Home > Råvarubrevet – Oljan nedåt under veckan i volatil handel

Råvarubrevet – Oljan nedåt under veckan i volatil handel

Både Brent och WTI föll tillbaka under veckan i en relativt volatil handel. Oljepriset pressades efter att Venezuelas oljeministers rundtur där han besökte Ryssland, Iran, Qatar, Oman och Saudiarabien för att få stöd för gemensamma produktionsminskningar inte verkar ha lett till några faktiska resultat.

Som vi diskuterat i tidigare råvarubrev kan vi förvänta oss att Venezuela tillsammans med ett par andra länder inom Opec kommer fortsätta att försöka få till stånd diskussioner om utbudsminskningar, men det är samtidigt svårt att se att Venezuela verkligen skall lyckas med sina ansatser. Men så länge Venezuela fortsätter att försöka få till utbudsminskningar är det rimligt att tro att volatiliteten i marknaden består.

Brent

Brent_2016-02-11

WTI

WTI_2016-02-11_

Ytterligare press nedåt kom efter att International Energy Agency höjde sina förväntningar på det globala oljeutbudet samtidigt som förväntningarna på den globala efterfrågan justerades ner något vilket resulterar i att IEA ser en överproduktion på i snitt 1,75 miljoner fat per dag under 2016.

Även EIA justerade sina prognoser under veckan, produktionen av skifferolja förväntas fortfarande att minska under 2016 jämfört med 2015 men i en långsammare takt än EIA tidigare trodde. Prognosen för produktionen under februari skrevs upp från 4,83 miljoner fat till 5,02 miljoner fat (vilket då enbart gäller skifferolja och det tillkommer olja från mer konventionell utvinning). Antalet aktiva riggar i USA har minskat kraftigt men man verkar få ut (betydligt) mer producerad olja per aktiv rigg nu än tidigare:

Despite the  significant decline in total rig counts in 2015, rig counts have largely stabilized in the core counties of the Bakken, Eagle Ford, Niobrara, and Permian. In these areas, falling costs and ongoing technological and process improvements in rig, labor, and well productivity are anticipated to lead to faster rates of well completions and less-rapid production declines relative to other Lower 48 onshore areas. The ongoing gains in learning-by-doing, cost reductions, and rig and well productivity are expected to enhance the economic viability of these areas and to be adopted in other regions, incrementally reducing the breakeven costs of oil production in more marginal areas (EIA Short-Term Energy Outlook, feb. 2016).

Lagerstatistik, råolja USA

US Ending stocks excluding SPR of crude oil_10feb 2016

De totala oljelagren i USA (exkluderande Strategic Petroleum Reserve) föll oväntat mycket med 754 000 fat till 502 miljoner fat. Detta fick dock ingen direkt inverkan för priset på WTI då minskningen av lagren inte ser ut att bero på lägre produktion i USA utan istället går att härleda till minskad import, framförallt längs Gulfkusten där importen var den lägsta sedan 1991.

Cushing Ending Stocks excluding SPR of Crude oil_10feb 2016

Tittar vi på lagerstatistiken för Cushing, Oklahoma (där WTI prissätts) ser vi istället en ny all time high notering på 64,7 miljoner fat. Man kan också notera att maxkapaciteten vid Cushing ligger på 73 miljoner fat, och även om det är en bra bit kvar till de nivåerna kan det bli väldigt intressant att se hur marknaden reagerar vid en situation om den fysiska lagringskapaciteten i Cushing börjar nå bristningsgränsen.

Koppar

Copper_2016-02-11

Uppgången i koppar som delvis drivits av dollarförsvagningen bröts under veckan och priset föll återigen tillbaka på farhågor om tillståndet i världsekonomin. Det är dock värt att notera att på grund av det kinesiska nyåret är börserna i Kina stängda under större delen av veckan och först nästa vecka är handeln i Kina (som är så viktigt för kopparpriserna) igång som vanligt igen så man bör antagligen inte dra några större slutsatser av utveckling för kopparpriset under den innevarande veckan.

Guld

Gold_2016-02-11

Guldet har gått starkt under hela 2016 och är nu uppe på över $1200/Troy oz. Guldet har som vi diskuterat i tidigare råvarubrev gynnats av sin position som ”safe haven” under den nuvarande marknadsoron och gynnas också av förväntningar om att Fed inte kommer höja räntan i den takt som marknaden tidigare hade prisat in.

Prisutvecklingen för guldet är (allt annat lika) negativt korrelerad med utvecklingen för dollarn och den depreciering av dollarn vi har sett under den senaste tiden gynnar guldet (se diagram nedan för dollarindexet, DXY).

DXY_2016-02-11_

Den officiella sysselsättningsstatistiken för USA som inkom förra fredagen gav ingen direkt klar bild av läget på den amerikanska arbetsmarknaden (vilken i sin tur påverkar Feds förväntade räntepolitik), å ena sidan föll arbetslösheten ner till 4,9 procent (gentemot 5,0 procent månaden innan)  men antalet nyskapade jobb (utanför jordbrukssektorn) var bara 151 000 (mot medianprognosen på 190 000 nya jobb). Att arbetslösheten trots detta föll till 4,9 procent förklaras av att det mäts gentemot antalet (aktiva) arbetssökande vilket inte är samman antal månad från månad. Vi nu ser nu också tecken på löneökningar och snittlönen per timme har nu stigit med 2,5 procent under det senaste året (bls.gov).

Givet den här rapporten är därmed inte helt lätt att dra några klara slutsatser om hur Fed kan tänkas agera framöver, då januarirapporten indikerar en minskning i takten för antalet nya jobb som skapas samtidigt som vi ser ett viss tryck uppåt för lönerna.

Om vi fortsätter på temat om den amerikanska penningpolitiken så höll Janet Yellen ett anförande inför kongressen under onsdagen (Semiannual Monetary Policy Report to the Congress) där outlooken för den amerikanska ekonomin diskuterades. Även utvecklingen på råvarumarknaderna och dess implikationer för en amerikanska ekonomin upptog en relativ stor del av framförande:

As I noted earlier, inflation continues to run below the Committee’s 2 percent objective. Overall consumer prices, as measured by the price index for personal consumption expenditures, increased just 1/2 percent over the 12 months of 2015. To a large extent, the low average pace of inflation last year can be traced to the earlier steep declines in oil prices and in the prices of other imported goods. And, given the recent further declines in the prices of oil and other commodities, as well as the further appreciation of the dollar, the Committee expects inflation to remain low in the near term. However, once oil and import prices stop falling, the downward pressure on domestic inflation from those sources should wane, and as the labor market strengthens further, inflation is expected to rise gradually to 2 percent over the medium term (federalreserve.gov / min kursivering).

Balansgången för Fed är allt annat än enkel, å ena sidan pressar låga energi- och råvarupriser ner inflationen (och framtida inflationsförväntningar) vilket i nuläget inte är enkom positivt för USA och resten av världsekonomin där risken för deflation ser mer överhängande ut än risken för en (alltför) hög inflation. Samtidigt bör den amerikanska ekonomin gynnas av lägre priser för energi och insatsvaror vilket Yellen också tar upp:

Of course, economic growth could also exceed our projections for a number of reasons, including the possibility that low oil prices will boost U.S. economic growth more than we expect. At present, the Committee is closely monitoring global economic and financial developments, as well as assessing their implications for the labor market and inflation and the balance of risks to the outlook (federalreserve.gov).

Frågan är vilken effekt som blir störst på lite längre sikt (och naturligtvis också om råvarupriserna fortsätter vara pressade eller ej). Utöver den direkta effekten på inflationsförväntningarna och den ekonomiska aktiviteten i den amerikanska ekonomin pressas de länder vilka är nettoexportörer av olja och andra råvaror vilket i sin tur inverkar negativt på tillväxten i världsekonomi. Avmattningen i Kina, vilken är en direkt orsak till fallande priser för basmetaller riskera också att påverka den amerikanska ekonomin negativt:

As is always the case, the economic outlook is uncertain. Foreign economic developments, in particular, pose risks to U.S. economic growth. Most notably, although recent economic indicators do not suggest a sharp slowdown in Chinese growth, declines in the foreign exchange value of the renminbi have intensified uncertainty about China’s exchange rate policy and the prospects for its economy. This uncertainty led to increased volatility in global financial markets and, against the background of persistent weakness abroad, exacerbated concerns about the outlook for global growth. […] In turn, low commodity prices could trigger financial stresses in commodity-exporting economies, particularly in vulnerable emerging market economies, and for commodity-producing firms in many countries. Should any of these downside risks materialize, foreign activity and demand for U.S. exports could weaken and financial market conditions could tighten further (federalreserve.gov).

Avslutande kommentarer

Tidigare veckors slutsats om att vi kan förvänta oss en volatil handel i oljan kvarstår, givet att diskussionerna om eventuella gemensamma utbudsminskningar från Opec och andra oljeproducenter (framförallt Ryssland) verkar fortsätta. Några verkliga förhandlingar mellan parterna har inte kommit till stånd och det är mycket som talar för att det kommer bli svårt att överhuvudtaget få till några förhandlingar och än svårare för de inblandade länderna att enas i sådana eventuella förhandlingar.

Men så länge diskussionerna så att säga finns på bordet kommer marknaden rimligtvis reagera på alla uttalanden som görs vilket lätt ger upphov till en väldigt volatil handel. För guldets del kommer fokus under den närmaste tiden antagligen fortsatt ligga kvar på hur Fed kan förväntas agera, och den relativt ingående diskussionen ovan ledde väl egentligen inte till några klara slutsatser givet den stora osäkerheten om framtidsutsikterna för den amerikanska ekonomin vi nu ser.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto