Home > Råvarubrevet – Oljan upp på saudiska och ryska uttalanden

Råvarubrevet – Oljan upp på saudiska och ryska uttalanden

Oljan har gått starkt under den senaste veckan och Brent handlas nu i princip till samma nivå som vid årsskiftet. Den föreslagna saudisk-ryska uppgörelsen om fryst produktionsnivå (där även Venezuela och Qatar ingår) har givit stöd till marknaden under den senaste tiden och oljan fick ytterligare stöd när Saudiarabien i veckan gjorde ett uttalande som tolkas som att man nu är mer villiga att stabilisera marknaden framöver:

The kingdom seeks to achieve stability in the oil markets and will always remain in contact with all main producers in an attempt to limit volatility and it welcomes any cooperative action (Reuters).

Möjligen kan man tolka detta som att saudierna nu kan vara villiga att gå längre än en frysning av produktionen och faktiskt vara öppna för produktionsneddragningar i samarbete med andra producentländer. Det finns dock en risk för att detta är en övertolkning av uttalandet, som i sig självt enbart antyder en förändrad saudisk linje och huruvida detta verkligen skall ses som en verklig policyförändring från saudisk sida är i dagsläget något tveksamt.

Även den ryske energiministern Alexander Novak uttalanden under tisdagen, som här återges av den ryska nyhetsbyrån Itar-Tass, gav stöd till oljan:

”Over 15 countries already publicly confirmed and expressed readiness for the time being. Assuming publicly voiced positions, we may say the exporting nations – 73% of physical oil production – support the freeze and this is the critical mass of countries that may agree. […] The decision will be efficient even without Iran. Iran has a special situation at present because it is at the lowest levels of its production. In my opinion, it may be approached individually, with a separate decision (Tass.ru)

Oljan fick ytterligare stöd efter att det rapporterats att Opecs produktion minskat något under februari månad, framförallt i Irak. Någon medveten neddragning handlar det dock inte om utan det är produktionsstörningar till följd av en trasig pipeline i den norra delen av landet. Störningarna förväntas fortgå en bit in i mars. Beslutet från Kinas centralbank under veckan att sänka reservkraven för bankerna bidrog också till att öka förväntningarna på efterfrågesidan något.

Brent

Brent_2mars2016

Brent, 3 månader tillbaka

Brent_2mars_3months

Har då oljan bottnat och är på väg upp?

Man bör nog vara försiktig att dra sådana slutsatser riktigt än, då det är många hinder kvar på vägen. Även om den rysk-saudiska frysningen av produktionen går igenom och ytterligare länder utöver Venezuela och Qatar ansluter sig skulle en frysning på den nivå som diskuterat (specifikt den produktionsnivå som rådde i respektive land den 11:e januari i år) innebära en frysning av produktionen på en nivå som innebär ett överutbud i förhållande till efterfrågan.

Iran har också varit mycket tydlig med att man över huvud taget inte är intresserade av någon form av begränsningar i sin oljeproduktion förrän landet är tillbaka till på de nivåer landet låg på innan sanktionerna mot landet infördes.

Tittar vi vidare på situationen på andra sidan Atlanten rapporterar EIA att produktionen fortsätter minska i USA:

Weekly supply estimates_29feb_2016

Grafen ovan illustrerar Opecs problem, eller åtminstone ett av Opecs många problem, produktionen faller nu i USA till följd av de låga oljepriserna, men om man lyckas få igenom en uppgörelse som driver upp priserna blir kalkylen för dessa producenter återigen mer attraktiv. Att få med sig oljeproducenterna i USA på någon form av uppgörelse lär också bli mycket svårt (eller snarast omöjligt) då det inte finns något dominant oljebolag som står för medparten av produktionen utan det handlar om en mängd olika privata aktörer.

Mycket av marknadens fokus har också legat på oljelagren i USA som nu återigen har nått nya rekordnivåer:

Råoljelager, USA

US Ending stocks excluding SPR of Crude oil_2mars_2016

De totala oljelagren i USA (exkluderande SPR) steg med drygt 10 miljoner fat senaste veckan framförallt till följd av ökad import och ligger nu på rekordhöga 518 miljoner fat.

Råoljelager, Cushing

Cushing, Ending Stocks excluding SPR of Crude Oil

Lagren i Cushing, Oklahoma (där WTI prissätts) steg med 1,2 miljoner fat och nådde en ny all time high notering på 66,3 miljoner fat.

WTI

WTI_2mars2016

WTI har trots rekordlagren följt med Brent upp, delvis till följd av att även om råoljelagren fortsätter att öka så har lagren av raffinerade produkter minskat under de två senaste veckorna (se bild nedan) till följd av hög efterfrågan från konsumentsidan. Brent handlas fortsatt till en premie gentemot WTI vilket givet de rekordstora oljelagren inte är förvånande.

Totala lager, gasoline

US ending stocks of total gasoline

Guld

gold_2mars_2016

Guldet är relativt oförändrat gentemot förra veckans notering men i ett längre perspektiv (se graf nedan) kan vi se den kraftiga uppgången under 2016 då marknaden letat ”safe haven” samtidigt som förväntningarna på kommande räntehöjningar från Feds minskat.

Guld, 1 år tillbaka

Gold_2_mars_1year

Feds ”Beige book” som släpptes under tisdagen gav en ganska blandad bild av ekonomin, situationen på arbetsmarknaden förbättras något men löneutvecklingen spretar och konsumentpriserna rapporteras här vara oförändrade:

Reports from the twelve Federal Reserve Districts continued to indicate that economic activity expanded in most Districts since the previous Beige Book report. […] Overall, manufacturing activity was flat, although conditions varied considerably across Districts. […] Many Districts reported that the strengthening dollar and weakening global outlook had negatively affected international exports. […] Labor market conditions continued to improve, with the majority of Districts reporting modest gains. Wage growth varied considerably, from flat to strong, across all Districts, and most Districts reported that consumer prices held steady.

Nästa värdemätare på den amerikanska ekonomin inkommer nu på fredag i form av den officiella sysselsättningsstatistiken. En räntehöjning i mars framstår som osannolik och prissättningen på guld lär fortsätta att domineras av vad Fed gör eller inte gör tillsammans med hur ”riskaptiten” utvecklas och hur efterfrågan på ”safe haven” ser ut.

Avslutande kommentarer

Oljan har gått starkt under den senaste tiden (om än från extremt låga nivåer), men det är antagligen allt för tidigt att utgå från att oljan har bottnat då det är betydligt enklare för producentländerna att komma med uttalanden som driver upp oljepriset än att i slutändan verkligen enas om en förhandlingslösning. Den enorma lageruppbyggnad som har skett kommer också ta lång tid att beta av även om producenterna kan enas.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.