dvs. en frysning av produktionen på den nivå som gällde den 11:e januari i år) kommer den faktiska effekten av uppgörelsen att bli begränsad (givet att produktionsnivån inom Opec var högre i januari än den var i februari och mars).

Värdet av en uppgörelse är antagligen större rent signalmässigt, kan man enas sänder det åtminstone signalen att Opec återigen är villiga att agera för att styra oljepriset och om man nu är villiga att frysa kommer rimligtvis spekulationer uppstå om man i nästa steg är villiga att minska produktionen tillsammans med Ryssland, men dit är det en lång väg kvar och i dagsläget finns det egentligen inget som talar för detta.

Frågetecknen om hur Irans ökande produktion och export skall hanteras kvarstår dock, likaledes kvarstår frågetecknen om vad som händer med produktionen i USA om oljepriset fortsätter upp, stabiliseras priset på en något högre nivå än den nuvarande kommer antagligen den negativa tillväxten för skifferoljan brytas och eventuell kommer produktionen återigen att öka.

Vad som händer på efterfrågesidan är också oklart, allt annat lika har det låga oljepriset drivit på efterfrågan, och tillsammans med osäkerheten för den globala tillväxttakten finns det en risk att efterfrågan blir lägre än den prognostiserade under 2016-2017 vilket också Opec själva varnar för.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.