Home > Råvarubrevet: Oljan på högsta nivån sedan november

Råvarubrevet: Oljan på högsta nivån sedan november

Både Brent och WTI har gått starkt under den senaste veckan och är nu uppe på den högsta nivån sedan november förra året. Breda uppgångar även i basmetaller som drivs på av ökad aktivitet på de kinesiska råvarubörserna. Guldet svagt upp efter att Fed som väntat lämnade räntan oförändrad.

Analys sponsrad av Vontobel
Få ut det mesta möjliga av den volatila oljemarknaden!
 

BULL OLJA X10 VON7

Entré köp
$47
Målkurs
$50
Nödutgång
$46

Sentimentet är fortsatt positivt för oljan och både Brent och WTI är uppe på den högsta nivån sedan november förra året, och misslyckandet i Doha under förrförra helgen verkar inte ha påverkat sentimentet i någon större utsträckning. Som vi diskuterat i tidigare råvarubrev hade den föreslagna produktionsfrysningen visserligen inte fått någon större reell effekt om den gått igenom men det är något oväntat att marknadssentimentet ändå fortsätter att vara så pass positivt.

Brent 2016-04-27
Brent 2016-04-27

Uppgörelsen i Doha föll som bekant på saudiska krav att även Iran måste ingå i en sådan uppgörelse och det blir därför naturligt att fokusera på hur Saudiarabien kommer agera framöver, något som dock framstår som allt mer oklart. Hittills obekräftade uppgifter gör gällande att Saudiarbien skall färdigställa oljefältet Shaybah under maj månad vilket skulle innebära att kapaciteten för fältet ökar med 250 000 fat till en miljon fat per dag enligt Bloomberg, men från officiellt håll saknas bekräftelse.

Den rebalansering vi ser på oljemarknaden i form av minskad produktion utanför Opec (främst genom fortsatt fallande utvinning i USA) hotas i viss mån av ökad produktion från Irans sida, men en ökad produktion även från Saudiarabien skulle kunna innebära att överutbudet snarare ökar än minskar framöver. Vice kronprins Mohammed bin Salman som har en allt mer framträdande roll i Saudiarabien har som vi diskuterat i tidigare råvarubrev indikerat att Saudiarabien kan öka sin produktion med en miljon fat per dag omedelbart och sedan med ytterligare en miljon fat inom 6-9 månader, men huruvida man verkligen planerar att göra det eller ej är fortsatt oklart.

Rykteskarusellen om hur man kommer att gå vidare efter Doha har varit relativt begränsad, det cirkulerade visserligen uppgifter under förra veckan om att ett nytt möte om produktionsfrysning skulle kunna hållas redan i maj månad, men i skrivande stund framstår det som mer troligt att inget händer förrän det ordinarie Opec-mötet i början av juni, dit även Ryssland eventuellt kommer att bjudas in.

Både Brent och WTI föll initialt tillbaka efter EIA:s senaste uppdatering av de amerikanska oljelagren under onsdagseftermiddagen, men steg sedan återigen i slutet av handelssessionen efter Feds räntebesked.

US Ending Stocks excluding SPR of Crude Oil 2016-04-28
US Ending Stocks excluding SPR of Crude Oil 2016-04-28

De totala oljelagren steg med 2 miljoner fat till 540,6 miljoner fat vilket var en större ökning än förväntat och innebär den högsta nivån sedan 1929.

Cushing Ending Stocks excluding SPR of crude oil 2016-04-28
Cushing Ending Stocks excluding SPR of crude oil 2016-04-28

Även lagren i Cushing, Oklahoma (där WTI prissätts) steg med cirka 1,75 miljoner fat till 66,04 miljoner fat (vilket bara är 1,5 miljoner fat lägre än all time high-noteringen från mitten av mars i år). Även lagren av bensin steg oväntat och ökade med 1,6 miljoner fat till 241,2 miljoner fat. Fallande bensinlager har varit en ljuspunkt tidigare veckor, men nu ökar alltså dessa igen.

Det positiva (ur marknadens synvinkel) var att produktionen i USA fortsätter falla, och återigen var minskningen relativt marginell med en nedgång på 15 000 fat per dag till en dagsproduktion på 8,94 miljoner fat.

Trenden med fallande produktionen i USA är dock fortsatt tydlig och produktionen har nu minskat med cirka 670 000 fat jämfört med toppnoteringen under juni 2015. Att oljelagren fortsätter att öka trots att produktionen minskar beror precis som tidigare veckor på en fortsatt stor import (där en stor del av denna kommer från den kanadensiska oljesandsutvinningen).

Brent WTI Spread 2016-04-27
Brent WTI Spread 2016-04-27

Brent handlas fortsatt till en premie gentemot WTI och det är precis som tidigare veckor den stora råoljelageruppbyggnaden i USA som motiverar en premie för Brent.

Det är inte bara oljan som har gått starkt den senaste tiden utan vi har sett ett rally i allt från järnmalm till sojabönor, ett rally som främst verkar drivas av ökad aktivitet från kinesiska investerare.

Är dessa breda uppgångar då motiverade ur ett fundamentalt perspektiv? I någon mån får de väl sägas vara det, givet att den officiella kinesiska statistiken för det första kvartalet (som vi diskuterade i förra råvarubrevet) visade att den ekonomiska utvecklingen i Kina kanske inte är fullt så svag som väntat och ljuspunkter finns. Hur den kinesiska ekonomin utvecklas är avgörande för en mängd råvaror, och framförallt basmetaller där Kina till exempel konsumerar cirka hälften av världsproduktionen av koppar, och nära sextio procent av järnmalmen.Uppgången i oljan har också bidragit med ett mer positivt sentiment för hela råvarusektorn samtidigt som depreciering av dollarn under de senaste månader också gett draghjälp.

Trots detta ringer varningsklockorna, råvarurallyt sammanfaller med en ökad kreditgivning i Kina och de breda uppgångarna i en mängd råvaror (oavsett om det går att hitta fundamentala faktorer som talar för en uppgång för den specifika råvaran eller ej) liknar det ”boom-bust”-mönster vi tidigare sett på de kinesiska aktiebörserna.

Handelsmönstret på de kinesiska råvarubörserna framstår i vissa fall som extremt och bland annat Goldman Sachs har varnat för vad de ser som en ökad spekulation, framförallt i järnmalm:

There have been two days in the past month where futures volumes have been greater than the total amount of iron ore that China actually imported for the whole of 2015 (Goldman Sachs, via Bloomberg).

Råvarubörsen i Dalian ökade under veckan regleringen av marknaden, ”DCE Adopts New Measures to Prevent Risks” där bland annat marginalkraven ökar och transaktionskostnaderna höjs för vissa råvaror, bland annat järnmalm, i ett försök att kyla ner marknaden. Liknande åtgärder genomförde också börserna i Shanghai och Zhengzhou. Om det nu är en bubbla vi ser riskerar en ökad reglering att utlösa ett prisfall, samtidigt som avsaknad av regleringar kan leda till att en (eventuell) bubbla växer ännu mer.

Järnmalm (Nymex) 2016-04-27
Järnmalm (Nymex) 2016-04-27

Järnmalmen hade ett rally i början av mars för att sedan falla tillbaka, men steg återigen kraftigt under april månad. Även stål har stigit kraftigt och det är Kina som framförallt driver på uppgången. Som vi såg ovan finns det farhågor om att det snarast handlar om ett spekulationsdrivet rally än att det handlar om att den kinesiska ekonomin verkligen förbättras så mycket att rallyt är motiverat.

Koppar 2016-04-27
Koppar 2016-04-27

Kopparn följde också med upp för att sedan falla tillbaka något under de senaste dagarna, och för kopparns del är det kanske lite lättare att hitta mer fundamentala faktorer som kan motivera åtminstone en kortsiktig uppgång i och med att översvämningar ledde till produktionsstörningar i Chile (som är världens största kopparproducent) under mitten av april.

Som övriga basmetaller gynnas också koppar av att utvecklingen i den kinesiska ekonomin nu ser något ljusare ut, frågan är precis som för järnmalmen om utvecklingen verkligen är så pass mycket bättre.

Sojabönor 2016-04-27
Sojabönor 2016-04-27

Sojabönor (i cent/bushel i diagrammet ovan) är ett exempel utöver basmetaller där vi också kan se en mycket kraftig uppgång de senaste två veckorna. Bakomliggande fundamentala faktorer som kan tillskrivas en del av uppgången finns, då mycket kraftiga regn i Argentina (som är en av världens största producenter av sojabönor) nu hotar delar av årets skörd.

Att just Kina är världens största importör av sojabönor och den kraftiga uppgången under mitten och slutet av april sammanfaller med den ökade kinesiska handelsaktiviteten i andra (orelaterade) råvaror kan dock vara ett varningstecken på att det inte främst är fundamentala faktorer som drivit på uppgången.

Guld 2016-04-27
Guld 2016-04-27

Guldet steg svagt och dollarn deprecierades något (se dollarindex nedan) efter att Fed som väntat lämnade räntan oförändrad. I FOMC-statementet pekade Fed på att arbetsmarknaden förbättrats ytterligare sedan förra mötet i mars men att tillväxten framstår som något svagare:

Information received since the Federal Open Market Committee met in March indicates that labor market conditions have improved further even as growth in economic activity appears to have slowed. (FOMC-statement, 27 april).

Raden om att “global economic and financial developments continue to pose risks” som fanns med i förra protokollet var nu struken, samtidigt som Fed skriver att man: ”continues to closely monitor inflation indicators and global economic and financial developments”.

Sammantaget var det inga större överraskningar (och marknadsrörelserna i guldet och dollarn var också relativt begränsade), dörren är visserligen inte stängd för en räntehöjning i juni men det är i dagsläget mer troligt att man avvaktar med en räntehöjning även under nästa möte.

Dollarindex, DXY 2016-04-27
Dollarindex, DXY 2016-04-27

Relativt begränsade rörelser i dollarn efter Feds möte under onsdagen, tittar vi på lite längre sikt kan vi se att dollarn deprecierats i takt med att förväntningarna på kommande räntehöjningar från Feds sida tonats ned. En depreciering av dollarn är allt annat lika positivt för råvaror (som i allmänhet prissätts i dollar).

Avslutande kommentarer

Vi har sett breda uppgångar för flertalet råvaror under den senaste tiden, en uppgång som till viss del kan tillskrivas en något starkare utveckling än förväntat i den kinesiska ekonomin, samtidigt som uppgången i olja bidragit med ett mer positivt sentiment till råvarusektorn i sin helhet.

Varningssignaler för utvecklingen på de kinesiska råvarubörserna finns dock, där aktiviteten under april månad ökat så mycket att råvarubörserna nu går in och ökar regleringen för att kyla av marknaden. Kinas finansmarknad är fortfarande relativt outvecklad och från den kinesiska aktiemarknaden har vi tidigare sett exempel på att ökad reglering för att undvika ett prisfall istället kan utlösa ett sådant, där exempelvis införandet av automatiska handelsstopp på den kinesiska aktiemarknaden under början året snarast bidrog till att destabilisera den.

För oljans del kommer Saudiarabiens agerande framöver antagligen bli allt mer avgörande, då mötet i Doha misslyckades på grund av saudiska krav på att även Iran måste delta i en uppgörelse. Hur Saudiarabien kommer att agera framöver framstår som allt mer oklart, det finns en risk att landet nu istället kommer att öka produktionen. Men någon egentlig indikation på om så verkligen blir fallet eller ej har vi inte i dagsläget.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto